* Pouť ve Velké Kraši

Vydáno dne 27. 04. 2019

florian.jpgSvatého Floriána, patrona všech hasičů, jsme si připomněli v sobotu 27.4.2019 při poutní mši svaté ve Velké Kraši. Hasiči místní i z Polska s prapory obsadili tradičně první místa v kostelních lavicích. Zpěvem a hudbou provázela schola z Vidnavy, mši svatou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec. Boží milosrdenství se v tu chvíli dotýkalo všech přítomných, jako by sám Kristus vstupoval přes zavřené dveře osobně k nám. Každá myšlenka z úst otce Miroslava se usazovala do srdce, do mysli, což mnozí po pouti nadšeně vyprávěli. Když mluvil o odpuštění hříchů, o lidech, kteří se zavírají před světem a žijí ve strachu, o bolestech, křížích, při kterých padáme, o zamykání srdce, o neschopnosti vyjít ven, znovu se nadechnout a začít žít…Viděli jsme sami sebe i ty, které máme rádi, jak je někdy těžké projít, byť malou bolestí či strachem z čehokoli.


 „Vzkříšený Kristus přichází k nám přes naše zavřené dveře, srdce, mysl, i nám říká POKOJ VÁM a zdarma každému dává vnitřní uzdravení, sílu, vlídnost, dobrotu, laskavost“, povzbudil nás pan farář a připomenul sv. Floriána, který hasí duchovní požáry v našich srdcích, oheň, který v člověku spaluje vše dobré. „Vraťme se k dobrému srdci a buďme spojeni s duchovním světem!“ Posilněni a plni radosti, pokoje a naděje jsme se vraceli do svých domovů k práci pro pozemský i duchovní svět.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková