Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu

Vydáno dne 09. 10. 2020

biskup_martin.jpgMilí bratři a sestry, 
 
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 v prostorách venkovních. Výjimkou jsou pohřby a svatby, které umožňují účast 100 osob a od 19. října 30 osob.
 
V této situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bohoslužby tak, aby se jich mohli všichni zúčastnit. Proto připomínám, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. 


| Zdroj: Mons. Martin David | Informační e-mailVytisknout článek

* Je Panny Marie Růžencové

Vydáno dne 07. 10. 2020

bible_ruz.jpgNěkdo ve svém životě je zasažen tajemstvím prvního růžence. Snaží se skloubit při pohledu na mimino pozemský i duchovní rozměr. Vnímá silně Pannu Marii radostnou.    
       
Jiný je omilostněn bolestí. Ale k čemu je pozemská bolest bez propojeni s Pannou Marii sedmibolestnou.


| Zdroj: P. Mgr. Miroslav Kadlec | Informační e-mailVytisknout článek

* Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Vydáno dne 01. 09. 2020

fatima_vidnava.jpg
Touto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie.

Maria,
ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svou víru pevnou. Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí a jsme si jisti, že se postaráš aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť v Kobylé

Vydáno dne 26. 07. 2020

kobyla1.jpg

V sobotu 25.7.2020 v 11:00 hodin se konala poutní mše svatá ke cti sv. Jáchyma v Kobylé nad Vidnavkou. Slavnostní mši svatou celebroval P. Mgr. Jiří Kotrba, na varhany doprovázela Marie Kurková a zpěvem schola z Vidnavy. Mše svatá byla obětována za obec Kobylou, živé i zesnulé farníky, občany a za uzdravení našeho duchovního správce otce Miroslava. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Vydáno dne 15. 07. 2020

lurdy1.jpg– modleme se k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!

Nejnaléhavěji ať Boží lid prosí o takovou důvěrnost s Bohem, jejíž blízkost přináší formaci srdce – neopakovatelně a nezaměnitelně. Zde je počátek každé formace připodobňující ke Kristu. Žádná jiná není tolik zapotřebí jako tato. Nevýslovně cenná je modlitba, která v tomto duchu myslí i na druhé. Moudrost srdce se rodí v blízkosti Moudrého.


| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů

Vydáno dne 28. 05. 2020

javornik.jpgV situaci, kdy se postupně otevírají kostely uzavřené v rámci prevence před šířením nemoci covid-19, sepsal arcibiskup Jan Graubner speciální modlitbu. Věřící se ji budou společně modlit po bohoslužbách o slavnosti Nejsvětější Trojice 7. června 2020, k soukromé modlitbě ji ovšem může využít kdokoli.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb od 27. dubna

Vydáno dne 18. 04. 2020

hostie.jpg
Praha - ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Na mši svatou bude po první vlně uvolnění přijít jen patnáct účastníků. Počty se budou po čtrnáctidenních intervalech navyšovat až do 8. června, kdy bude možné do kostela přicházet bez omezení. Pro všechny však bude platit celá řada hygienických opatření. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoční výzva českých a moravských biskupů: na Bílou sobotu zapalte za okny svíčku

Vydáno dne 05. 04. 2020

svice3.jpgČeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,
až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2413 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS