* Procesí z kostela na náměstí ve Vidnavě ke sloupu Panny Marie Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého

Vydáno dne 03. 10. 2017

marsloup_vid.jpgVe čtvrtek 28.9.2017 jsme oslavili svátek vévody České země sv. Václava, knížete a světce, který je nejen symbolem české státnosti, ale je také jedním z nejoblíbenějších českých svatých. Při příchodu ke kostelu si nešlo nevšimnout české vlajky, kterou na děkanském úřadě ve Vidnavě vyvěsil náš otec děkan. Zastavovali jsme se u ní, byli hrdí na naši vlast a těšili se na slavnost, která v kostele sv. Kateřiny začala v 9:30 hodin výstavem Nejsvětější svátosti.


V úvodu jsme se modlili litanie ke sv. Václavovi, prosili za naši Českou republiku a za mír ve světě.  A protože v tomto roce prožíváme milosti skrze Pannu Marii Fatimskou, přítomní věřící předříkávali růženec radostný, bolestný i slavný. Všichni farníci navštívili během modliteb svátost smíření u otce Miroslava. Výstav byl zakončen litaniemi k Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbou. 

Varhany se rozezněly a písní „V zemi věrných Čechů“ začala v 10:45 hodin slavnostní mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. 

Otec děkan se v kázání dotknul optikou sv. Václava politiků, vlád, prezidentů, voleb. Těch, co mají ekonomickou, politickou a mediální moc. Těch, co mají slávu. Tisícileté historie od sv. Václava dodnes. Krátce nastínil budoucnost. Pohladil slovem všechny babičky, když vzpomenul babičku sv. Václava sv. Ludmilu, která je nazývaná Matkou České země. Vychovávala a vyučovala svého vnuka Václava. I díky ní se stal z Václava svatý. I na nás záleží, jaký vliv máme na své děti, vnuky, co jim předáváme… Otec děkan nás vyzval ke každodenní modlitbě za rodinu, za národ. I jednotlivec může skrze Boha ovlivnit nejen svou rodinu, ale celé Česko.

V závěru mše svaté zazněla krásná píseň „Svatý Václave, vévodo české země“. Pak jsme se s otcem děkanem vydali průvodem na náměstí. Cestou jsme se modlili růženec. Na náměstí jsme vzdali úctu u mariánského sloupu Panně Marii Immaculatě, u které zazněly prosebné mariánské litanie. Naše cesta pokračovala k druhému sloupu sv. Jana Nepomuckého, který rovněž stojí na náměstí ve Vidnavě. Otec děkan nás seznámil s jeho historií a společně jsme se pomodlili ke všem svatým litanie za náš národ s prosbou o Boží ochranu a požehnání. Nechybělo kněžské požehnání a rozeznění zvonu, který hlásil pravé poledne.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.