* Ve Vidnavě vzpomínáme na otce Jozefa

Vydáno dne 30. 11. 2018

nowakj.jpgVe Vidnavě si otec Miroslav s farníky připomíná 110 let od narození P. Jozefa Nowaka. Ve Vidnavě působil jako farář od začátku šedesátých let dvacátého století do roku 1995, kdy zemřel. Farníci zavzpomínali na sedmdesátá léta, kdy se opravoval kostel sv. Kateřiny. O opravu kostela se postarali i finančně známí z bývalých farností otce Jozefa z Ostravska. Samozřejmě za významné podpory sester boromejek.

Farníci také vzpomínali, jak nově opravený kostel už po nějakém desetiletí začínal chátrat a potřeboval znovu opravit. A jak utíkaly další roky, tak kostel po stránce fasády, střechy, stavu interiéru, výmalby už se stával starostí i jakousi bolestí. Farníci projevili radost, že se dožili druhé generální opravy kostela sv. Kateřiny a to jak uvnitř (výmalba,omítky…) tak i exteriér (fasáda, střecha...). A ti nejstarší měli radost, že zvon, který byl prasklý a nefunkční se nahradil zvonem sv. Jany z Arku. Ani otec Miroslav neskrýval svou radost, že se roku 2016-2017 kostel sv. Kateřiny zrenovoval.

"A proto se nebojme o budoucnost našich kostelů, ať už o opravu kamenného chrámu a nebo v pravý čas o naplněnost momentálně prázdných kostelů. Přijde čas a i kostel sv. Kateřiny bude opět plný věřících, kteří budou uctívat Ježíše Krista Syna Božího v DUCHU a v PRAVDĚ," zdůraznil otec Miroslav.

Podrobnější životopisné informace budou následovat v dalším článku. Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková