* Vyprošovali jsme dušičkám nebeskou rosu, chvíli oddechu z trápení

Vydáno dne 08. 11. 2017

kvety_kostel.jpgPrvní listopad - Slavnost Všech svatých, světců a světic, kteří zdobí nebe. Oslavili jsme ji mši svatou ve Vidnavě. Otec Miroslav vyzdvihl víru Boží, kterou máme žít a opatrovat v srdcích svých po vzoru svatých. Obejmout Boží přikázání, pravidla pro šťastný, svatý život a jít s pokorou po cestě ke Kristu. Mít věrnou a stálou lásku pro slovo Boží. Mše svatá byla sloužena ke cti všem svatým i ke cti sv. Jany z Arku, kterou v modlitbách denně při litaniích oslovujeme.


Druhý listopad - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Při třech hodinách pro Pána věnované dušičkám jsme při výstavu Nejsvětější svátosti ve Vidnavě pamatovali v modlitbách na zemřelé. Modlili jsme se troje litanie za duše v očistci a svatý růženec. Všichni farníci navštívili svátost smíření u otce děkana. Při mši svaté jsme vyprošovali duším trpícím v očistci nebeskou rosu, chvíli oddechu z trápení… Prosili jsme, aby byly brzy vzaté do nebeského království. Následovala dušičková pobožnost na místním hřbitově. Otec děkan se s pozůstalými zastavoval u jednotlivých hrobů, modlil se, žehnal a kropil místo posledního odpočinku svěcenou vodou.

Další dny otec Miroslav navštívil dva domovy důchodců v Kobylé, kde odsloužil dušičkové mše svaté, vyzpovídal přítomné babičky, dědečky, dal pomazání nemocných a vykropil oba domovy svěcenou vodou. Dušičková mše svatá se konala také na charitě ve Vidnavě v kapli sv. Hedviky, i zde věřící přijali svátost smíření a nemocných. 

V sobotu a v neděli pokračovaly dušičkové mše svaté v Černé Vodě, ve Staré Červené Vodě, v Kobylé i v Bernarticích. Farníci očistili svá srdce při svátosti smíření. Po mších se konaly průvody na hřbitovy, kde následovaly dušičkové pobožnosti a modlitba s vykropením u jednotlivých hrobů. Lidé, nejen věřící, byli potěšeni, když kněz u jejich hrobu žehnal a modlil se za jejich blízké zemřelé.

V dušičkovém týdnu jsme směli získávat odpustky pro duše v očistci. Ze slov a příkladu našeho duchovního kněze jsme si uvědomili, že důležitá je věrnost pro víru Boží v srdcích našich, díky které je náš duchovní život otevřen pro lásku a světlo Boží. Upřímná modlitba je oslava Pána Boha a stává se živou vodou. Kéž tato živá voda uleví všem dušičkám, které slabé byly na zemi.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS