Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Jednání farního úřadu, biskupství ostravsko-opavského a městského úřadu ve Vidnavě

Vydáno dne 07. 08. 2019

faravidnava.jpgPo předávce farností Supíkovice, Velké Kunětice, Staré Červené Vody přijeli na faru do Vidnavy z majetkového oddělení Biskupství ostravsko-opavského pan Ing. Zdeněk Miketa, Ing. Šárka Kocichová a technický administrátor pan Jiří Vyčítal. Konalo se jednání církve a městského úřadu z důvodu rekonstrukce městské kanalizace, která vede přes církevní pozemek. Zároveň se domlouvalo napojení obou septiků farního úřadu na novou kanalizaci. Jednání proběhlo k oboustranné spokojenosti.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Předávání farností na faře ve Vidnavě

Vydáno dne 07. 08. 2019

dekanat.jpg
Ve středu 7.8.2019 se na faře ve Vidnavě předávaly, za přítomnosti otce děkana Stanislava Kotláře, otce Miroslava Kadlece, otce Františka Baroše, farnosti Supíkovice, Velké Kunětice, Stará Červená Voda novému panu faráři otci Jiřímu Kotrbovi. Otec Miroslav dlouhé roky spravoval 8 vesnic. Na otci Miroslavovi bylo vidět, že se rád vrací ke svým pěti vesničkám (Vidnava, Velká Kraš, Kobylá, Bernartice, Černá Voda), které spravuje od roku 1995. Před farníky situaci okomentoval slovy: "Lidé mne tu mají rádi a mně je s nimi dobře. A to je taky jedna z podpůrných příčin, proč kněz zůstane věrný kněžskému povolání: když je knězi dobře s ateisty i s věřícími, a když si občané a farníci váží svého kněze jako dobrého člověka. Je to jeden z mnoha zázraků, které můžeme v životě zažít, podobně jako mezi manželi, rodiči, sourozenci..." Otec Miroslav řekl, že za milost dobrých farností každý den děkuje Pánu Bohu.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Po Vidnavě a Kobylé už třetí venkovní vitrína u kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích

Vydáno dne 04. 08. 2019

bernartice.jpgOtec Miroslav zakoupil pro farnost Bernartice novou venkovní vitrínu (9xA4). Poděkování patří místnímu obecnímu úřadu a panu místostarostovi Milanovi Horáčkovi, který z obecních zdrojů zajistil stojany, které byly u hlavního vchodu kostela a v blízkosti hřbitova upevněny na novou vitrínu a zabetonovány do země. Turisté, návštěvníci i místní občané se tak dočtou o historii, naleznou aktuální ohlášky, plakátky, pozvánky, ale i kontakt na farní úřad Vidnavu, která farnost Bernartice u Javorníka spravuje exkurendo. O obsah vitríny se bude starat věřící rodina Kozakova z Bernartic.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé

Vydáno dne 28. 07. 2019

kobyla1.jpgV neděli 28.7. 2019 jsme v 10:00 hodin slavili pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé nad Vidnavkou. Bylo radostí v kostele vidět mnoho malých dětí se svými rodiči, vždyť naše pouť se dotýkala hlavně rodin po vzoru svatých rodičů Jáchyma a Anny. A právě v tomto duchu nás po celou mši svatou provázel otec Miroslav Kadlec. „Být mužem a být ženou, opřít se jeden o druhého ve vzájemné pomoci s požehnáním Otce Boha, Syna a Ducha svatého, to je štěstí každé rodiny."


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Uvolnění z funkce administrátora Stará Červená Voda a excurrendo in materialibus farnosti Supíkovice a Velké Kunětice

Vydáno dne 28. 07. 2019

dekanat.jpg
Mons. František Václav Lobkowicz biskup ostravsko - opavský uvolnil od 1.července 2019 P. Mgr. Miroslava Kadlece z funkce administrátora farnosti Stará Červená Voda a excurrendo in materialibus farnosti Supíkovice a Velké Kunětice. Otec biskup děkuje za práci, modlitby a oběti pro Boží království. Vyprošuje všechny potřebné milosti a dary od Pána a ze srdce žehná. Ostatní ustanovení faráře, administrátora zůstávají v platnosti, a to ve farnostech Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Bernartice u Javorníka a Velká Kraš.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Otec Miroslav přečetl ve svých farnostech petici za záchranu domácí zdravotní péče a zanechal v kostelích archy k podpisu

Vydáno dne 21. 07. 2019

charita2.jpgPetice, kterou organizuje Charita Česká republika, zaujala mnohé z nás. Podpisy jsme podpořili domácí zdravotní péči, která je tolik potřebná a důležitá v životech našich blízkých, a do budoucna i nás samotných. Otec Miroslav vzpomenul svou maminku, která dochovala doma nejen své rodiče, tchýni, ale i syna s dlouhodobou těžkou rakovinou a manžela s 11letou alzheimerovou chorobou.
Plakátky i s dopisem visí na nástěnkách v kostelích i ve venkovních vitrínách před každým kostelem.
DOMA JE DOMA
Petice za záchranu domácí zdravotní péče | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Po Vidnavě už druhá venkovní vitrína u kostela sv. Jáchyma v Kobylé

Vydáno dne 12. 07. 2019

kobyla1.jpgOtec Miroslav v těchto dnech zakoupil pro farnost Kobylou novou venkovní vitrínu (9xA4). Poděkování patří místnímu obecnímu úřadu a paní starostce Zuzaně Jochmanové, která z obecních zdrojů zajistila stojany, které byly upevněny na vitrínu a zabetonovány do země. Nástěnka stojí v místech, kudy prochází lidé. Dočtou se tak o historii, naleznou aktuální ohlášky, plakátky, pozvánky, ale i kontakt na farní úřad Vidnavu, která farnost Kobylou nad Vidnavkou spravuje exkurendo. Fotky nafotila Eliška Salová, která se bude také starat o obsah vitríny.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Modlící se, a díky tomu užitečný, obětavý svatý Cyril a Metoděj

Vydáno dne 05. 07. 2019

cyril.jpgNa Slavnost svatých Cyrila a Metoděje nás ve mši svaté při evangeliu zaujala věta "Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Žeň je mnohá, ale dělníků málo", řekl Pán Ježíš. Při rozjímání jsme si uvědomili, že pracovitých politiků, zaměstnavatelů, zaměstnanců, rodičů, manželů, kněží... je v dnešní době velice málo. Pak jsme debatovali, že nejde o Araby, Afroameričany, migranty..., ale že se jedná o nás, o naše děti a o naše příbuzné. Došlo nám, jak bylo důležité, co řekl otec Miroslav v kázání, že je potřeba každý den prosit za užitečné, pracovité, obětavé Čechy, Moravany a Slezany. A zvláště za ty, kteří chodí do kostela, zbožně mluví, jen se modlí a zabývají se věcmi, po kterých jim nic není.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 2393 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS