Zvon se poprvé rozezněl

V neděli 21. července 2024 se konala v Horních Heřmanicích u kaple první poutní mše svatá ke cti Marie Magdalské. Poutníci se setkali na parkovišti u hlavní silnice před desátou hodinou, aby společně při modlitbě radostného růžence doputovali ke kapličce, kde se právě rozezníval nový zvon a všechny přítomné vítal otec Miroslav Kadlec, který byl celebrant poutní mše svaté. Úsměv na tvářích nám na začátku vykouzlily dětské hlásky. Děti zpívaly píseň „Radujme se“ s kytarovým doprovodem. Pan farář nám v úvodu mše svaté připomněl historii vesnice Horní Heřmanice. První zmínka je z roku 1266. Přítomen byl starosta Bernartic Mgr. Aleš Chromík. …
Pokračovat ve čtení Zvon se poprvé rozezněl

Narozeninová oslava na faře

Moje maminka Naděžda Hanáková už desátý rok prochází Alzheimerovou nemocí. Je odkázaná na naši pomoc, nemluví, sama se nenají, nechodí… Doma nám postupně přestala téct studená voda. Nu potrubí už má „svoje za sebou“. Bydlíme ve Vidnavě v nájemním bytě, vodaři zkoušeli trubky pročistit kyselinou, ale tentokrát už to nepomohlo. Pan starosta se rozhodl dát do pořádku nejen vodu, ale zrenovovat koupelnu i záchod. Vše pamatuje „doby dávno minulé.“ A protože to není práce na pár dní, koncem května 2024 jsme se s nemocnou maminkou, 93letou babičkou a domácí kočkou stěhovaly. A kam jinam než na faru. Máme to „doslova za rohem.“ Babička je spokojená, protože je s ní kočička Rudolfka, která jí pomáhá vyrovnávat se i s nemocí svého dítěte. …
Pokračovat ve čtení Narozeninová oslava na faře

Modlitební průvod ke kapličce

Z kapličky u hřbitova v Bernarticích směrem na Javorník žehná nejen řidičům Panna Maria. Obraz Panny Marie s Děťátkem namalovala na plechu paní Irena Sojková z Javorníku a rodina Kozákova jej umístila dovnitř kapličky. V neděli 9. června po mši svaté šli farníci s otcem Miroslavem přes hřbitov, kde se zastavili u kříže a pomodlili se Korunku za zesnulé. Potom pokračovali ke kapličce, kde po modlitbě litanií k Srdci Ježíšovu pan farář obraz Panny Marie s Ježíškem požehnal. …
Pokračovat ve čtení Modlitební průvod ke kapličce

Noc kostelů v Bernarticích

Krátce před 18. hodinou se do bernartického kostela trousily skupinky malých i velkých. To proto, že letošní Noc kostelů v Bernarticích byla zahájena hudebním programem, na kterém se podíleli především pedagogové a žáci ZUŠ Javorník a ZŠ v Bernarticích. Byl teplý a lipami provoněný letní večer a nás přivítaly první tóny varhanního Preludia Vladimíra Sobotky v podání Barbory Kozakové, budoucí nadějné varhanice, která navštěvuje hodiny hry na varhany u paní Dany Macečkové v Jeseníku. Následovalo Largo Antonína Dvořáka v provedení paní Marie Michálkové (varhany), Martina Burzy (housle), I. Stoupalové, J. Šochové a V. Michalíkové (zpěv). Čímž jsme se zapojili do celorepublikové vzpomínky na 120. výročí úmrtí jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů. …
Pokračovat ve čtení Noc kostelů v Bernarticích

Noc kostelů v Kobylé

NOC KOSTELŮ pro mě znamená především zájem a milé setkávání lidí z místa i okolí, bývalých rodáků a stále více přijíždějících návštěvníků z větších dálek – z Ostravska, ze Šumperska, z Orlickoústecka… Snažíme se jim náš pěkný kostel sv. Jáchyma představit komentovanou prohlídkou, přiblížením historie a několika výstavkami. V tomto roce k nim přibyla ještě malá sbírka modlitebních knížek, zpěvníků a misálů z období 19. a 20. století psaných v latině, němčině a češtině. V jedné z nich je vlepen darovací list s oceněním za vzorné studijní výsledky ve školním roce 1912/1913 našemu někdejšímu kobylskému p. faráři Maxmilianu Kaschelovi, studentu gymnázia a bohosloveckého semináře ve Vidnavě. Zvídavý zájemce o historii tohoto kněžského semináře a životě M. Kaschela se mohl více dozvědět ze psaného slova a přidali jsme k tomu i životopisné informace o další známé osobnosti našeho okolí – vidnavském knězi Jozefu Nowakovi, rovněž absolventovi tamního semináře. …
Pokračovat ve čtení Noc kostelů v Kobylé

Slavnost Těla a krve Páně

Oběť Pána Ježíše Krista je pro nás největším darem, co je svět světem. Jeho krev nás spasila, prolitá za celý svět otevřela lidem bránu do nebe, život smrtí nekončí, věčný domov čeká na každého z nás. Zde na zemi putujeme, v práci obživu dostáváme a duši naši při mších posilujeme. Tělo a Krev Páně ve svatém přijímání dává plnost našemu žití, pokrm svatý, z rukou kněží nám daný, hostie bílá, člověkem vytvořená a knězem proměněná…samotný Pán Ježíš přichází, nasycuje a proměňuje nás. …
Pokračovat ve čtení Slavnost Těla a krve Páně