Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Plánování poutí na léto a podzim

Vydáno dne 27. 06. 2019

1163516150_hukovice.jpg- V neděli 28.7.2019 v 10:00 hodin pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé nad Vidnavkou.

- V neděli 25.8.2019 v 9:30 hodin mše svatá s německými rodáky v kostele Jména Panny Marie v Černé Vodě. 

- V sobotu 7.9.2019 v 15:00 hodin poutní mše svatá k Panně Marii v Bukové u Bernartic (Bukovské hody).

- V neděli 8.9.2019 v 10:00 hodin poutní mše svatá k Panně Marii v Černé Vodě v kapli na Roklinách.

- V sobotu 14.9.2019 ve 14:00 hodin poutní mše svatá ve Velké Kraši (Hukovické hody).

- V neděli 6.10.2019 v 10:00 hodin poutní mše svatá ke sv. Františkovi ve Vidnavě.

- V neděli 24.11.2019 poutní mše svatá ke sv. Kateřině ve Vidnavě. | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť k Božímu Tělu ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 24. 06. 2019

bozi_telo_scv.jpgV neděli 23.6.2019 v 10:00 hodin se konala poutní mše svatá v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě, při které otec Miroslav požehnal zrestaurovaný obraz sv. Jana Nepomuckého. Poděkoval panu Manfredu Reinoldovi, který vyrobil zdarma dřevěný stojan, díky kterému byl obraz před oltářem vystaven. Přítomní tak měli možnost si jej zblízka prohlédnout. Pan farář také informoval o restaurování obrazů křížové cesty u pana Bittnera ve Staříči a vyzval farníky, aby bez povolení potřebných úřadů a domluvy s panem farářem sami nic v kostele neopravovali, a už vůbec nic nepřeváželi přes hranici. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Připomenutí poutí

Vydáno dne 18. 06. 2019

adorace.jpgOtec Miroslav zve na pouť k Božímu Tělu do Staré Červené Vody v neděli 23.6.2019 v 10:00 hodin. Po mši svaté se bude konat průvod s Pánem Ježíšem v monstrancí s požehnáním do čtyř světových stran. Pro všechny bude připraveno od farníků pohoštění viz plakát
Příští neděli 30.6.2019 oslavíme v Bernarticích poutní mši svatou ke sv. Petru a Pavlu viz plakát
První víkend v červenci už budou mít farnosti otce Miroslava každá svou mši svatou.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2019

Vydáno dne 18. 06. 2019

holubice.gifAbychom v plnosti otevřeli svá srdce Duchu Svatému proudícímu z Kristova Srdce.
Boží láska je Duch Svatý, který proudí z Kristova Srdce. Papež František při vigilii slavení Seslání Ducha Svatého připomenul, že Duch Svatý je „duchovní skálou“, která doprovází na poušti Boží lid, aby z ní mohl cestou čerpat vodu a tišit žízeň (srv. 1Kor 10,4). Keř, který neshoří, zobrazuje Pannu a Matku Marii a představuje Vzkříšeného Krista, který k nám promlouvá a dává Ducha Svatého, vybízí nás, ať sestoupíme k lidu a nasloucháme jeho volání, posílá nás, abychom otevřeli průchod stezkám svobody, vedoucím do zemí zaslíbených Bohem. Víme, že v každé době – i dnes – se kdosi snaží „stavět město s vysokou věží sahající k nebi“ (srv. Gn 11,4).


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Vychází další číslo zpravodaje Růženec III/2019

Vydáno dne 14. 06. 2019

casopis.jpgVidnavský farní zpravodaj Růženec, který zpracováváme a tiskneme na faře ve Vidnavě, právě vychází. Čtenáři zavzpomínají na akce, které se uskutečnily v dubnu, květnu i začátkem června 2019 ve farnostech otce Miroslava (Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Stará Červená Voda, Velká Kraš, Velké Kunětice a Supíkovice). Farníkům zpravodaj bude rozdán v kostele. Pokud chcete zpravodaj odebírat, zašlete nám prosím svou objednávku emailem: gonatorie@seznam.cz 
 
Foto zpravodaje po kliknutí číst dál…


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Kobylé nad Vidnavkou

Vydáno dne 13. 06. 2019

nockostelu2.jpgTentokrát byla Noc kostelů v Kobylé poněkud jiná. Konala se bez hudebního koncertu, bez výstavky výtvarných prací dětí ZŠ, bez přílišných slov… Plakátek na dveřích sliboval jen „prohlídku interiéru“. O historii našeho chrámu se návštěvník mohl dočíst z nástěnky v prostoru u vchodových dveří a tam také nalezl fotografie z minulosti dávné i ty čerstvější. Dozvěděl se třeba také jména všech našich duchovních pastýřů a roky jejich působení v Kobylé. V lodi kostela, v presbytáři, v sakristii i na kůru byly umístěny popisky vysvětlující názvy některých sakrálních předmětů a míst.| Zdroj: Marie Bednarská | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť v kapli na Roklinách u Černé Vody

Vydáno dne 09. 06. 2019

rokliny_novy.jpgV nově opravené kapli Narození Panny Marie na Roklinách jsme v neděli 9.6.2019 v 10:00 hodin prožili s naším duchovním otcem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem slavnost Seslání Ducha svatého. „Kdo je napojený na Ducha svatého, kdo zažívá jeho dotek, ten netrestá a nemstí se…“ promluvil do našeho svědomí otec Miroslav. Každý z nás projevy nahněvanosti, nazlobenosti, strachu zná, stačí se podívat na sebe samého, do svých rodin, mezi manželi, děti, do zaměstnání…


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Obraz sv. Jana Nepomuckého z kostela Božího Těla ve farnosti Stará Červená Voda

Vydáno dne 06. 06. 2019

cervena_voda.jpgCesta ve čtvrtek 6.6.2019 od fary ve Vidnavě do ateliéru Mgr. art. Jana Bittnera malíře a restaurátora (syn a otec) nám připadala, jak kdybychom si jeli vyzvednout "marnotratného syna". Sv. Jan Nepomucký na obraze už se těšil na návrat do svého kostela Božího Těla ve farnosti Stará Červená Voda. Díky vyjednávání otce Miroslava se všemi zainteresovanými subjekty a na jeho pokyn, jsme já i manželé Kubáňovi na vlastní oči uviděli v ateliéru u pana Bittnera ve Staříči zrestaurovaný obraz (viz. foto níže). Doslova bylo cítit, jak skrze tento obraz se na nás sv Jan Nepomucký dívá z nebe. Obraz je zaplacený a profesionálně odvedená práce pana restaurátora byla poznat na první pohled. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 25-32 | předchozí | následující | Celkem 2390 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS