* Pouť ke sv. Kateřině ve Vidnavě

Vydáno dne 25. 11. 2018

katerina.jpgV neděli 25.11.2018 na Slavnost Krista Krále jsme si připomenuli svatou Kateřinu Alexandrijskou, která je patronkou našeho farního kostela. Nejen ona, ale mnoho dalších světců, světic, kteří zdobí nebe, se stali perlami, klenoty Božími, protože si vybrali za Krále svého života Krista a pokořili svět svou oddaností a láskou k Pánu Bohu. Bylo pro nás radostí tento nedělní den na všechny vzpomenout. Poutní mši svatou celebroval otec P. Mgr. Miroslav Kadlec, přítomen byl starosta z Bernartic pan Ing. Mojmír Michálek, na varhany a hudbou provázela místní schola. V 10:00 hodin zazvoněním a písní „Ježíši Králi, nebe a země“ naše slavnost začala.


Otec Miroslav promluvil o Ježíši Kristu, který je Králem pokoje, oběti, dobroty, vlídnosti… „Svatá Kateřina byla moudrá, že si do svého srdce vtiskla Boha, kterého chránila, opatrovala, a i když se v jejím životě objevili „kaifáši, piláti, vojáci“ a byla lámána v kole, mučena pro svou víru, milovala převelice rány Pána Ježíše. Utrpení pro Krista Krále jí přineslo štěstí a věčnou spásu. I náš život na zemi neuvěřitelně rychle ubíhá, je potřeba nebýt závislým na pozemském světě, nestavit za krále svého života peníze, zdraví, funkce… Buďme napojeni na duchovní svět, ať je Králem našeho života Ježíš Kristus, a i když se objeví „kaifáš, pilát, voják“ a nakonec nás ukřižují, buďme hrdí, že něco málo můžeme obětovat pro Boží království, které je věčné. Putování na zemi trvá jen malou chvilku, vyprošujme si sílu pro život, abychom neusnuli v ledabylosti světské, ať jsme věrnými následovníky Krista Krále,“ povzbudil nás pan farář.
 
U výstavu Nejsvětější svátosti jsme zasvětili svá srdce Ježíši Kristu Králi. Po svátostném požehnání všichni farníci blahopřáli otci Miroslavovi k narozeninám, které slaví koncem listopadu. Nechyběly květiny, dárky a upřímná slova od srdce k srdci s vzájemným křížkem na čelo. A potěšil i sladký koláček pro každého na rozloučenou s přáním hezké neděle.
 
 


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková