* Dušičky 2018

Vydáno dne 04. 11. 2018

dusicky_dom.jpgO dušičkovém víkendu 2.-4.11.2018 mnoho lidí zavítalo na hřbitovy i do kostela na mši svatou zavzpomínat a pomodlit se za své blízké zemřelé. Ve Vidnavě 2.11.2018 se konaly Tři hodiny pro Pána věnované všem věrným zemřelým. Při adoraci jsme se modlili troje litanie a bolestný růženec. Všichni farníci přistoupili ke svátosti smíření, která je jednou z podmínek pro získání plnomocných odpustků. Otec Miroslav promluvil o nebi, očistci, peklu, o důležitosti modlitby, která je rosou pro duše, které slabé byly na zemi a trpí v očistci. „Je potřeba žít dobrem, mít lásku v srdci svém a s láskou činit všechna díla jak na poli duchovním, tak také hmotném.“Po mši svaté následovala dušičková pobožnost na místním hřbitově. Otec Miroslav se zastavoval u jednotlivých hrobů, kde se modlil, žehnal a kropil místo posledního odpočinku svěcenou vodou. O kněžskou modlitbu a vykropení hrobu žádali na hřbitovech i lidé, kteří do kostela nechodí. Bylo milé vidět malé 6leté dítě, které přiběhlo k otci Miroslavovi a poprosilo, aby se přišel také k jejich hrobu pomodlit.
 
V sobotu a v neděli se konaly dušičkové bohoslužby v Černé Vodě, Staré Červené Vodě, Kobylé, Bernarticích i Vidnavě, po kterých následovaly pobožnosti na hřbitovech.
Otec Miroslav také navštívil domov důchodců v Kobylé, kde odsloužil dušičkovou mši svatou, vyzpovídal přítomné babičky, dědečky, dal pomazání nemocných a domov vykropil svěcenou vodou. Dušičková mše svatá se konala také na charitě ve Vidnavě v kapli sv. Hedviky, i zde věřící přijali svátost smíření a nemocných.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS