Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března

Vydáno dne 12. 03. 2020

1163516150_hukovice.jpgDrazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Výzva ostravsko-opavského biskupa věřícím diecéze v souvislosti s šířením koronaviru

Vydáno dne 12. 03. 2020

biskupstvi.jpgDrazí bratři a sestry, 
obracím se na vás v situaci šířící se nákazy koronavirem, která citelně zasahuje do života celé společnosti i církve, která je její součástí. Všichni společně máme povinnost usilovat o to, aby se šíření nákazy pokud možno co nejvíce zamezilo, nebo zpomalilo. Zároveň  ale máme jako křesťané i v této situaci povinnost být šiřiteli Kristovy lásky a naděje formou modlitby a účinné pomoci druhým. Církev respektuje Mimořádné opatření vlády a biskupové vyzývají farnosti k jeho dodržování.


| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Vydáno dne 10. 03. 2020

koronovir11.jpgBratři a sestry,

ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob.| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

Vydáno dne 25. 02. 2020

pfrantisek5.jpg„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) 

 Milé sestry, milí bratři,

i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme. | Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2020

Vydáno dne 06. 02. 2020

jezis1.jpgZa všechny zasvěcené, aby zdrojem jejich činnosti bylo srdce hořící pro Pána.
 
Všichni lidé jsou „zasvěcenci“ Pána: v mnoha formách (veřejně i skrytě). Chrámem Pána je totiž jednak celé jeho stvoření, ale také každý člověk s tělem i duší. A tak Pán nejvíce touží po tom, aby ho každý člověk ve svém životě stále velkoryseji vítal – a On mohl vstupovat a vše proměňovat. Základním zasvěcením člověka je jeho povolání, kvůli kterému byl stvořen: skrze ně chce Bůh vcházet do dnešního světa a proměňovat vše (jako v eucharistii) ke konečné vítězné plnosti.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2020

Vydáno dne 08. 01. 2020

apostolat.jpgModleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.
 
V minulých dnech sdělovací prostředky informovaly o výroční zprávě Kongregace pro evangelizaci národů. Smrt misionářů již není soustředěna jen na některé národy nebo zeměpisné oblasti. Celkem zahynulo mučednickou smrtí 29 kněží, řeholníků a laiků, nejvíce v Africe. Násilí se stává smutnou denní zkušeností, hovoří se o globalizaci násilí. Je téměř nemožné sestavit úplný seznam biskupů, kněží, řeholnic i prostých věřících, kteří jsou napadáni, těžce zraňováni, okrádáni, ohrožováni na zdraví, životu, majetku i svobodě.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Pro Betlémské světlo si do kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě přišlo 100 lidí

Vydáno dne 24. 12. 2019

svice2.jpgNa Štědrý den 24. prosince 2019 se v dopoledních hodinách rozzářilo Betlémské světlo u svaté Rodiny v jesličkách v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Rodiny s dětmi přispěchaly do našeho Betléma, aby rozžaly světlo od Dítěte Ježíše a přinesly ho do svých domovů k štědrovečerní tabuli. Potěšily i betlémy od paní Heleny Markové a od dětí ZUŠ Vidnava. Po celou dobu kostelem zněly koledy za doprovodu varhan, flétny a trianglu v podání naší scholy. Bylo radostí vidět rozzářené oči všech přítomných, kteří s úsměvy odcházeli s lucerničkami domů. Po skončení koled se lidé v kostele zdravili, podávali ruce, objímali a přáli radostné svátky vánoční. Naše kroky pak s Betlémským světlem směřovaly na místní hřbitov k našim blízkým zemřelým.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Přípravy na vánoční svátky

Vydáno dne 22. 12. 2019

betlem1.jpgV posledním adventním týdnu jsme se pustili do příprav na Vánoce, na které se všichni moc těšíme. Vždyť si připomínáme nejdůležitější událost, okamžik, který nám všem změnil život. Přichází Spasitel, Vykupitel, Betlémské Dítě, svaté Dítě, Ježíš Kristus Pán. Nebýt jeho narození, všechno by bylo jinak… A protože je to posvátný čas, čas děkování, chválení, klanění, je potřeba připravit sebe, naše domovy, kostely na jeho narození. A tak jsme se pustili do příprav.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2411 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS