* Pouť k Panně Marii Nanebevzaté a žehnání varhan v Jeseníku

Vydáno dne 15. 08. 2022

varhany.jpgDéšť padal od samého nedělního rána 14.8.2022 na celém Jesenicku. Dívali jsme se s prosbou do nebe a přáli si vidět slunce, vždyť slavíme pouť k Panně Marii Nanebevzaté a vše ve farnosti Jeseníku bylo vzorně připravené jak v kostele, tak i na farní zahradě. Déšť Božího milosrdenství nás očišťoval a my směli při mši svaté pohlédnout na Pannu přečistou Marii, která se za nás v nebi přimlouvá. Jí patřila úvodní píseň Madona, při které zazněla povznášející hudba, tóny houslí a zpěv Martina Grobára a jeho ženy. Měli jsme se k písni připojit a zpívat, ale v tu chvíli jsme jen naslouchali a děkovali Bohu za rozličné dary, které lidem rozdává. Pomocný biskup, administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík byl hlavním celebrantem, s úsměvem a květinami ho mezi námi přivítal otec děkan Mgr. Stanislav Kotlář. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* 2. srpna lze získat odpustky spojené se svatým Františkem

Vydáno dne 02. 08. 2022

frantisek1.jpgProstřednictvím svátku Panny Marie Andělské z Porziuncoly a s ním spojených odpustků se můžeme zamyslet nad významem Marie a františkánské tradice v církvi. Svátek 2. srpna můžeme najít ve františkánské tradici a připomíná posvěcení farního kostela, zvaného Porziuncola neboli "malý díl", který je jedním z těch, které v Itálii přestavěl svatý František z Assisi v poslušnosti Kristovu příkazu "obnov můj dům". "Porziuncola je srdcem františkánské cesty," řekl agentuře CNA otec David Convertino, výkonný ředitel Františkánské misijní unie. "Pro Františka to bylo jeho nejmilejší místo. Žil v jeho blízkosti s prvními následovníky... a Porziuncola se mu líbila, protože byla součástí jeho úcty k Panně Marii." Odpustek je odpuštění časného trestu za již odpuštěné hříchy a může být plnomocný nebo částečný. Plnomocný odpustek vyžaduje, aby byl člověk ve stavu milosti a měl úplný odstup od hříchu. Osoba se také musí svátostně vyzpovídat ze svých hříchů a přijmout svaté přijímání, a to až přibližně 20 dní před nebo po odpustkovém úkonu.| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Myšlenky svatého Šarbela jsou povzbuzením pro každého z nás

Vydáno dne 31. 07. 2022

sarbel1.jpgŠarbel Machlúf (1828-1898) je světec z nedávné doby. Žil jako poustevník v Libanonu. Po jeho smrti začaly proudit tisíce poutníků k jeho hrobu, na jeho přímluvu se děje mnoho zázraků a uzdravení. Plody obrácení jsou nesčetné. Šarbel byl blahořečen papežem Pavlem VI. dne 5. prosince 1965 a svatořečen dne 9. října 1977.
 
Knížečka „Myšlenky svatého Šarbela“, kterou jsme na faru do Vidnavy zakoupili, nás zaujala, jedním dechem člověk čte a zapisuje do svého srdce duchovní slova od Šarbela, která povzbudí k dobrému životu, k práci i oběti, k lásce ke Kristu a kříži. Vybízí k pokoře, modlitbě a důvěře. 
 
Pár slov od svatého Šarbela:


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Co nového ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 24. 07. 2022

kobyla1.jpgPrvní svaté přijímání v Bernarticích, lešení na faře ve Vidnavě a pouť v Kobylé

Bernartice u Javorníka: V neděli 17.7.2022 v 10:00 hodin prožila farnost Bernartice u Javorníka požehnaný den. Tři ministranti Matěj, Kryštof a Prokop poprvé přijali do svých srdcí Pána Ježíše v eucharistii z rukou otce Miroslava. Boží dotek, přítomnost Krista, světlo při svíčkách, přinášení darů, květin, první svátost smíření, zpívání u kytary, slova v kázání… to vše bylo radostí a povzbuzením farníků, rodičů dětí i všech přítomných. Nechybělo poděkování s kytičkou paní Marii Michálkové, která děti připravila v rámci výuky náboženství. „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen“, často nám připomíná otec Miroslav. Modlíme se za všechny děti, které přijaly eucharistii, aby vytrvaly na cestě do Božího království.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost svatého Petra a Pavla v Bernarticích

Vydáno dne 26. 06. 2022

petr.JPGPouť ke sv. Petru a Pavlu se konala v neděli 26.6.2022 v 10:00 hodin v Bernarticích. Nazdobený kostel panem Kozakem, paní Zelovou, paní Palovčíkovou květinami a barevnými stuhami, šest ministrantů spolu s otcem Miroslavem, malé děti s rodiči, povznášející varhanní hudba paní Michálkové, to vše nás potěšilo a zároveň povzbudilo, že i v malých farnostech věřící pečují o svůj kostel, a to vše k oslavě Boží. Ministranti Dan, Matěj, Prokop, Barborka, Kryštof a Ondřej při pravidelných pátečních bohoslužbách věrně nacvičovali liturgii a kadidlo. Okuřování vyjadřuje úctu a modlitbu. Vonný dým prostupoval kostelem svatého Petra a Pavla, kteří slavili svůj svátek a my mohli nahlédnout na životy svatých, kteří nás stále motivují k poctivému a věrnému životu. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* V Sobotíně na Šumpersku pohřbená s. M. Paschalis Jahnová byla beatifikována

Vydáno dne 26. 06. 2022

Vratislav – V sobotu 11. června byla v polské Vratislavi beatifikována alžbětánka s. M. Paschalis Jahnová a devět jejích družek, jež mezi únorem a červnem r. 1945 položily život při obraně čistoty své či jiných žen a dívek. Slavnostní beatifikační akt vykonal jménem papeže Františka Marcello kardinál Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Řeholnice z Kongregace sester sv. Alžběty se během války i v její závěrečné fázi staraly o nemocné a přestárlé. Setrvaly na svém místě při těchto ubožácích i tváří v tvář blížící se hrozbě, která se na jejich působiště valila s postupující Rudou armádou a hrůznými zvěstmi o páchaných zvěrstvech, které ji předcházely – s výjimkou právě s. Paschalis, jež odešla z Nisy na přímý příkaz své představené. Svému osudu stejně neunikla, a než aby přišla o svou čistotu, přijala raději dobrovolně smrt (s křížkem v ruce) v Sobotíně u Šumperka.


| Zdroj: www.doo.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Vydáno dne 25. 06. 2022

jezis.jpgVe čtvrtek 23.6., v pátek 24.6., v sobotu 25.6. jsme oslavili v kostele ve Vidnavě a na charitě v kapli svaté Hedviky, v Kobylé v kostele i v domově důchodců a v Bernarticích v kostele Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino. Na obě srdce jsme napojili i malou Štěpánku při sobotním křtu v Kobylé. Po celý měsíc červen se s otcem Miroslavem a farníky scházíme u nazdobené sochy Božského Srdce Pána Ježíše v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Do Srdce Ježíšova vkládáme kněze našeho děkanátu Jeseník, rodiny i celý svět.
„Lidské srdce napojené na Ježíšovo Srdce se pozná… Je to člověk, který se obětuje pro druhé, když vidí trpícího, ujímá se ho, nese ho na svých ramenou, i když doplácí finančně a nikdo to neocení. Všímá si potřeb druhých, je obdařen pokorou, často sedí u Ježíšových nohou, protože ho má rád. Srdce napojené na Boha, srdce, o které se Pán Ježíš může opřít a spolehnout se…“ Jsem to i já? zněla slova otce Miroslava v naších myslích při čtvrteční kytarové mši svaté. Víme, že jsme lidé hříšní, netrpěliví, že spoustu věcí pokazíme, mnohdy zavíráme oči a nevidíme, nechce se nám pracovat, obětovat se, radíme, ale nic nepomůžeme, modlitbě věnujeme tak málo času… 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Boží Tělo ve Vidnavě

Vydáno dne 16. 06. 2022

bozi_telo.jpgSlavnost Těla a Krve Páně, den, kdy děkujeme za svaté přijímání, za pokrm, který sytí naši duši. Přispěchali jsme ve čtvrtek 16.6.2022 do kostela sv. Kateřiny poděkovat při mši svaté živému Kristu a vnímat propojení člověka s Bohem skrze eucharistii. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ Jak jsme vděční našim kněžím, že každý den při mši svaté proměňují, Tělo a Krev Krista nám rozdávají. Po celou dobu jsme při kytaře zpívali písně k oslavě Eucharistie a k Boží chvále. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2513 článků