* Pozvání k synodálnímu procesu

Vydáno dne 12. 10. 2021

biskup_martin.jpg

Otec Miroslav přečetl při mších v sobotu i v neděli od otce biskupa Martina Davida pozvání k synodálnímu procesu. Po přečtení zdůraznil, že i my bez ohledu, že jsme v pohraničí, se zapojíme svými modlitbami, posty k vyprošení Božího požehnání k začínající synodě. A tam, kde je to možné i v rámci skupinky.  


Milé sestry a bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.       
 
Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 - 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v naši diecézi vykročit společně a nechat se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.
 
V diecézi zahájíme synodu při mši svaté v sobotu 16. října v katedrále v Ostravě v 17,00h. Na tuto mši svatou zvu srdečně zástupce jednotlivých farností. Ve farních kostelích celé naší diecéze pak 17. října při nedělních bohoslužbách budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.
 
K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace. Pro naši diecézi jsem jmenoval o. Jana Czudka, delegáta ad omnia.
 
Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!
 
Synodální proces v diecézích potrvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.
 
Již nyní vám všem děkuji za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).
 
 
biskup Martin David, apoštolský administrátor
V Ostravě 5. října

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské