* OHLÁŠKY OD 30.3.-16.4.2023 VELIKONOCE 2023 VIDNAVA, KOBYLÁ, BERNARTICE, CHARITA VIDNAVA, DOMOV DŮCHODCŮ č. 58 a DOMOV DŮCHODCŮ č. 153 V KOBYLÉ

Vydáno dne 26. 03. 2023


ČTVRTEK 30. březen 
9:30 mše svatá v domově důchodců č. 153 v Kobylé
10:30 mše svatá v domově důchodců č. 58 v Kobylé (pomazání nemocných, zpověď, žehnání domovů)
16:00 mše svatá v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě (zpověď)

PÁTEK 31. březen
15:00 mše svatá v kostele sv. Jáchyma v Kobylé (zpověď)
16:00 mše svatá v kostele v Bernarticích (zpověď)                                          
      
SOBOTA 1. duben       
10:00 mše svatá na charitě ve Vidnavě (zpověď)
15:00 mše svatá v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě (Květná neděle, zpověď, kočičky)| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* VELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ 2023 VE FARNOSTECH VIDNAVA, KOBYLÁ, BERNARTICE, CHARITA VIDNAVA, DOMOV DŮCHODCŮ č. 58 a DOMOV DŮCHODCŮ č. 153 V KOBYLÉ

Vydáno dne 26. 03. 2023

Římskokatolická farnost Vidnava
ČTVRTEK 30. březen.: před mší svatou v kostele sv. Kateřiny (mše svatá začíná v 16:00 hodin) 
SOBOTA 1. duben: před mší svatou na charitě (mše svatá na charitě začíná v 10:00 hodin),
14:30 hodin v kostele sv. Kateřiny (mše svatá začíná v 15:00 hodin) 
 
Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou 
ČTVRTEK 30. březen: 9:30 hodin domov důchodců č. 153, domov důchodců č. 58 v 10:30 hodin
PÁTEK 31. březen: před mší svatou v kostele sv. Jáchyma (mše svatá začíná v 15:00 hodin) 
NEDĚLE 2. duben: v 8:15 hodin v kostele sv. Jáchyma (mše svatá začíná v 8:45 hodin) 
 
Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka
PÁTEK 31. březen: před mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla (mše svatá začíná v 16:00 hodin) 
NEDĚLE 2.duben: před mší i po mši svaté v kostele (mše svatá začíná v 10:00 hodin)                                                                    | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* SVÁTOST NEMOCNÝCH ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 26. 03. 2023

ČTVRTEK 30. březen 

9:30 mše svatá s pomazáním nemocných v domově důchodců č. 153 v Kobylé
 
10:30 mše svatá s pomazáním nemocných v domově důchodců č. 58 v Kobylé
                   
 
SOBOTA 15. duben

10:00 mše svatá s pomazáním nemocných na charitě v kapli sv. Hedviky ve Vidnavě
 
15:00 mše svatá s pomazáním nemocných v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě   

 
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 16. duben 

8:45 mše svatá s pomazáním nemocných v kostele v Kobylé 
 
10:00 mše svatá s pomazáním nemocných v Bernarticích 
| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Farnosti otce Miroslava se připojily k iniciativě 24 hodin pro Pána

Vydáno dne 19. 03. 2023

3hod.jpgPodle výzvy papeže Františka se i letos 17.-18.3.2023 uskutečnilo 24 hodin pro Pána. Koná se vždy z pátku na sobotu před čtvrtou neděli postní. Plakátky zvaly naše farníky do kostela tyto postní dny dříve, než jsme zvyklí. V Kobylé a Bernarticích v pátek a ve Vidnavě v sobotu dopoledne na charitu a odpoledne do kostela. Konal se Výstav Nejsvětější svátosti s požehnáním. A samozřejmě nechyběla křížová cesta a mše svatá. Otec Miroslav nám poskytl nadhled papeže Františka na celé lidstvo.  Setrvali jsme v modlitbách i v tichosti u nohou Pána Ježíše a svěřili mu minulost, přítomnost, budoucnost světa se zvláštním zřetelem na Evropu.  A do toho se přimísily starosti, ale také radosti, které v těchto dnech každý prožíváme. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Po emocionálně vypjaté době volební kampaně máme nového prezidenta. Už v klidu se můžeme ohlédnout za končícím rokem 2022 a začínajícím rokem 2023

Vydáno dne 27. 02. 2023

mirek12.jpg
Oslava patronky Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě
Ve středu 16. listopadu 2022 otec Miroslav celebroval mši svatou ke cti sv. Anežky. Připomenul život světice, která jako královská dcera mohla žít v blahobytu, ale dala přednost službě Kristu a životu v chudobě. V kázání připomenul důležitost odpuštění, milosrdenství a vyzdvihl její péči o chudé a trpící. Při mši svaté děkoval za všechny, kteří se o trpící srdcem starají. Domov, který se věnuje lidem s Alzheimerovou chorobou pak požehnal.
 
Zpěvníky: „Písně s kytarou“
Každý čtvrtek se ve Vidnavě koná kytarová mše svatá a pak následuje adorace. 29. listopadu 2022 jsme s Martinem na faře „vyrobili“ zpěvníky pro každého farníka. Zpěvník obsahuje 61 písní, které zpíváme a stále nové doplňuji… Máme radost, že slouží i starším farníkům, kteří zpívají Pánu Bohu s radostí!| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Modlitební výzva biskupa Martina pro postní dobu

Vydáno dne 25. 02. 2023

golgota.jpgDiecéze – Čtyřicet modlitebních úmyslů na čtyřicet postních dnů. Ve spolupráci se slovenskými saletiny jsme připravili i pro naši diecézi jednoduchou postní aktivitu. Spojme se každý den k modlitbě na společný úmysl. Pusťte si videopozvánku na tomto odkazu.

 „Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry, kterou můžeme naplnit různým způsobem. Chci vás v té letošní postní době pozvat k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě,“ těmito slovy začíná zvací video, ve kterém biskup Martin David modlitební výzvu představuje. Princip je prostý:| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Video na každý den doby postní

Vydáno dne 24. 02. 2023

popelec.jpgProjekt Vlčí doupě připravil seriál videí na každý den doby postní. Tato minutová zastavení mají pomoci objevit, jak vzácní a důležití pro našeho Boha každý z nás jsme.
Videa (nejen pro děti můžete pravidelně shlédnout zde.
Pro malé diváky je tu i možnost zapojit se do soutěže o úžasné ceny (obrázek k soutěži zde). Podrobnější informace v úvodním videu: https://youtu.be/YNX545v6VVE


| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Charita pro Turecko a Sýrii - číslo účtu 55660022/0800 VS 118

Vydáno dne 07. 02. 2023

charita1.jpgNa začátku února zasáhlo katastrofální Turecko a Sýrii zemětřesení o síle 7.8 Richterovy stupnice, které za sebou zanechalo mohutné škody. Otřesy si vyžádaly přes tisíc obětí a tisíce zraněných. Podle odhadů můžou ale ztráty na životech dosáhnout až desítky tisíc lidí. Nemocnice v obou zemích jsou přetížené. Záchranné akce komplikuje tuhý mráz a husté sněžení. Stovky tisíc lidí se ocitly bez střechy nad hlavou a potřebují pomoci se zajištěním základních životních potřeb. 

Charita Česká republika uvolnila z krizového fondu 300 000 korun a vyhlásila sbírku na pomoc zasaženým lidem. Naši kolegové z Charity Turecko pomáhají přímo na místě. Finanční prostředky využijeme na zajištění základní potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší či zdravotní a psychologickou pomoc. Následně pak na pomoc při obnově zasaženého území.  


| Zdroj: svet.charita.cz | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2538 článků