Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Velká Kraš

* U Panny Marie po celý květen

Vydáno dne 01. 06. 2019

fatima.JPGMájové pobožnosti v měsíci květnu pod vedením otce Miroslava nám prohloubily vztah k Panně Marii. Utíkali jsme k ní a předávali své radosti i bolesti, hledali útěchu, povzbuzení, odpuštění, dostali sílu, radu, pokoj. Mnohdy jsme u jejího oltáře jen tak tiše seděli a rozjímali po celodenní práci s růžencem v ruce. A i když mnohdy trpíme a prožíváme své bolesti, nikdy si nezoufejme, protože u Matky Boží Panny Marie vždy najdeme otevřenou náruč, otevřené srdce, pohlazení, obejmutí. „Skrze naše upřímné modlitby získáváme spojení s Boží Milostí, štěstí a spokojenost pro náš duchovní život“, povzbuzoval nás otec Miroslav. Modlitba Zdrávas Maria k oslavě Panny Nejsvětější je první Květ, který vyrostl ze základní půdy modlitby Otče náš. Když se modlíme růženec, vše kolem nás i v nás kvete. | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke kapličce v Nové Červené Vodě

Vydáno dne 29. 05. 2019

panna_maria.jpgObecní úřad Stará Červená Voda ve spolupráci Římskokatolické farnosti a klubem seniorů uspořádali v neděli 26. května 2019 ve 14:00 hodin odpoledne tradiční májovou pouť ke kapli Panny Marie v Nové Červené Vodě. Krásné slunečné počasí prozářilo cestu všech poutníků v doprovodu pana faráře P. Mgr. Miroslava Kadlece, pana starosty Jana Macečka, bývalého starosty Karla Šuhajdy. V průvodu jsme zpívali a modlili se slavný růženec k oslavě Matky Boží Panny Marie. U kapličky se konala májová pobožnost za zpěvu mariánských písní. Otec Miroslav vnesl mezi nás pokoj, ztišení, každý se zamýšlel nad jeho slovy, která nejen proplouvala, ale usazovala se hluboko v nás.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 27. 05. 2019

staracv_noc_kostelu.jpgNoc kostelů ve Staré Červené Vodě připravili místní farníci za pomocí Obecního úřadu, a dětí ze Základní a  Mateřské školy, které se podílely na výzdobě kostela svými výtvarnými pracemi. Akci zahájil pan starosta čtením o historii kostela, pak následovalo pěvecké vystoupení žáků ze základní školy,  dále amaterské zpívání farníků, které bylo prokládáno čtením zajímavých myšlenek z liturgického kalendáře. Nakonec si návštěvníci vyslechli krásné melodie, zahrané na housle. K akci bylo připraveno také občerstvení, při kterém si lidé mohli sdělit své dojmy z vydařeného koncertu, či zážitky z prohlídky kostela.


| Zdroj: Pavlína Burďáková | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů a galerií ve Vidnavě

Vydáno dne 25. 05. 2019

noc_kostelu_11.jpgMěstečko Vidnava se opět při Noci kostelů a galerií dalo celé do pohybu. 300 návštěvníků v pátek 24.5.2019 navštívilo kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Františka, lékárnu u Černého orla, radnici, muzeum, galerii Jednotu, Základní uměleckou školu a rozsáhlé farní zahrady. Noc kostelů začala v 17:00 hodin mší svatou, kterou celebroval náš duchovní otec P. Mgr. Miroslav Kadlec, obětoval ji za město Vidnavu a za všechny návštěvníky, kteří tento den zavítali za duchovními hodnotami, za historií do našeho kraje. Rok od roku při Noci kostelů přibývají osobní pohovory s otcem Miroslavem na faře, a i letos tomu nebylo jinak. Otec Miroslav se okolo třetí hodiny ranní usmíval, že je to sice noční šichta, ale vždy při ní prožívá vnitřní radost, zvláště, když dává rozhřešení při svaté zpovědi.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pastýřský list u příležitosti výročí narození P. Richarda Henkese

Vydáno dne 24. 05. 2019

bible_ruz.jpgMilovaní bratři a sestry,
dnešní Ježíšova slova v evangeliu nás vedou k samé podstatě života učedníka. Je to život ponořený do tajemství Nejsvětější Trojice. Milovat Syna znamená zachovávat jeho slovo, a současně zakoušet jeho přítomnost i lásku Otce a Ducha svatého. V tomto postoji je možné si uchovat citlivost pro působení Ducha Svatého, který nás naučí všemu a připomene každé Ježíšovo slovo. V pravý čas. S jeho pomocí dovedeme správně hodnotit každou situaci života, v jeho světle dovedeme přijmout vše, co nás v životě potkává, v jeho síle dokážeme překonat to nejtěžší, včetně své odevzdanosti až k případné oběti vlastního života. Má-li Kristus taková očekávání od těch, kteří ho milují, současně nás povzbuzuje, abychom se nebáli dát touto cestou, aby se naše srdce nechvělo a neděsilo, jako srdce sirotků odtržených od milující náruče.


| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

Vydáno dne 19. 05. 2019

biskupove_ol.jpgDrazí bratři a sestry,
při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale o celou rodinu křesťanů na světě. Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích.| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Pastýřský list ke Svátku matek a sbírce na podporu prorodinných aktivit v diecézi

Vydáno dne 12. 05. 2019

rodina1.jpgDrazí bratři a sestry,
dnešní neděle je v liturgii církve nazývána Neděle Dobrého pastýře. Název je odvozen od samotných slov Pána Ježíše, který se v evangeliu představuje jako Dobrý pastýř, jako ten, který zná svoje ovce a miluje je. Proto je tato neděle také tradičně dnem modliteb za duchovní povolání. Protože je to letos současně druhá neděle v květnu, připomínáme si také svátek všech maminek.| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2019

Vydáno dne 07. 05. 2019

cyril.jpgAbychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.
„Kristus vstal z mrtvých!“ Těmito slovy si už od starověku křesťané ve velikonočním čase navzájem přáli: Christos voskrese! Voistinu voskrese! Tato slova vyjadřují velikou radost z vítězství Krista nad zlem a smrtí. Jsou potvrzením a svědectvím srdce naší víry: Kristus žije! On je naše naděje a nejkrásnější mladost tohoto světa. Vše, čeho se On dotýká, se stává novým, naplňuje se životem. On žije a chce, abychom žili! On je v nás, je s námi a nikdy nás neopustí! On kráčí s námi!| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek
index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 2372 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS