* Co nového ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 24. 07. 2022

kobyla1.jpgPrvní svaté přijímání v Bernarticích, lešení na faře ve Vidnavě a pouť v Kobylé

Bernartice u Javorníka: V neděli 17.7.2022 v 10:00 hodin prožila farnost Bernartice u Javorníka požehnaný den. Tři ministranti Matěj, Kryštof a Prokop poprvé přijali do svých srdcí Pána Ježíše v eucharistii z rukou otce Miroslava. Boží dotek, přítomnost Krista, světlo při svíčkách, přinášení darů, květin, první svátost smíření, zpívání u kytary, slova v kázání… to vše bylo radostí a povzbuzením farníků, rodičů dětí i všech přítomných. Nechybělo poděkování s kytičkou paní Marii Michálkové, která děti připravila v rámci výuky náboženství. „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen“, často nám připomíná otec Miroslav. Modlíme se za všechny děti, které přijaly eucharistii, aby vytrvaly na cestě do Božího království.Vidnava: Po opraveném kostele sv. Kateřiny přišel čas i na farní budovu. Ve čtvrtek 21.7.2022 firma Michal Písek postavila lešení u přední části fary ve Vidnavě. Otec Miroslav spolu s námi děkoval při mši svaté i u výstavu Nejsvětější svátosti Bohu za dobré dílo a prosil za zedníky, aby v horkém počasí vše s pomocí Boží zvládli. Na fotce uvidíte také dvě nově zakoupené židle do zpovědnice v kostele sv. Kateřiny.                                                                                                    

Kobylá nad Vidnavkou: V sobotu 23.7.2022 Kobylá nad Vidnavkou slavila 755 let výročí trvání obce. Slavnostní a zároveň poutní mše svatá ke sv. Jáchymovi začala v 11:00 hodin. Otec Miroslav poděkoval panu Stanislavu Pelcovi, který vyrobil ze smrku nový sekretář do sakristie kostela sv. Jáchyma a přítomné paní starostce za finanční dar obce, za zajištění veřejné sbírky na nový nábytek do sakristie a za výbornou spolupráci, která funguje řadu let. I díky darům místních farníků každou první neděli v měsíci se vybrala nemalá částka. Pan farář vyjádřil vděčnost všem, kteří sbírku podpořili. Nový sekretář otec Miroslav po mši svaté požehnal a s panem Pelcem domluvil novou zakázku na sekretář a skříň do sakristie v Bernarticích. 
 
Za dobré dílo je vždy potřeba děkovat, při mši svaté nás provázela vděčnost za všechny lidi pracovité, všímající si potřeb jak na kostele, tak i mezi lidmi. Pan farář nás od hmoty vzal do duchovního světa mezi anděly a svaté, jak mnozí po mši svaté říkali, odpočinuli jsme si na chvíli od všech starostí a čerpali novou sílu z povzbudivých slov i písní… Na chviličku jsme se schoulili do Boží náruče a naslouchali slovům o Abrahámovi, který smlouval s Hospodinem. „Ať je alespoň jeden v rodině, který smlouvá s Bohem a odprošuje za hříchy“, znělo kostelem. „Ať se každý den modlíme, protože když voláme, Bůh nás vyslyší, kdo prosí dostává, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je potřeba se „rvát“ a nestát nečinně na místě. Bůh si všímá pracovitých, horlivých, vytrvalých jako svatého Jáchyma, který se po dlouhých letech stal otcem Panny Marie. Ať Bůh o nás slyší!“
 
Litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání nás provázelo závěrem mše svaté. Přítomní si pak pochutnali na výborném pohoštění před kostelem. Oslavy výročí obce od 14:00 hodin pokračovaly na místním hřišti vystoupením mažoretek, Šumperské kapely Fleksible, Taneční skupiny MARLY, pro děti byly přichystány doprovodné atrakce. Bylo zajištěné bohaté občerstvení.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková