Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Vychází další číslo zpravodaje Růženec IV/2019

Vydáno dne 10. 12. 2019

casopis.jpgVidnavský farní zpravodaj Růženec, který zpracováváme a tiskneme na faře ve Vidnavě, právě vychází. Čtenáři zavzpomínají na poutě, které se uskutečnily v létě a na podzim 2019 ve farnostech otce Miroslava (Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Bernartice, Černá Voda a Velká Kraš). Nechybí vánoční děkanátní tabulka bohoslužeb, potěší i vánoční přání našich biskupů i otce Miroslava. Farníkům zpravodaj bude rozdán v kostele. Pokud chcete zpravodaj odebírat, zašlete nám prosím svou objednávku emailem: gonatorie@seznam.cz 
 
Foto zpravodaje po kliknutí číst dál…


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Vydáno dne 06. 12. 2019

mladez1.jpg– modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
Úřad pro laiky, rodinu a život oznámil o slavnosti Krista Krále založení stálého mezinárodního poradního sboru složeného z dvaceti mladých lidí, pocházejících z různých částí světa a některých církevních hnutí, sdružení a společenství, jako například salesiánského hnutí mládeže anebo komunity z Taizé. Tím se naplnil požadavek obsažený v závěrečném dokumentu synody o mládeži (č. 123), který vyzýval k utvoření takového grémia, jež by podpořilo činnost sekce pro mládež v rámci zmíněného vatikánského úřadu. Do poradního sboru bylo na příští tři roky jmenováno deset žen a deset mužů, kteří se již účastnili různých fází synodálního procesu.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Červená středa ve Vidnavě

Vydáno dne 27. 11. 2019

cervena_streda.jpg
"Věrná a stálá Láska pro Slovo Boží najde vždy Pána Boha v srdci svém"
 
Naše farnost Vidnava se ve středu 27.11.2019 v 17:30 hodin připojila k akci ČERVENÁ STŘEDA, při které si na různých místech ve světě i u nás připomínáme všechny, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro svou víru. Bylo nás v kostele sv. Kateřiny osm. Někdo řekne: "Je vás tak málo..." Ale i v tom málu drží každou středu osm lidí ve svých rukou růženec a s upřímným srdcem prosí... Dnes to bylo za víru a svobodu, za pronásledované křesťany, za ty, kteří pronásledování způsobují, za jejich obrácení k Bohu, za prolitou krev a útrap mučedníků, za nás přítomné, za naši lhostejnost vůči pronásledování a na poděkování daru svobody s prosbou o požehnání naší vlasti i celému světu. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Kateřině ve Vidnavě

Vydáno dne 25. 11. 2019

katerina.jpgV neděli 24.11.2019 v 11:00 hodin na slavnost Krista Krále se tradičně konala pouť ke sv. Kateřině Alexandrijské. Do Vidnavy zavítali poutníci z okolních vesnic, potěšilo nás, že se kostelní lavice zaplnily o trochu víc než obvykle. Otec Jiří Kotrba z Jeseníku, který byl celebrantem slavnostní mše svaté, nám vlil naději, že třeba díky modlitbám řeholních sester, které dlouhé roky působily na Jesenicku a zanechaly v mnohých stopu, se naše kostely v budoucích časech znovu naplní lidmi věřícími. A třeba také díky modlitbě tvé, nebo mé...


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2019

Vydáno dne 08. 11. 2019

bible_ruz.jpgModleme se za oběti násilí z řad křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo.
 
Papež František po své promluvě dne 3. listopadu 2019 velmi důrazně prosil: „Jsem zarmoucen násilím, jehož oběťmi jsou křesťané Etiopské pravoslavné církve Tewahedo. Vyjadřuji svoji blízkost této církvi a jejímu patriarchovi, drahému bratrovi, Abuna Matthiasovi, a prosím vás o modlitbu za oběti násilí v této zemi.“


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Mír duším

Vydáno dne 02. 11. 2019

jezis3.jpgMír duším v životě věčném i na zemi dokáže dát jen Pravda Boží. Pravda Boží je Pán Bůh. Tuto celou Pravdu přinesl na svět Boží Syn Pán Ježíš Kristus a pro Svatou Pravdu trpěl. Pravda vykoupená utrpením je vzácná perla, kterou lidstvo získalo pro život. Milovat Svatou Pravdu značí dodržovat zákony Boží prakticky a nehledat štěstí v prachu země. Vidět má člověk štěstí jen ve slovech věčných v Pánu Ježíši Kristu. To značí pak jednou, že duše splyne ve štěstí v životě věčném, když Pravda Boží se stane člověku životem na zemi.
"Dušičky věrné, ať jste šťastné a Láska Boží ať vás provází v Království nebeském. A my poutníci na zemi, ať svým životem zapustíme kořeny v Lásce a v Pravdě Boží a vytrváme s pokorou ve víře v Boha Otce, Syna i Ducha svatého."


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2019

Vydáno dne 13. 10. 2019

krizvpoli.jpgModleme se za biskupskou synodu o Amazonii, aby byla prožita v bratrském společenství a poddajnosti Duchu Svatému, který ukazuje cesty, jak dosvědčovat evangelium.
Amazonský region se rozléhá na více než 7,5 milionech čtverečních kilometrů a zasahuje do 9 států, které zastupuje sedm biskupských konferencí. Žije zde 34 milionů obyvatel, z toho více než tři miliony tvoří původní domorodci, kteří se člení do 390 etnik. Panamazonská synoda má čtyři rozměry: pastorační, kulturní, sociální a ekologický. Biskup José Luis Azcona vysvětluje, že když Svatý otec mluví o evangelizaci, neznamená to manažerský souhrn úkolů, projektů, pastoračních plánů, inkulturačních a ekologických teorií.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Poutní mše svatá ke cti sv. Františka ve Vidnavě

Vydáno dne 09. 10. 2019

frantisek_kostel.jpgV sobotu 5.10.2019 se v kostele sv. Františka ve Vidnavě konala poutní mše svatá, kterou celebroval P. Mgr. Jiří Kotrba z Jeseníku. Začala modlitbou slavného růžence, po kterém se v 16:00 hodin kostel rozezněl písní ke sv. Františkovi. Otec Jiří vzpomenul papeže Františka, otce biskupa Františka a všechny, kteří nosí jméno světce, který byl věrným následovníkem Ježíše Krista, horlivým obhájcem svaté víry, proslulý tichostí a vzor pravé kajícnosti.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 2410 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS