* Pouť k Panně Marii v Hukovicích

Vydáno dne 11. 09. 2017

1163516150_hukovice.jpgHukovické slavnosti bývají spojeny se svátkem Narození Panny Marie. Jejich nedílnou součástí bývá poutní mše svatá v místní kapli, zasvěcené Panně Marii. Ty letošní byly plánovány na sobotu 9. září. Slavnostní mše svatá byla sloužena v 14:00 hodin otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem. Hudbou a zpěvem provázel Ing. Josef Berčík, který na tuto pouť dojíždí každoročně z německého Offenbachu. Kaple byla plná poutníků z Velké Kraše a blízkého okolí. Přítomna byla místní starostka Vlasta Kočí a pozvání přijal i starosta Bernartic Ing. Mojmír Michálek.


V kázání otec děkan mluvil o tom, co je pro každého z nás důležité, a to, abychom každý den udělali třeba jen malý krůček k Nebeskému království. Dejme si toto za náš cíl. Žijeme ve světě, který naši cestu k Bohu dokáže velmi dobře brzdit. Ať je to lenost, počítač, televize… Je potřeba nežít sobecky jen pro sebe, ale rozdávat se druhým, přijímat druhé do svých životů. Každý z nás měl nebo má nějaké plány do budoucna. Ale Bůh je může totálně změnit. A tehdy je třeba přijmout ten Boží plán, třeba právě jako Panna Maria se sv. Josefem. Ti si zřejmě také plánovali vlastní děti a jinou budoucnost než tu, která jim byla dána. Sv. Josef přijal Pána Ježíše jako svého syna, třebaže v té chvíli to pro něj bylo cizí dítě. Ale on pokorně s Pannou Marií poslouchal Boha a každým dnem se společně svým životem přibližovali Božímu království. Kéž jsou vzorem našim rodinám.
 
Po závěrečném požehnání si otec děkan, jak už je jeho zvykem, dal a nechal dát na čelo křížek od všech přítomných poutníků. 
 
Venku byl každý obdarován dobrým koláčkem. Po mši svaté Hukovické hody pokračovaly soutěží požárních družstev – seniorů. Pro děti byl připraven skákací hrad a cukrová vata. K tanci a poslechu zahrála kapela KAPKA.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS