Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Po Vidnavě, Kobylé, Bernarticích už čtvrtá venkovní vitrína u kostela Panny Marie v Černé Vodě

Vydáno dne 29. 08. 2019

cvoda.jpgOtec Miroslav zakoupil pro farnost Černou Vodu novou venkovní vitrínu (9xA4). Poděkování patří místnímu obecnímu úřadu a panu starostovi Zdeňkovi Beťákovi, který z obecních zdrojů zajistil stojany, které byly u hlavního vchodu kostela a v blízkosti hřbitova upevněny na novou vitrínu a zabetonovány do země. Turisté, návštěvníci i místní občané se tak dočtou o historii, naleznou aktuální ohlášky, plakátky, pozvánky, ale i kontakt na farní úřad Vidnavu, která farnost Černou Vodu spravuje exkurendo. O obsah vitríny se bude starat paní kostelnice Marie Kalábová.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Provokuje, motivuje, vyzývá (k výročí sv. Melichara Grodeckého)

Vydáno dne 26. 08. 2019

bible.gifSvatí církve nejsou trofeje, které se ukládají na poličce nebo na oltáři. Svatí církve nemáme ani proto, abychom je jen obdivovali, ctili nebo chválili. Svatí jsou osoby žijící ve společenství církve, jsou s námi, doprovázejí nás. Krásně zní slova sv. Pavla, se kterými se obracel na společenství věřících, mluvil ke svatým církve. Svatí církve jsou osoby, které jsou v posvěcující lásce blízko Boha. Svatý Melichar nám nyní vychází vstříc právě jako jeden z těchto svatých.


| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Němečtí rodáci v Černé Vodě

Vydáno dne 21. 08. 2019

msesv.jpgMše svatá v Černé Vodě bude výjimečně v neděli 25.8.2019. Do Černé Vody přijedou němečtí rodáci. Mši svatou, která začíná v 9:30 hodin v kostele Panny Marie, bude celebrovat P. Mgr. Miroslav Kadlec. V Kobylé bude mše svatá v neděli 25.8.2019 v 8:00 hodin ráno a v sobotu 24.8.2019 bude mše svatá v Bernarticích v 15:00 hodin a ve Vidnavě v 16:30 hodin.

Farníci z Černé Vody všechny srdečně zvou.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Nová kanalizace na farní zahradě ve Vidnavě

Vydáno dne 18. 08. 2019

faravidnava.jpgOd úterního 13. srpna 2019 začala na farní zahradě obnova kanalizace, kterou financuje Město Vidnava. Předmětná kanalizace je již v havarijním stavu  z důvodu stáří (90 let). Tato kanalizace bude nahrazena kanalizací novou z trub PVC DN 250. Práce zajišťuje firma AQUA stop v.o.s. Bruntál. Ke kanalizaci bude připojena fara. Při mši svaté jsme Pánu Bohu děkovali. Vždyť na připojení fary na kanalizaci už byl nejvyšší čas. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2019

Vydáno dne 12. 08. 2019

bible_ruz.jpgModleme se, ať je znovu objevována krása a důležitost služebného kněžství v současné společnosti
Bezpočet kněží přetváří svůj život v dílo milosti. Navíc podle slov papeže Františka jsou „v nemálo regionech vystavováni posměchu a obviňováni ze zločinů, jež nespáchali.“ Potřebují modlitby celého věřícího lidu  a také musí najít „ve svém biskupovi staršího bratra a otce, který je bude v těchto těžkých časech na jejich cestě  povzbuzovat, podněcovat a podporovat.“ Rostoucí důvěra mezi knězem a biskupem je jeden z nejdůležitějších podob stálé formace.
„Je potěšující, že jsou kněží, kteří vidí a znají utrpení“ jednotlivých obětí, které se dotýkají celého Božího lidu. Je ale i velký počet kněží, kteří se „mobilizují, hledají slova a stezky naděje.“


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Jednání farního úřadu, biskupství ostravsko-opavského a městského úřadu ve Vidnavě

Vydáno dne 07. 08. 2019

faravidnava.jpgPo předávce farností Supíkovice, Velké Kunětice, Staré Červené Vody přijeli na faru do Vidnavy z majetkového oddělení Biskupství ostravsko-opavského pan Ing. Zdeněk Miketa, Ing. Šárka Kocichová a technický administrátor pan Jiří Vyčítal. Konalo se jednání církve a městského úřadu z důvodu rekonstrukce městské kanalizace, která vede přes církevní pozemek. Zároveň se domlouvalo napojení obou septiků farního úřadu na novou kanalizaci. Jednání proběhlo k oboustranné spokojenosti.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Předávání farností na faře ve Vidnavě

Vydáno dne 07. 08. 2019

dekanat.jpg
Ve středu 7.8.2019 se na faře ve Vidnavě předávaly, za přítomnosti otce děkana Stanislava Kotláře, otce Miroslava Kadlece, otce Františka Baroše, farnosti Supíkovice, Velké Kunětice, Stará Červená Voda novému panu faráři otci Jiřímu Kotrbovi. Otec Miroslav dlouhé roky spravoval 8 vesnic. Na otci Miroslavovi bylo vidět, že se rád vrací ke svým pěti vesničkám (Vidnava, Velká Kraš, Kobylá, Bernartice, Černá Voda), které spravuje od roku 1995. Před farníky situaci okomentoval slovy: "Lidé mne tu mají rádi a mně je s nimi dobře. A to je taky jedna z podpůrných příčin, proč kněz zůstane věrný kněžskému povolání: když je knězi dobře s ateisty i s věřícími, a když si občané a farníci váží svého kněze jako dobrého člověka. Je to jeden z mnoha zázraků, které můžeme v životě zažít, podobně jako mezi manželi, rodiči, sourozenci..." Otec Miroslav řekl, že za milost dobrých farností každý den děkuje Pánu Bohu.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Po Vidnavě a Kobylé už třetí venkovní vitrína u kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích

Vydáno dne 04. 08. 2019

bernartice.jpgOtec Miroslav zakoupil pro farnost Bernartice novou venkovní vitrínu (9xA4). Poděkování patří místnímu obecnímu úřadu a panu místostarostovi Milanovi Horáčkovi, který z obecních zdrojů zajistil stojany, které byly u hlavního vchodu kostela a v blízkosti hřbitova upevněny na novou vitrínu a zabetonovány do země. Turisté, návštěvníci i místní občané se tak dočtou o historii, naleznou aktuální ohlášky, plakátky, pozvánky, ale i kontakt na farní úřad Vidnavu, která farnost Bernartice u Javorníka spravuje exkurendo. O obsah vitríny se bude starat věřící rodina Kozakova z Bernartic.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2390 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS