* Noc kostelů a galerií ve Vidnavě navštívilo 370 lidí

Vydáno dne 27. 05. 2018

noc_kostelu_vid1.jpgV pátek 25.5.2018 se již potřetí konala Noc kostelů a galerií ve Vidnavě ve spolupráci Římskokatolické farnosti, Města Vidnavy, Charity Jeseník, Základní umělecké školy K. Ditterse. Tento rok byla inspirována vzpomínkou na malíře Aloise Baucha. V dopoledních hodinách od 9:00 do 11:00 hodin přicházeli místní žáci Základní školy do kostela sv. Kateřiny v počtu 120, aby se seznámili s historií i s životem farnosti a církve.


V 17:00 hodin začala Noc kostelů a galerií slavnostní mší svatou v kostele sv. Kateřiny, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Vyzval přítomné, aby navázali vztah k Bohu Otci, Synu Ježíši a Duchu svatému. Když hovořil jednotlivě o osobách Nejsvětější Trojice, zavládlo v kostele  hluboké ticho. Do jeho slov jsme se ponořili a naslouchali o Otci, který objímá, nevyčítá, je nekonečně trpělivý. „Potřebujeme Boha, který nás provede pozemským putováním, potřebujeme Krista, abychom se obětovali z lásky pro druhé, a potřebujeme Ducha svatého, který dává zdarma dotaci z duchovního světa jako je pokoj, vlídnost, dobrota, poctivost…“  Mnozí účastníci navštívili během Noci kostelů svátost smíření u otce Miroslava.

V 18:00 hodin se konala vernisáž jedinečné výstavy obrazů Aloise Baucha v galerii jednota. Mezi jeho díla byla vystavena i křížová cesta se 14ti zastaveními, kterou naše farnost Městu zapůjčila. Přítomná byla vnučka Aloise Baucha paní Krista Voráčová, která zavzpomínala na svého dědečka. Alois Bauch se narodil 25.11.1867- 17.1.1938. Snad nejkrásnějším jeho dílem jsou nástropní malby ve farním kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě, které bylo možné si při Noci kostelů prohlédnout.

Od 19:00 do 23:00 hodin bylo možné navštívit kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Františka, farní zahrady, muzeum, galerii Jednotu, mariánský sloup Panny Marie Immaculaty, Základní uměleckou školu a Charitu ve Vidnavě. Na všech místech byl připraven pestrý program, např. v charitě se návštěvníci mohli dozvědět vše o Matce Vojtěše Hasmandové, která na tomto místě působila, v tomto roce si připomínáme 30. výročí úmrtí, mnohé zaujal dokument o jejím životě. V kostele sv. Kateřiny zněla duchovní hudba pod vedením místní scholy za doprovodu varhan, kytary a flétny, zaujala vyhlídka z kostelní věže a zvon sv. Jany z Arku, lidé se dozvěděli vše o modlitbě, a také si modlitbu odnášeli domů, v sákristii byla připravena výstava kněžských ornátů. V kostele sv. Františka návštěvníci ochutnali hostie z hostiárny Bílé Vody, zahráli si na varhany a prohlédli si výstavku liturgických předmětů. Na náměstí u mariánského sloupu Panny Marie Immaculaty jsme se modlili modlitbu za národ. Kdo si chtěl pak odpočinout, zavítal do farních zahrad posedět si u ohně, opéci si párek, u piva či minerálky popovídat u příjemné hudby až do brzkých ranních hodin.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: Marie G., foto: MG