Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 21. 04. 2018

* Velikonoce 2018 ve farnostech otce děkana

Vydáno dne 19. 03. 2018

velikonoce_2017.jpgČTVRTEK 22.3.2018
Vidnava: 14:00 hod. mše svatá v charitním domově sv. Anežky (svátost smíření, pomazání nemocných)
Vidnava: v 16:00 hod. mše svatá v kostele sv. Kateřiny

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Církev bude slavit památku Panny Marie Matky církve

Vydáno dne 15. 03. 2018

panna_maria.jpgVatikán zveřejnil dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který stanovil, že první pondělí po neděli Seslání Ducha svatého bude v celé církvi slavena památka Nejsvětější Panny Marie, Matky církve. Památka Marie Matky církve byla doposud v tento den připomínána pouze ve dvou místních církvích: v Polsku a v Argentině.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Jméno Miroslav

Vydáno dne 14. 03. 2018

mirek12.jpgNejen ve Vidnavě, ale i v dalších farnostech v Černé Vodě, Bernarticích, Kobylé a Staré Červené Vodě přáli začátkem března po mši svaté farníci otci Miroslavovi k svátku. Máme kněze, který nejen ve svém jménu nosí mír, ale přináší ho i do farností, mezi nás farníky. Slovem i skutkem rozsévá i zasévá do každého srdce pokoj a dobro. Obětuje se pro Lásku Boží a místo malicherností různých, zapisuje do svého srdce i mezi nás vše, co zákony Boží přináší.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Spravedlivé vyřešení situace skupiny čínských křesťanů v ČR

Vydáno dne 13. 03. 2018

bible_ruz.jpgMilí přátelé, prosím, abyste věnovali pozornost tomuto mailu. Určitě víte o křesťanech z Číny, kterým byl zamítnut azyl a hrozí tedy, že se budou muset vrátit zpátky do své země. Poslechněte si krátký dokument, který natočila Česká televize a který více popisuje jejich situaci. Velmi doporučujeme.


číst dál ...

| Zdroj: Baruška a Filip Wormovi | Informační e-mailVytisknout článek

* Farnost Vidnava se připojila k celosvětové adoraci 24 hodin pro Pána

Vydáno dne 11. 03. 2018

3hod.jpgNa 24 hodin pro Pána, kdy probíhá celosvětová adorace vyhlášená papežem Františkem, se vždy těšíme. Připomíná nám rok 2015, kdy v naší farnosti Vidnava, díky této iniciativě, vznikly „Tři hodiny pro Pána“. Inspirovali jsme se a přesto, že nás v pohraničí není mnoho, jedenkrát za měsíc se scházíme a od 15:00 do 18:00 hodin v kostele sv. Kateřiny adorujeme spolu s otcem děkanem před Nejsvětější svátosti oltářní. Jdeme vstříc k paprskům Božím, k slunci života věčného směřujeme a vzdáváme chválu Hospodinu Bohu svému, Kristu Ježíši, Pánu našemu.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Dopis nemocným - Postní doba a Velikonoce 2018

Vydáno dne 11. 03. 2018

nemocni.jpgDrazí bratři a sestry,
připravujeme se k prožití Velikonoc – svátků Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Na začátku Svatého týdne o Květné neděli, dá-li Pán, budu v Bílovci žehnat novou křížovou cestu. Tato křížová cesta bude v mnoha ohledech výjimečná. Nebudou to klasické obrazy křížové cesty, jak je známe z kostelů, ale zastavení umístěná v přírodě, jako je tomu například na některých poutních místech. Dále je zajímavé, že vybudování této křížové cesty není iniciativou místních farníků, ale přímo Města Bílovec.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Okénko Charity Jeseník

Vydáno dne 07. 03. 2018


číst dál ...

| Zdroj: Zuzana Hanulíková | Informační e-mailVytisknout článek

* Nezapomínáme na seniory

Vydáno dne 05. 03. 2018

seniori1.JPGV únoru 2018 se farníci z 8 vesnic  otce děkana podíleli na novém vybavení kaple sv. Hedviky v charitním domově ve Vidnavě. Byla zakoupena obětní miska, pozlacený kalich, kropáč, konvičky, ornáty v barvě zelené, fialové, bílé a červené (opotřebované předměty byly převezeny do kostela). A aby nové liturgické předměty měly důstojné místo uložení, paní ředitelka Mgr. Helena Paschkeová, po prosbě otce děkana, zakoupila do kaple novou velkou skříň.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Lurdy: Církev uznala už sedmdesátý zázrak

Vydáno dne 19. 02. 2018

lurdy1.jpgV neděli 11. února oznámil biskup diecéze Beauvais Jacques Benoit-Gonin oficiální uznání zázraku týkající se uzdravení františkánské řeholnice Bernadette Moriauové, která po mnoho let trpěla těžkou paralýzou. Je to už sedmdesátý zázrak v Lurdech, který církev oficiálně uznala.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Tři hodiny pro Pána a modlitba u mariánského sloupu ve Vidnavě

Vydáno dne 16. 02. 2018

marsloup_vid.jpgNa Popeleční středu 14.2.2018 jsme od 15:00 hodin adorovali před Nejsvětější svátosti Oltářní v kostele sv. Kateřiny. Vyprošovali jsme potřebné milosti do našich rodin, do celého světa, chválili Pána v litaniích, v růžencích a ve svátosti smíření u otce děkana prosili za odpuštění hříchů. Čisté srdce je vždy Bohu milé a my měli radost, že jsme připraveni vejít do doby postní a přijmout při mši svaté popelec, při kterém jsme si znovu připomněli, že jsme prach a v prach se obrátíme a že dnešním dnem – Popeleční středou – se začala čtyřicetidenní příprava na Velikonoce – doba postní.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Poselství papeže Františka k postní době 2018

Vydáno dne 12. 02. 2018

pfrantisek.jpg„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12)

Drazí bratři a sestry, znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro přípravu na velikonoční svátky nám Bůh ve své prozřetelnosti každý rok nabízí postní období jako „svátostné znamení našeho obrácení“.[1] To nás vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom se celým srdcem a celým životem vrátili k Pánu.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Pohřeb P. Michala Jadavana

Vydáno dne 08. 02. 2018

mse_hostie.jpgPohřeb P. Michala Jadavana odvysílá televize NOE v přímém přenosu z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě - Pustkovci v sobotu 10. února v 10.00 hodin.
 
 

číst dál ...

| Zdroj: TV Noe | Informační e-mailVytisknout článek

* Mše svatá za živé a zesnulé kněze

Vydáno dne 07. 02. 2018

bible.gifOtec děkan sloužil ve středu mši svatou za všechny kněze. Zvláště za otce Michala Jadavana s prosbou, abychom se všichni šťastně sešli v Božím království.
 
 

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2018

Vydáno dne 05. 02. 2018

pfrantisek1.jpgZa duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018 - modleme se zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
 
Jsme zvyklí vidět v novinách, v televizi i na sociálních sítích tvář papeže Františka. Snaží se ji zobrazit i mnozí umělci s tím, co je pro jeho pontifikát charakteristické. Zdá se, že nejtypičtějším znakem jeho tváře je odraz utrpení tohoto světa. 


číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Zemřel P. Michal Jadavan

Vydáno dne 02. 02. 2018

mjadavan.jpgOstrava - V den svátku Uvedení Páně do chrámu - 2. 2. 2018 - byl do náruče milosrdného Otce povolán P. Michal Jadavan. Zemřel obklopen láskou a péčí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Ostravě-Pustkovci.
 

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek
index | 16-30 | předchozí | následující | Celkem 2189 článků

©2006-2017 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG