* Vánoce ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 29. 12. 2017

vanoce2.jpgZdobilo se všude a to nejen v našich domovech, na faře i v kostelích, ale především v lidských srdcích. Snažili jsme se, aby narozeninový den pro Ježíše Krista byl tím nejkrásnějším, aby při svatém přijímání k nám s radostí přišel a aby Betlémské místo jeho narození v kostelích zářilo čistotou a vonělo vůní vánoc. A myslím, že se nám to ve všech farnostech, díky hodným a obětavým farníkům, povedlo. Otec Miroslav čistil neustále a podílel se na zdobení našich srdcích od rána do večera, nejen jeho farníci přicházeli k svátosti smíření, ale přijížděli na faru věřící z našeho děkanátu i z jiných koutů diecéze. A ti starší, nemocní, kteří už přijít nemohli, se těšili z návštěvy otce Miroslava u nich doma, na charitách ve Vidnavě i ve dvou domovech důchodců v Kobylé, všude tam přicházela milost smíření, odpuštění a radost z přijetí.


Letošní vánoce byly pro nás obohaceny farností Starou Červenou Vodou, kterou 1.7.2017 svěřil otec biskup otci děkanovi. Půlnoční mše svatá v této farnosti dlouhé roky nebyla, proto jsme jí s radostí připravili. Děkujeme všem starostům, kteří nám vždy zprostředkují zdarma vánoční stromky do všech kostelů. A protože spousta potřebných věcí v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě scházela, z rozhodnutí otce Miroslava farnost zakoupila mimo jiné krásné vánoční zlaté ozdoby na stromky (viz.foto), to se nám pak krásně zdobilo. Nažehlili jsme další novou sadu ubrusů, připravili betlém i květiny na oltáře. Děti z mateřské školky i z místní základní školy, dospělí, mladí, senioři, pan starosta Karel Šuhajda si přišli k Betlému zazpívat koledy, při kterých zněly housle, flétny i varhany v podání našeho vidnavského varhaníka pana Kubáně. Pan starosta pak všechny občany pozval do kulturního domu na pohoštění. A půlnoční mše svatá ve Staré Červené Vodě? Byla požehnaná, milostiplná, slova z úst otce děkana o narození Ježíše Krista se dotýkala všech přítomných, kteří obsadili nejen všechny lavice, ale i vzadu spousta lidí stála. Prožili jsme zde opravdové vánoce, měli radost z každé maličkosti a viděli zářící oči nejen dětí.

I v Černé Vodě se místní občané setkali s panem starostou Zdeňkem Beťákem při půlnoční mši svaté. Farníci krásně vyzdobili celý kostel. Společně jsme při mši svaté zpívali narozenému Kristu koledy a radovali se z jeho narození. „Dělejme radost druhým nejen v těchto vánočních dnech, ale každý den,“ vyzval všechny přítomné otec děkan. Občané měli možnost si odnést Betlémské světlo do svých domovů. Pan starosta po mši svaté všechny pozval na horký punč před kostel a popřál pěkné vánoční svátky. 29.12.2017 se konal vánoční koncert, kostel byl zcela zaplněn. Po koncertě následovalo posezení na velkém sále KD s hudbou a občerstvením.

Ve Vidnavě na Štědrý den jsme v kostele sv. Kateřiny tradičně zpívali koledy za doprovodu varhan, flétny a trianglu. Místní občané přicházeli k betlému a zapalovali si svíce od Betlémského světla a v lucerničkách si ho odnášeli do svých domovů. V kostele si mohli prohlédnout vystavené betlémy od žáků ZUŠ a od paní učitelky Heleny Markové. Betlémské světlo jsme pak z kostela odnášeli nejen domů, ale i na místní hřbitov a zapalovali svíce na hrobech našich blízkých. Všem zesnulým jsme zazpívali „Narodil se Kristus Pán, veselme se“. Místní občané byli také pozváni do kostela sv. Kateřiny na Rybovu vánoční mši svatou v podání smyčcového orchestru Jeseník s muzikanty a pěveckými sbory Jesenicka. Bylo milé slyšet zpívat věřící z našeho děkanátu.  25.12.2017 jsme pak oslavili narozeniny Pána Ježíše při slavnostní mši svaté ve Vidnavě, v Kobylé i v Bernarticích, otec Miroslav se rozpovídal o andělech, kteří vedli Pannu Marii i sv. Josefa a o důležitosti naslouchat a poslouchat Božímu působení v nás. 

V Bernarticích se 24.12.2017 sešli lidé ve 20:30 hod. při „Štědrovečerním zpívání“ v kostele sv. Petra a Pavla. „Příjemná atmosféra a první tóny varhan zahájily tento sváteční večer koledou Tichá noc. Následovaly písně Chtíc, aby spal, Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán. V průběhu večera připomněl vánoční příběh Mojmír Michálek čtením z Písma svatého. A také jsme slyšeli krásné, až kouzelné vystoupení rodiny Kvapilovy s českou koledou Zástupy kol jeslí a polskou Pójdzmy wszyscy do stajenki. Varhany i zpěv utichly a vystřídaly je čilé sousedské hovory a přání radostných Vánoc. Před odchodem jsme ještě navštívili dřevěný Betlém ve voňavém jehličí a pak už každý spěchal domů,“ řekla Vlasta Michalíková, místní maminka čtyř dětí. Na sv. Štěpána obec tradičně připravila Živý betlém.

A jako každé vánoce otec Miroslav Kadlec obdarovává ve všech farnostech své farníky s vyjádřením vděčnosti a s poděkováním za jejich pomoc, tak tomu bylo i letos, každý z nás dostal dárek pod stromeček viz. foto a přesto, že už nejsme malé děti, měli jsme velkou radost a úsměvy na tvářích. Tolik dárků pohromadě ve farní kanceláři se málokdy vidí. Otec děkan dostal spoustu dárků i od nás farníků s poděkováním a s vděčností Bohu, za hodného a obětavého kněze, kterého si vážíme a máme rádi.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS