* Organizační pokyny k pohřbu Mons. Adama Ruckého v Ostravě a v Bukovci

Vydáno dne 17. 12. 2020

katedrala1.jpgOstrava/Bukovec - Rozloučení se zesnulým Mons. Adamem Ruckým se bude v sobotu 19. prosince řídit podle přísnějších nařízení vlády a je nutné dodržet počty účastníků. Biskupství ostravsko-opavské vydalo pokyny ke dni pohřbu a prosí o jejich dodržování. Televize Noe zajistí přímý přenos zádušní mše svaté z katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Organizační pokyny

S ohledem na omezený počet účastníků posledního rozloučení s o. Adamem Ruckým budou pro pohřeb 19. 12. 2020 v 9,30 hod v ostravské katedrále platit následující organizační pokyny:

Kněží ostravsko-opavské diecéze, kteří se chtějí pohřbu účastnit, se nahlásí u svých děkanů. Kněží z ostatních diecézí si rezervují místo přes sekretariát apoštolského administrátora dszajterova@doo.cz . Účast je možná do naplnění dovolené kapacity, proto prosíme, aby kněží před přímou účastí na pohřbu dali přednost tomu, že za otce Adama odslouží mši svatou. Prosíme, aby kněží a věřící nepočítali s možností účasti na rozloučení v Bukovci, kde je kapacita velmi malá a bude vyhrazena pro rodinu zesnulého kněze a místní obyvatele.

V Ostravě budou pro kněze rezervována parkoviště před katedrálou a vedle katedrály. Místo pro převlékání kněží bude na faře. Místa pro věřící budou v katedrále vyhrazena pouze pro pozvané, proto věřícím doporučujeme sledování přímého přenosu od 9,30 na Tv Noe. Ten bude možné sledovat také před katedrálou při zachování potřebných protiepidemických opatření.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto organizačních pokynů. I když se nebudete moci pohřbu osobně účastnit, spojme se všichni v modlitbě s poděkováním za život otce Adama s prosbou za jeho spásu. R. I. P.


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské