* Tři hodiny pro Pána v posledním dni v roce

Vydáno dne 02. 01. 2019

3hod.jpgPři Třech hodinách pro Pána 31. prosince jsme od 15:00 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě děkovali Bohu za uplynulý rok 2018. Při modlitbách u výstavu Nejsvětější svátosti jsme vzpomněli na prožité radosti, ale i bolesti, které do života přicházejí. Zpytovali jsme svědomí a prosili za odpuštění hříchů, kterých jsme se dopustili. V Betlémě spolu s otcem Miroslavem jsme se klaněli Svaté Rodině, u které zazněly litanie „na poslední den v roce“. Upřímná naše modlitba oslavila Pána Boha, Ježíše Krista i Pannu Nejsvětější, kterou jsme prosili o sílu, bychom v mysli své mohli myšlenky zlé ničit stále a v srdci svém Boží slovo opatrovat.


A o slově, které se stalo Tělem a přebývalo mezi námi, promluvil i otec Miroslav při mši svaté. Boží Syn, který přišel na svět skrze Pannu Marii přinesl Boží zákony, podle kterých máme žít.  Někdy moje slovo rozradostní, a jindy zraní. „Ať se Boží slovo stává skutkem a je ku pomoci bližnímu, kterého máme kolem sebe“, vyzval nás pan farář.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková