* Oslavili jsme svátek sv. Hedviky, patronky našeho domova

Vydáno dne 20. 10. 2017

hedvika1.jpgU příležitosti svátku patronky Domova pokojného stáří sv. Hedviky do Vidnavy každým rokem zavítá prezident Diecézní charity Ostravsko-Opavské THLiC. Jan Larisch, Th. D. Na oslavu byli pozvaní i senioři a pracovníci ze sousedního Charitního domu sv. Anežky. Po mši svaté, kterou sloužil otec Larisch, byla naplánována přednáška na téma 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Po přednášce následovalo posezení s výborným občerstvením v podobě rolády a hudebním vystoupením pana Knápka.


Na  závěr nás pan prezident Larisch obdaroval vlastnoručně napsanou knihou o knězi, vysokoškolském pedagogovi a mučeníkovi Mons. Ludwiku Wrzolovi. Všichni si oslavu moc užili a někteří si dokonce i zatancovali. 

Děkujeme tímto i pracovníkům Vývařovny AVE, za výbornou roládu a přípravu občerstvení na slavnostní příležitost. Patronka našeho domova, sv. Hedvika, je patronkou Slezka, Polska, vyhnanců z vlastí a snoubenců. Na obrazech je vyobrazována bosá s knížecí korunou a v rukou drží model kostela a boty a sošku Marie.  

Svatá Hedvika pocházela z Bavorska. Narodila se jako nejstarší dcera ze sedmi děti mezi lety 1172-1178. Vdávala se velmi mladá. Uvádí se, že již ve 12 letech si z politických důvodů vzala 18letého Jindřicha I. Po roce mu porodila první dítě a později dalších šest. Prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku, kam se dostala po svatbě s Jindřichem. Později začala pečovat o 13 postižených starců a vytvořila jakýsi malý špitál. V roce 1200, kdy následkem požáru Vratislavi dolehla na lid bída, Hedvika aktivně pomáhala a u tchána vyprosila odpuštění daní. V prosinci 1201 zemřel kníže Boleslav Dlouhý a panovníkem Slezska se stal manžel Hedviky. Již následující rok společně zakládali cisterciácký klášter v Třebnici, vzdálené od Vratislavi asi 25 km severně. Hedvika měla v plánu další zakládání klášterů, celkem jich údajně založila okolo dvaceti.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Mgr. Zuzana Hanulíková, DiS.