* Májové pobožnosti v našem děkanátu

Vydáno dne 23. 05. 2021

nyznerov.JPG
Májové pobožnosti v děkanátu Jeseník za naše rodiny, které v měsíci květnu z iniciativy otce děkana Stanislava probíhají na Rejvíze (jeskyňka Panny Marie Lurdské), v České Vsi (kaple Panny Marie pomocnice křesťanů), v Domašově (Mariin pramen), v Nýznerově (kaple Panny Marie), na Travné (kaple Panny Marie La Salettské) přinášejí požehnání od Panny Marie, která čeká na každého z nás, aby z milostí Boží dávala dary a posilu v tomto životě a naději do života věčného. 


Po mši svaté, jsme se kromě pozemských věcí vrátili k myšlenkám z kázání. Otec Miroslav zdůraznil smysl společného děkanátního setkávání ve světle prvního čtení a evangelia ze slavnosti Seslání Ducha svatého. Apoštolové byli ve strachu za zavřenými dveřmi. I my přicházíme uzavření do sebe se svým strachem, křivdou, závistí třeba minulý týden do Domašova a prosíme Pannu Marii, aby i k nám a našim blízkým přišel Pán Ježíš a řekl: „Pokoj vám.“ A zásahem Boží milosti se objeví chuť do života, radost, trpělivost, odpuštění… A jako tuto neděli v Nýznerově i příští týden se sejdeme s otcem děkanem, kněžími a děkanátními farníky na Travné a budeme prosit Pannu Marii o Ducha svatého, který naplnil silou apoštoly, kteří vyšli ven a nebáli se. Aby dostali i manželé sílu spolu hovořit a rodiče si rozuměli se svými dětmi, malými či velkými.
 
Samozřejmě jsou mnozí, kteří nemohou kvůli nemoci či stáří na poutní místo. Ale setkávají se s Božím Synem ve svém kostele ve svatostánku a při mši svaté v Božím Slovu, Proměňování, Svatém přijímání. Pro lásku přicházíme společně před mariánský oltář k Panně Marii, je to jen maličká pouť našeho života, je to jen pár kroků v kostele, ale jsme u nebeské Matky, která nám tak rozumí a láskyplně naslouchá. Při kytaře ji chválíme, v litaniích oslovujeme a srdcem objímáme. 
 
„A ti, kteří nemohou ani tam, moc dobře vědí, že Bůh, Panna Maria, andělé a svatí jsou s nimi doma, v domově, v nemocnici…“ dodal o. Miroslav
 
Setkání na faře pokračovalo po domluvě kdo „může“ příští týden na Travnou s domlouváním termínů svátosti smíření. Aby každý měl čas rozebrat svůj duchovní život, který kněz trošku usměrní. Případně ve zpovědi či mimo zpověď se vypovídat. Ježíš se nám věnuje svým tichým láskyplným nasloucháním 24 hodin denně. A je to radost Ježíšova, když může naslouchat také skrze svého kněze…


 









Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková