* V diecézi koleduje 2500 Tříkrálových skupinek

Vydáno dne 09. 01. 2018

3k_biskup.jpgOstrava – V letošním roce se v ostravsko-opavské diecézi do Tříkrálové sbírky zapojí více než 2500 kolednických skupinek. Domácnosti v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku budou děti navštěvovat ve dnech od 1. – 14. ledna 2018. Ke každému přichází s radostným vánočním poselstvím a přáním štěstí v novém roce. Tradičním koledováním získávají finanční prostředky na záměry jednotlivých Charit.


„Skupinku koledníků tvoří převážně děti převlečené za tři krále, kteří se podle tradice přišli o Betléma poklonit narozenému Ježíškovi. Každá kolednická skupinka má vedoucího, který je starší patnácti let a je vybaven průkazem vystaveným Charitou ČR,“ uvádí Martin Hořínek, hlavní koordinátor sbírky v Moravskoslezském kraji a Jesenicku, který na sbírku dohlíží a stará se o to, aby vše probíhalo v souladu s jejími pravidly.

Přispět na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným sbírky je možné několika způsoby. „Nejjednodušší je samozřejmě přispět do kasiček koledníků, které jsou opatřené nálepkou Charity Česká republika a zapečetěné místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777,“ upřesňuje Martin Hořínek.

Výnos sbírky pomáhá po celé České republice a bude využit podobně jako v předchozích letech v souladu se záměry, které se připravují a schvalují ještě před samotným koledováním. Převážná část výnosu bude využita na pomoc v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. Více o záměrech na využití výnosu najdete na


Definitivní výsledky koledování v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku budou známy na začátku února, nicméně průběžné výsledky jsou zveřejňovány bezprostředně po skončení koledování na www.trikralovasbirka.cz

Foto: Zdenek Ovčačík/Člověk a víra

Kontakty:

Ing. Martin Hořínek, koordinátor Tříkrálové sbírky tel. 605 232 813
Ing. Jana Měchová, PR aktivity DCHOO tel. 733 741 036

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: biskupství