Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Pěší pouť na MariaHilf

Vydáno dne 27. 05. 2018

cesta.jpgV sobotu 2. června 2018 pořádá Katolický spolek Jeseník již třetí ročník pěší pouti na MariaHilf. Začínáme v 6:30 mší svatou v jesenickém kostele, po mši svaté (okolo 7:00) vyrážíme směrem na Smetanovy sady a křížovou cestou na Křížový vrch. Po 10 km dorazíme na Rejvíz, kde si můžou zájemci na ohništi něco upéct. 

číst dál ...

| Zdroj: Katolický spolek Jeseník | Informační e-mailVytisknout článek

* Co píší Poutnické noviny: Celá Vidnava se dává do pohybu

Vydáno dne 23. 05. 2018

noc_kostelu_vidnava_5.jpgOd sklepení přes zahradu až po věž s mapkou v ruce

Procházku po tajemných zákoutích farní zahrady, pohled na západ slunce z věže kostela, vernisáž výstavy obrazů Aloise Baucha, ale i modlitbu za město, to vše lze zažít na již třetí Noci kostelů a galerií ve Vidnavě. Pohraniční městečko na „konci světa“ má co nabídnout a předčí v aktivitách mnohé větší obce.

číst dál ...

| Zdroj: Poutnické noviny | Informační e-mailVytisknout článek

* Tři hodiny pro Pannu Marii

Vydáno dne 17. 05. 2018

3hod.jpgMájové čtvrteční odpoledne věnované Panně Marii se konalo 17.5.2018 v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Spolu s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem jsme adorovali před Nejsvětější svátosti, zasvětili svá srdce a pletli věnce z růží při modlitbě růženců, které jsme posílali Panně Marii do nebe. Zaplétali jsme do věnce nejen nás samotné, ale i naše blízké, bratry i sestry a vytvořili tak veliký zástup putující k Bohu.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Diecézní pouť rodin na Maria Hilf s biskupem Martinem

Vydáno dne 15. 05. 2018

rodiny.jpgMaria Hilf - Diecézní pouť rodin na Maria Hilf proběhla za slunečného počasí v sobotu 12. května. Do Zlatých Hor dorazilo více než 400 poutníků, z nichž většina byly rodiny s dětmi. Letošní pouť byla mimořádná možností získat plnomocné odpustky. O tomto privilegiu, které udělil papež František v pro jubilejní rok 300. výročí vzniku poutního místa, informoval poutníky pomocný biskup Martin David.

číst dál ...

| Zdroj: Text: Jana Praisová, foto: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

Vydáno dne 14. 05. 2018

cbk.jpgDrazí bratři a sestry, v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku (srov. Mulieris dignitatem 6). Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť k sv. Josefovi v České Vsi - 1. května 2018

Vydáno dne 10. 05. 2018

cves.jpgJe tomu již přes týden, kdy jsme se mohli zúčastnit farní pouti v České Vsi u Jeseníku a oslavit patrona dělníků - sv. Josefa. Byla to krásná a pozoruhodná pouť , kdy jsme si připomněli skutečnou hodnotu lidské práce ve prospěch společnosti. Vzor dělníka - sv. Josef, skutečně stál v čele rodiny, tedy sv. Rodiny a byl v příkladu poctivé práce autoritou dokonce i pro samotného Ježíše. To v promluvě připomněl i kazatel, P. Mgr. Josef Florek z Bílé Vody, který celebroval spolu s dalšími čtyřmi kněžími slavnostní mši svatou.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Původní zázračný obraz poutního místa Maria Hilf je v kostele ve Zlatých Horách

Vydáno dne 08. 05. 2018

mariahilf_puvobraz.jpgMálokteré město v ostravsko-opavské diecézi se může pochlubit tak bohatou historií jako právě Zlaté Hory. Do dějin se zapsalo nejen těžbou zlata, ale také zpracováváním mědi nebo železa. O zlatohorské panství soupeřili světští panovníci mezi sebou a nakonec i s vratislavským biskupstvím, které oblast od druhé poloviny 15. století ovládlo na dlouhá staletí. Po útlumu hornictví se ve městě rozvinulo tkalcovství, zpracovávání dřeva a dokonce i lázeňství. Temné stránky dějin zahrnují čarodějnické procesy, morové epidemie a války.

číst dál ...

| Zdroj: Pavel Siuda | Informační e-mailVytisknout článek

* Floriánské hody ve Velké Kraši

Vydáno dne 06. 05. 2018

florian_kaple.jpgTradiční Floriánské hody ve Velké Kraši připadly letos na sobotu 5.5.2018. V kostele sv. Floriána se ve 13:00 hodin setkali místní dobrovolní hasiči i hasiči z Polska. Ve slavnostních uniformách přinesli prapory, které byly nejen ozdobou, ale především vyjadřovaly vděčnost, poděkování za všechny obětavé hasiče, kteří nasazují své životy za záchranu bližních. Stále jsou mezi námi lidé, kteří se chtějí obětovat a pomáhat. Za obec Vekou Kraš i za všechny hasiče byla obětována ke cti sv. Floriána poutní mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.

číst dál ...

| Zdroj: Text: Marie G., foto: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Modlitební setkání mariánského hnutí v Jeseníku

Vydáno dne 29. 04. 2018

dokladal.jpg„Bez Krista nemůžete dělat nic!“

V neděli 29. dubna 2018 se sešli příznivci mariánského hnutí Fatimského apoštolátu, vedené Mons. Pavlem Dokládalem, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. V 14:00 hodin začalo setkání modlitbou růžence Světla. Jednotlivé desátky předříkávali přítomní laici. Každý byl věnovaný nějakému úmyslu, který všem vždy na začátku sdělil otec Pavel. Růženec zakončil posledním desátkem Mgr. Ing. Josef Liberda, trvalý jáhen z České Vsi.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Slezská lilie 2018 - máme se na co těšit!

Vydáno dne 25. 04. 2018

slezska_lilie.jpgOsmý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie, tentokrát se zaměřením na rodinu a děti, proběhne od 8. do 10. června 2018. Festival jsme letos rozšířili o páteční „Večer nadějí“ zaměřený na mládež. Na jevišti před katedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy přivítáme 8.6. například rock gospelový sbor Fusion Trojka Ostrava, skupina Trip to Dover (Holandsko), která kombinuje prvky elektronické a rockové hudby nebo elektro-popoví Divine Attraction (USA).

číst dál ...

| Zdroj: P. Vít Zatloukal, biskupský vikář | Informační e-mailVytisknout článek

* Biskup Lobkowicz vzpomíná na osobní setkání s kardinálem Josefem Beranem

Vydáno dne 22. 04. 2018

kardinalberan.pngPraha – Repatriace ostatků kardinála Josefa Berana je událostí, na níž se čekalo téměř půl století. Slavné mši svaté ke cti sv. Vojtěcha se v sobotu 21. dubna v Praze zúčastní také oba ostravští biskupové. Biskup František Václav Lobkowicz v souvislosti s převezením ostatků kardinála Berana do vlasti zavzpomínal na několik osobních setkání s tímto mužem víry.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí

Vydáno dne 19. 04. 2018

cbk.jpgBiskupové českých a moravských římskokatolických diecézí i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v ČR se na uplynulém 113. plenárním zasedání ČBK v Nitře také zabývali postojem katolické církve v ČR k plánovanému uvedení divadelní hry Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí v rámci festivalu Divadelní svět podpořeného statuárním městem Brnem.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Zemřel P. Gustav Heřman Rakowski, O.Praem.

Vydáno dne 17. 04. 2018

rakowski.jpgKroměříž – Ve věku 72 let zemřel v Kroměříži P. Gustav Heřman Rakowski, O.Praem. Kněz řádu premonstrátů se narodil 8. 8. 1945 v Petrově nad Desnou. Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1968 v Brně. Od roku 1999 do roku 2016 působil na čtyřech místech v ostravsko-opavské diecézi. Naposledy jako rektor poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Necelé dva roky prožil u sester sv. Kříže v Kroměříži.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Zvolení našeho otce biskupa Martina Davida

Vydáno dne 12. 04. 2018

biskup_martin.jpgOstravsko-opavský biskup Martin David byl zvolen členem smíšené komise České biskupské konference a Konference vyšších řeholních představených. Zároveň byl pověřen koordinací práce této platformy pro užší vzájemnou spolupráci diecézí, řádů a kongregací.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Na počest kardinála Berana se v pátek 20. dubna rozezní zvony ve všech kostelích

Vydáno dne 12. 04. 2018

kardinalberan.pngPraha – Vyzvánění zvonů na všech kostelích v Praze, ale také v celé České republice, oznámí návrat ostatků kardinála Josefa Berana do vlasti. Letadlo s ostatky kardinála přistane v Praze v pátek 20. dubna v 18.00 hodin. Zvony se na jeho počest rozezní na pět minut.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek
index | 16-30 | předchozí | následující | Celkem 2214 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG