* Tři hodiny pro Pána a modlitba u mariánského sloupu ve Vidnavě

Vydáno dne 16. 02. 2018

marsloup_vid.jpgNa Popeleční středu 14.2.2018 jsme od 15:00 hodin adorovali před Nejsvětější svátosti Oltářní v kostele sv. Kateřiny. Vyprošovali jsme potřebné milosti do našich rodin, do celého světa, chválili Pána v litaniích, v růžencích a ve svátosti smíření u otce děkana prosili za odpuštění hříchů. Čisté srdce je vždy Bohu milé a my měli radost, že jsme připraveni vejít do doby postní a přijmout při mši svaté popelec, při kterém jsme si znovu připomněli, že jsme prach a v prach se obrátíme a že dnešním dnem – Popeleční středou – se začala čtyřicetidenní příprava na Velikonoce – doba postní.


„Nikdo z nás nezná hodinu ani den, kdy nás Pán povolá na věčnost, proto je důležité být připraven a dívat se na pozemské věci z hlediska Boha. Chci odměnu na zemi nebo chci odměnu v nebi?“ zamýšlel se otec Miroslav při homilii. Z jeho upřímných slov jsme pocítili velikou touhu, aby se naše odměna přelila do života věčného. „Stále nám je dán čas, který naplňujme dobrými skutky, milosrdenstvím, láskou k bližnímu, modlitbou a prací“, povzbudil nás…

Po mši svaté se konalo modlitební setkání na náměstí ve Vidnavě u mariánského sloupu Panny Marie Immaculaty, chtěli jsme znovu vyjádřit vděčnost Panně Marii, poklonit se veřejně před Ní a poděkovat za Její ustavičnou pomoc. Otec děkan přednesl mariánské litanie, které byly obětované za náš český národ, za politiky a státníky. Kéž by láska, naděje a víra v Otce Boha, Syna, Ducha svatého zářila z každého lidského srdce na naší krásné zemi a skrze Pannu Marii prorážela nebesa!


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS