* Červená středa ve Vidnavě

Vydáno dne 23. 11. 2022

cervena_streda.jpg23. listopadu 2022 jsme se opět připojili k iniciativě Červená středa, při které si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Při nedělní mši svaté nás otec Miroslav ve farnostech vyzval k modlitbě bolestného růžence tuto středu na úmysly, které rozdal všem farníkům.
 
Modlitební setkání začalo ve středu 23. listopadu 2022 v 17:30 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Na oltáři byl obraz Božího milosrdenství, socha Panny Marie a socha svaté Jany z Arku. Kolem hořely červené svíce. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Kostel byl zahalen do tmy. Na začátku zazněla kytarová píseň a pak jsme si připomenuli, že každá slza, která je prolitá lidmi, kteří trpí pro Slovo Boží, změněná je v životě věčném v drahokam, perlu a obohatí tím toho, který příkoří prožil v žití svém v těle na zemi. 


Následoval bolestný růženec, kde se farníci střídali v desátcích s jednotlivými úmysly. Za ty, kteří pronásledují a ubližují, za prolitou krev mučedníků, za naši lhostejnost vůči pronásledování křesťanů a na poděkovaní za dar svobody s prosbou za naši vlast a mír ve světě. V 18:00 hodin se v kostelní věži rozezněl zvon svaté Jany z Arku a zazněla modlitba Anděl Páně a pak litanie ve strastech.
 
Po skončení modlitby jsme se zapálenými svícemi šli ke kapličce, která se nachází u lesa. Cestou jsme se modlili fatimský růženec k Nejsvětější Boží Trojici a prosili za odpuštění pro ty, kdo nemají víru, neklaní se a nemilují Boha. Následovaly prosby, při kterých jsme hořící svíce položili do kapličky Panny Marie. V 19:00 hodin jsme se v tichu rozešli do svých domovů. 


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková