* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2020

Vydáno dne 08. 01. 2020

apostolat.jpgModleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.
 
V minulých dnech sdělovací prostředky informovaly o výroční zprávě Kongregace pro evangelizaci národů. Smrt misionářů již není soustředěna jen na některé národy nebo zeměpisné oblasti. Celkem zahynulo mučednickou smrtí 29 kněží, řeholníků a laiků, nejvíce v Africe. Násilí se stává smutnou denní zkušeností, hovoří se o globalizaci násilí. Je téměř nemožné sestavit úplný seznam biskupů, kněží, řeholnic i prostých věřících, kteří jsou napadáni, těžce zraňováni, okrádáni, ohrožováni na zdraví, životu, majetku i svobodě.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Pro Betlémské světlo si do kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě přišlo 100 lidí

Vydáno dne 24. 12. 2019

svice2.jpgNa Štědrý den 24. prosince 2019 se v dopoledních hodinách rozzářilo Betlémské světlo u svaté Rodiny v jesličkách v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Rodiny s dětmi přispěchaly do našeho Betléma, aby rozžaly světlo od Dítěte Ježíše a přinesly ho do svých domovů k štědrovečerní tabuli. Potěšily i betlémy od paní Heleny Markové a od dětí ZUŠ Vidnava. Po celou dobu kostelem zněly koledy za doprovodu varhan, flétny a trianglu v podání naší scholy. Bylo radostí vidět rozzářené oči všech přítomných, kteří s úsměvy odcházeli s lucerničkami domů. Po skončení koled se lidé v kostele zdravili, podávali ruce, objímali a přáli radostné svátky vánoční. Naše kroky pak s Betlémským světlem směřovaly na místní hřbitov k našim blízkým zemřelým.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Přípravy na vánoční svátky

Vydáno dne 22. 12. 2019

betlem1.jpgV posledním adventním týdnu jsme se pustili do příprav na Vánoce, na které se všichni moc těšíme. Vždyť si připomínáme nejdůležitější událost, okamžik, který nám všem změnil život. Přichází Spasitel, Vykupitel, Betlémské Dítě, svaté Dítě, Ježíš Kristus Pán. Nebýt jeho narození, všechno by bylo jinak… A protože je to posvátný čas, čas děkování, chválení, klanění, je potřeba připravit sebe, naše domovy, kostely na jeho narození. A tak jsme se pustili do příprav.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Adventní koncert ve Vidnavě

Vydáno dne 21. 12. 2019

koncert.jpgV sobotu 14.  prosince 2019 v 17:00 hodin se konal adventní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Koncert pořádalo město Vidnava ve spolupráci Římskokatolické farnosti Vidnava. Zazněly krásné skladby např. Tielman Susato: Renaissance Suite, Vangelis /arr. D. Campbell/: Chariots of Fire, České vánoce a další. Profesionalita mladých hudebníků i dirigentů Tomáše Uhlíře a Milana Domese byla znát, orchestr sklízí úspěchy nejen u nás, ale i ve světě. Adventní koncert umocnil atmosféru očekávání, zrození a naděje.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Vychází další číslo zpravodaje Růženec IV/2019

Vydáno dne 10. 12. 2019

casopis.jpgVidnavský farní zpravodaj Růženec, který zpracováváme a tiskneme na faře ve Vidnavě, právě vychází. Čtenáři zavzpomínají na poutě, které se uskutečnily v létě a na podzim 2019 ve farnostech otce Miroslava (Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Bernartice, Černá Voda a Velká Kraš). Nechybí vánoční děkanátní tabulka bohoslužeb, potěší i vánoční přání našich biskupů i otce Miroslava. Farníkům zpravodaj bude rozdán v kostele. Pokud chcete zpravodaj odebírat, zašlete nám prosím svou objednávku emailem: gonatorie@seznam.cz 
 
Foto zpravodaje po kliknutí číst dál…


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Vydáno dne 06. 12. 2019

mladez1.jpg– modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
Úřad pro laiky, rodinu a život oznámil o slavnosti Krista Krále založení stálého mezinárodního poradního sboru složeného z dvaceti mladých lidí, pocházejících z různých částí světa a některých církevních hnutí, sdružení a společenství, jako například salesiánského hnutí mládeže anebo komunity z Taizé. Tím se naplnil požadavek obsažený v závěrečném dokumentu synody o mládeži (č. 123), který vyzýval k utvoření takového grémia, jež by podpořilo činnost sekce pro mládež v rámci zmíněného vatikánského úřadu. Do poradního sboru bylo na příští tři roky jmenováno deset žen a deset mužů, kteří se již účastnili různých fází synodálního procesu.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Červená středa ve Vidnavě

Vydáno dne 27. 11. 2019

cervena_streda.jpg
"Věrná a stálá Láska pro Slovo Boží najde vždy Pána Boha v srdci svém"
 
Naše farnost Vidnava se ve středu 27.11.2019 v 17:30 hodin připojila k akci ČERVENÁ STŘEDA, při které si na různých místech ve světě i u nás připomínáme všechny, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro svou víru. Bylo nás v kostele sv. Kateřiny osm. Někdo řekne: "Je vás tak málo..." Ale i v tom málu drží každou středu osm lidí ve svých rukou růženec a s upřímným srdcem prosí... Dnes to bylo za víru a svobodu, za pronásledované křesťany, za ty, kteří pronásledování způsobují, za jejich obrácení k Bohu, za prolitou krev a útrap mučedníků, za nás přítomné, za naši lhostejnost vůči pronásledování a na poděkování daru svobody s prosbou o požehnání naší vlasti i celému světu. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Kateřině ve Vidnavě

Vydáno dne 25. 11. 2019

katerina.jpgV neděli 24.11.2019 v 11:00 hodin na slavnost Krista Krále se tradičně konala pouť ke sv. Kateřině Alexandrijské. Do Vidnavy zavítali poutníci z okolních vesnic, potěšilo nás, že se kostelní lavice zaplnily o trochu víc než obvykle. Otec Jiří Kotrba z Jeseníku, který byl celebrantem slavnostní mše svaté, nám vlil naději, že třeba díky modlitbám řeholních sester, které dlouhé roky působily na Jesenicku a zanechaly v mnohých stopu, se naše kostely v budoucích časech znovu naplní lidmi věřícími. A třeba také díky modlitbě tvé, nebo mé...


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 2414 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS