* Ostravsko-opavská diecéze má tři nové jáhny

Vydáno dne 26. 06. 2018

jahnove_2018.jpgOpava – V sobotu 23. června vysvětil biskup Martin David před naplněnou opavskou konkatedrálou – Jiřího Klose z farnosti Panny Marie Královny z Ostravy-Mariánských Hor, Lukáše Mocka z farnosti Nanebevzetí Panny Marie z Ostravy-Třebovic a Vojtěcha Žvaka z farnosti sv. Vavřince z Těrlicka.


Jiří Klos, Lukáš Mocek, Vojtěch Žvak. To jsou jména tří nových jáhnů, které v podmračeném sobotním dopoledni 23. června vysvětil k jáhenské službě Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze.

Jejich světitel jim při své promluvě kladl na srdce, aby měli na paměti tzv. „3T“, která jsou veledůležitá nejen pro službu jáhna, ale i pro život každého křesťana v jeho každodennosti.

Tím prvním „T“ je podle otce biskupa Martina tajemství, které spočívá už jen v tom, že k této službě byli vyvoleni právě tito tři svěcenci a nikdo jiný. Připomněl proroka Jeremiáše a větu, kterou k němu promluvil Hospodin: „Dříve než jsem tě stvořil v lůně tvé matky, znal jsem tě.“  Člověk pak na toto vyvolení odpovídá souhlasem, aby mohl s Bohem spolupracovat na díle spásy. „Mějte úctu k tajemství Boží přítomnosti v životě, Církvi, Eucharistii,“ apeloval na trojici mladých mužů.

Druhé „T“ spočívá podle otce biskupa v touze, v touze člověka po Bohu. „Vaše ,ano‘ znamená, že máte po Bohu celý život toužit, z vaší služby nesmí vymizet touha po Bohu, jinak budete pouhými obřadníky.“

„Vkládání rukou se děje v tichu, které je symbolem a prostorem pro Ducha Svatého,“ ozřejmil biskup David podstatu třetího „T“. „Bez ticha se žádná služba neobejde, i Boží slovo se rodí v tichu rozjímání a modlitby. V tichu k nám promlouvá Bůh,“ dodal.

 K vyjmenovaným „3T“ přidal ještě „bonus“, jímž je kříž, přičemž zmínil sv. Františka, jenž může být svým křížem ve tvaru písmena „T“, oním známým „tau“, připomínkou spojení s Bohem.

„Ať to vše je posilou vaší služby i života každého z nás. Vytvářejme v sobě skrze tato ,3T‘ Bohu prostor,“ zakončil svou promluvu s prosbou, aby se přítomní modlili jak za nové jáhny, tak za všechny služebníky církve.

Noví jáhni budou moci „3T“ aplikovat do svého života na těchto místech – Jiří Klos v Havířově, Lukáš Mocek v kněžském semináři v Olomouci a Vojtěch Žvak v Místku.
 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: Libor Rösner, foto: Pavel Zuchnický