Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 21. 04. 2018

* Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí

Vydáno dne 19. 04. 2018

cbk.jpgBiskupové českých a moravských římskokatolických diecézí i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v ČR se na uplynulém 113. plenárním zasedání ČBK v Nitře také zabývali postojem katolické církve v ČR k plánovanému uvedení divadelní hry Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí v rámci festivalu Divadelní svět podpořeného statuárním městem Brnem.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Zemřel P. Gustav Heřman Rakowski, O.Praem.

Vydáno dne 17. 04. 2018

rakowski.jpgKroměříž – Ve věku 72 let zemřel v Kroměříži P. Gustav Heřman Rakowski, O.Praem. Kněz řádu premonstrátů se narodil 8. 8. 1945 v Petrově nad Desnou. Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1968 v Brně. Od roku 1999 do roku 2016 působil na čtyřech místech v ostravsko-opavské diecézi. Naposledy jako rektor poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Necelé dva roky prožil u sester sv. Kříže v Kroměříži.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. dubna 2018

Vydáno dne 16. 04. 2018

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas, České televizi a Českém rozhlasu.


číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Zvolení našeho otce biskupa Martina Davida

Vydáno dne 12. 04. 2018

biskup_martin.jpgOstravsko-opavský biskup Martin David byl zvolen členem smíšené komise České biskupské konference a Konference vyšších řeholních představených. Zároveň byl pověřen koordinací práce této platformy pro užší vzájemnou spolupráci diecézí, řádů a kongregací.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Na počest kardinála Berana se v pátek 20. dubna rozezní zvony ve všech kostelích

Vydáno dne 12. 04. 2018

kardinalberan.pngPraha – Vyzvánění zvonů na všech kostelích v Praze, ale také v celé České republice, oznámí návrat ostatků kardinála Josefa Berana do vlasti. Letadlo s ostatky kardinála přistane v Praze v pátek 20. dubna v 18.00 hodin. Zvony se na jeho počest rozezní na pět minut.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Celonárodní sbírka pro řeholnice, které pomáhají uprchlíkům v syrském Damašku

Vydáno dne 12. 04. 2018

syrie.jpgPraha - Věřící z Čech, Moravy a Slezska mohou o 3. velikonoční neděli (15. 4.) přispět na pomoc lidem ve válkou zmítané Sýrii. Peníze z této celonárodní kostelní sbírky využije Charita Česká republika na spolufinancování projektu Pomoc nejzranitelnějším v Damašku, který na místě zajišťují Sestry Dobrého pastýře (GSS) pracující pod záštitou katolické církve. Sestry se snaží pomáhat lidem v Sýrii, zmítané ozbrojeným konfliktem, aby nemuseli ze své země zcela odejít.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Okénko Charity Jeseník

Vydáno dne 09. 04. 2018


číst dál ...

| Zdroj: Zuzana Hanulíková | Informační e-mailVytisknout článek

* Farnost Javorník podporuje Národní pochod pro život a rodinu

Vydáno dne 07. 04. 2018

pochod_zivot.jpgV sobotu 7. dubna 2018 se dopoledne farnost Javorník připojila adorací u Nejsvětější svátosti k 18. Národnímu pochodu pro život a rodinu, který se koná právě dnes v Praze. Po mši svaté, za zpěvu písně „Klaním se Ti vroucně …“ otec Krzysztof Ryźko vystavil Nejsvětější svátost oltářní. Po jeho vzoru si každý postupně klekl před Pánem Ježíšem, rozsvítil svíci, kterou si měl každý na dnešek přinést a děkoval a prosil za vše, hlavně za dar života a rodiny.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce ve farnosti Javorník

Vydáno dne 06. 04. 2018

velik_javornik1.jpgKvětnou nedělí po čtyřicetidenním období půstu jsme vstoupili do Svatého týdne. Žehnáním kočiček a čtením z Písma nám P. Krzysztof Ryźko připomenul události spojené se slavným vjezdem Pána Ježíše do Jeruzaléma. Po vstupní modlitbě, prvním a druhém čtení jsme měli možnost zaposlouchat se do Markova evangelia o umučení Pána Ježíše Krista. Měli jsme příležitost zamyslit se nad tak velikou obětí, kterou pro naše hříchy podstoupil Boží Syn a zároveň se pokusit alespoň na chvíli vcítit do Jeho utrpení, do všeho, co prožíval…

číst dál ...

| Zdroj: Text: A.R., foto: MG, AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce v Jeseníku

Vydáno dne 05. 04. 2018

veljes.jpgNa Bílou sobotu 31.3.2018 v 20:00 hodin jsme v Jeseníku oslavili, společně s místním knězem P. Mgr. Kazimírem Bubou, velikonoční vigilii zmrtvýchvstání Páně. Po slavnosti velikonoční svíce a po velikonočním chvalozpěvu jsme uvažovali o podivuhodných skutcích, které činil Pán Bůh svému lidu od počátku až do doby, kdy jsme byli pozváni ke stolu, který nám připravil Pán na památku své smrti a vzkříšení, dokud nepřijde.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce ve znamení hluboké radosti

Vydáno dne 02. 04. 2018

beranek.jpgPříprava na velikonoce se nesla nejen odříkáním se, postem, konáním dobrých skutků, ale také gruntováním v kostelích i v našich srdcích. Dveře na faře ve Vidnavě se stále otvíraly a ke zpovědi přicházeli nejen farníci, ale přijížděli i věřící z celého okresu Jeseník. Ometené pavučinky a prach z našich srdcí přinášely hlubokou radost nejen kajícníkům, ale i otci děkanovi, který skrze Pána Ježíše Krista přinášel odpuštění hříchů a vléval novou sílu do života.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Velký pátek na Travné

Vydáno dne 01. 04. 2018

travna_kc.jpgNa Velký pátek, 30. dubna 2018, se uskutečnila již tradiční křížová cesta v Mariánském údolí na Travné. Sešlo se dvacet lidí, Čechů a Poláků, kteří přijeli z blízka i z daleka. Před půl třetí nás přivítal otec Piotr Niewiadomski, SDS. Přítomní si rozdělili úkoly (lístky s krátkým čtením a zamyšlením k jednotlivým zastavením, také kdo ponese kříž a kdo reproduktor)a náš nepočetný průvod vyrazil po krátké modlitbě před sochou Panny Marie do svahu na křížovou cestu, která se vine po slunečné stráni v lese.

číst dál ...

| Zdroj: M. Nemeškalová | Informační e-mailVytisknout článek

* Květná neděle 2018 v Jeseníku

Vydáno dne 29. 03. 2018

kvetna_nedele.jpgV neděli 25.3.2018 oslavila farnost Jeseník Květnou neděli. P. Mgr. Kazimír Buba, který celebroval mši svatou, požehnal ratolesti venku u sochy Nejsvětější Trojice před Vodní tvrzí a potom pokračoval průvod do kostela, vše za zpěvu chrámového sboru. Díky Bohu za to, že máme svobodu a můžeme jít takto veřejně.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Květná neděle na Travné

Vydáno dne 27. 03. 2018

travna2.jpgV neděli 25.3.2018 se za slunečného počasí sešlo 30 poutníků z Česka a Polska v Mariánském údolí na Travné, aby společně prošli křížovou cestu a oslavili Květnou neděli – začátek svatého týdne. V 14:30 hodin vyšla skupina věřících, pod vedením jáhna Mgr. Pavla Barbořáka, od sochy Panny Marie k prvnímu zastavení křížové cesty. Lichá zastavení měli poutníci z Polska, sudá z Česka. U každého zastavení byly čteny přímluvy a mezi zastaveními se zpívaly písně.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Květná neděle

Vydáno dne 25. 03. 2018

kocicky.jpg„Ať jsme květinkou, která v radosti, trápení i žalu země, vyrůstá vedle Spasitele."
 
Ve farnosti Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Bernartice u Javorníka, Stará Červená Voda, na charitách i v domovech důchodců jsme prožili spolu s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem Květnou neděli. Připomněli jsme si slavný vjezd do Jeruzaléma, kdy lidé Pána Ježíše vítali, oslavovali, a také zatčení, ukřižování i smrt. Otec Miroslav požehnal jarní ratolesti „kočičky“, které jsme si na mši svatou přinesli.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-15 | následující | Celkem 2189 článků

©2006-2017 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG