* Loučení s otcem Josefem Bernardem Ondrušem

Vydáno dne 26. 09. 2017

josef_ondrus.jpg„Budu se za vás modlit, i vy se za mě modlete.“

V neděli 24. září 2017 se farníci v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku rozloučili s pomocným knězem P. Josefem Bernardem Ondrušem, SDS, který v našich farnostech pár let nejen duchovně vypomáhal otci P. Mgr. Krzysztofovi Ryźkovi, SDS. Otec Josef se stěhuje k řádovým sestrám do Kroměříže.


Ještě před znamením kříže se slova ujal dlouholetý farník pan Antonín Doseděl a za všechny přítomné otci Josefovi poděkoval za jeho službu:

„Vážený otče Josefe, děkujeme za Váš příkladný duchovní i osobní život. Věříme, že jste v nás zasel zrnko hlubší víry. Vyprošujeme Vám do dalších let hodně Božích milostí a ochranu Panny Marie. Vzájemnou modlitbou budeme vždy spojeni. Otče, ještě jednou velké Pán Bůh zaplať a díky. A nejen to. Vy si zasloužíte i velký potlesk. Vaši farníci.“

Následně všichni přítomní zatleskali a otci Josefovi byl předán dárek a kytička.

Před závěrečným požehnáním otec Josef všem přítomným poděkoval za chvíle strávené na javornicku, požádal, abychom pomáhali otci Krzysztofovi a svou řeč zakončil slovy: „Budu se za vás modlit, i vy se za mě modlete.“

Po mši svaté se otec Josef s každým zvlášť ještě rozloučil u vstupních dveří.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG