Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Otec Miroslav přečetl ve svých farnostech petici za záchranu domácí zdravotní péče a zanechal v kostelích archy k podpisu

Vydáno dne 21. 07. 2019

charita2.jpgPetice, kterou organizuje Charita Česká republika, zaujala mnohé z nás. Podpisy jsme podpořili domácí zdravotní péči, která je tolik potřebná a důležitá v životech našich blízkých, a do budoucna i nás samotných. Otec Miroslav vzpomenul svou maminku, která dochovala doma nejen své rodiče, tchýni, ale i syna s dlouhodobou těžkou rakovinou a manžela s 11letou alzheimerovou chorobou.
Plakátky i s dopisem visí na nástěnkách v kostelích i ve venkovních vitrínách před každým kostelem.
DOMA JE DOMA
Petice za záchranu domácí zdravotní péče | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Po Vidnavě už druhá venkovní vitrína u kostela sv. Jáchyma v Kobylé

Vydáno dne 12. 07. 2019

kobyla1.jpgOtec Miroslav v těchto dnech zakoupil pro farnost Kobylou novou venkovní vitrínu (9xA4). Poděkování patří místnímu obecnímu úřadu a paní starostce Zuzaně Jochmanové, která z obecních zdrojů zajistila stojany, které byly upevněny na vitrínu a zabetonovány do země. Nástěnka stojí v místech, kudy prochází lidé. Dočtou se tak o historii, naleznou aktuální ohlášky, plakátky, pozvánky, ale i kontakt na farní úřad Vidnavu, která farnost Kobylou nad Vidnavkou spravuje exkurendo. Fotky nafotila Eliška Salová, která se bude také starat o obsah vitríny.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Modlící se, a díky tomu užitečný, obětavý svatý Cyril a Metoděj

Vydáno dne 05. 07. 2019

cyril.jpgNa Slavnost svatých Cyrila a Metoděje nás ve mši svaté při evangeliu zaujala věta "Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Žeň je mnohá, ale dělníků málo", řekl Pán Ježíš. Při rozjímání jsme si uvědomili, že pracovitých politiků, zaměstnavatelů, zaměstnanců, rodičů, manželů, kněží... je v dnešní době velice málo. Pak jsme debatovali, že nejde o Araby, Afroameričany, migranty..., ale že se jedná o nás, o naše děti a o naše příbuzné. Došlo nám, jak bylo důležité, co řekl otec Miroslav v kázání, že je potřeba každý den prosit za užitečné, pracovité, obětavé Čechy, Moravany a Slezany. A zvláště za ty, kteří chodí do kostela, zbožně mluví, jen se modlí a zabývají se věcmi, po kterých jim nic není.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích 30.6.2019

Vydáno dne 30. 06. 2019

petr.JPGPři poslední červnové neděli jsme oslavili poutní mši svatou ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích. Spolu s otcem Miroslavem jsme děkovali za nová dřevěná okna na oratoři, která vyrobil stolař Petr Fojtek z Vlčic. Pan farář poděkoval rodině Kozakové, která opravu zajistila a vzpomenul bývalého pana starostu Mojmíra Michálka, který byl jejím iniciátorem. Pan stolař také vyrobil nový dřevěný podstavec k bočnímu oltáři, v těchto dnech bude také opraven boční oltář, který se rozpadá. Otec Miroslav požehnal nová okna i dřevěný podstavec. Nešlo si také nevšimnout nových ubrusů na oltářích a nových svící, poděkování patří všem farníkům i občanům, kteří finančně přispěli a farníkům z Vidnavy, kteří vše po domluvě s panem farářem zajistili.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Dvě venkovní vitríny na farním kostele sv. Kateřiny, které doplňují vitrínu na kostele sv. Františka

Vydáno dne 29. 06. 2019

kostel_vidnava.jpgNa přání turistů, občanů, věřících doplňujeme k vitríně na kostele sv. Františka dvě venkovní vitríny na farním kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě a to z důvodu, jak otec Miroslav často připomíná, že jsou nejenom senioři, kteří nepoužívají internet, ale z různých důvodů internet nepoužívají ani mladší i střední generace. A tito všichni se hlásí o klasické papírové nástěnky. Do každé vitríny se vejde 8 listů A4. V pravé vitríně jsou informace o portálech v pohraničí. Jedná se o partnerskou iniciativu vyvinutou v roce 2017 mezi farnostmi ve Vidnavě a v Polsku.  V levé nástěnce jsou potřebné církevní informace. Vitríny jsou u bočního vchodu ze strany farního úřadu.  


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Třetí venkovní vitrína, tentokrát u kostela sv. Františka

Vydáno dne 28. 06. 2019

frantisek_kostel.jpgDvě venkovní vitríny, které zakoupil otec Miroslav jsou už nějaký rok na farním kostele sv. Kateřiny s veškerými potřebnými informacemi pro ty, kteří nepoužívají internet. A protože kostel sv. Kateřiny je trochu bokem od náměstí ve Vidnavě a tím jsou informace pro věřící i nevěřící méně v dosahu, zakoupil otec Miroslav třetí venkovní vitrínu, kterou pan Kubáň s panem Mačudou zabudovali ke kostelu sv. Františka asi 4 metry od pošty. Umístění má velkou výhodu. Prakticky všichni občané města Vidnavy chodí vyřizovat své záležitosti na poštu a procházejí v bezprostřední blízkosti naší vitríny vedle kostela sv. Františka. Ve vitríně jsou všechny základní potřebné informace (8x A4). A tak lidé nemusí chodit ke dvěma vitrínám ke kostelu sv. Kateřiny.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Plánování poutí na léto a podzim

Vydáno dne 27. 06. 2019

1163516150_hukovice.jpg- V neděli 28.7.2019 v 10:00 hodin pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé nad Vidnavkou.

- V neděli 25.8.2019 v 9:30 hodin mše svatá s německými rodáky v kostele Jména Panny Marie v Černé Vodě. 

- V sobotu 7.9.2019 v 15:00 hodin poutní mše svatá k Panně Marii v Bukové u Bernartic (Bukovské hody).

- V neděli 8.9.2019 v 10:00 hodin poutní mše svatá k Panně Marii v Černé Vodě v kapli na Roklinách.

- V sobotu 14.9.2019 ve 14:00 hodin poutní mše svatá ve Velké Kraši (Hukovické hody).

- V neděli 6.10.2019 v 10:00 hodin poutní mše svatá ke sv. Františkovi ve Vidnavě.

- V neděli 24.11.2019 poutní mše svatá ke sv. Kateřině ve Vidnavě. | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť k Božímu Tělu ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 24. 06. 2019

bozi_telo_scv.jpgV neděli 23.6.2019 v 10:00 hodin se konala poutní mše svatá v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě, při které otec Miroslav požehnal zrestaurovaný obraz sv. Jana Nepomuckého. Poděkoval panu Manfredu Reinoldovi, který vyrobil zdarma dřevěný stojan, díky kterému byl obraz před oltářem vystaven. Přítomní tak měli možnost si jej zblízka prohlédnout. Pan farář také informoval o restaurování obrazů křížové cesty u pana Bittnera ve Staříči a vyzval farníky, aby bez povolení potřebných úřadů a domluvy s panem farářem sami nic v kostele neopravovali, a už vůbec nic nepřeváželi přes hranici. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 2388 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS