* Tři hodiny pro Pannu Marii Fatimskou 13.7. 2017 ve Vidnavě

Vydáno dne 16. 07. 2017

fatima_vidnava.jpgVe farnostech otce děkana prožíváme požehnaný rok s Pannou Marií. Socha Panny Marie Fatimské, kterou zakoupil otec Miroslav, putuje z farnosti do farnosti, v těchto dnech se nachází v Bernarticích v kostele sv. Petra a Pavla, kde se každé úterý a čtvrtek scházejí farníci při mariánských pobožnostech. Otec Miroslav nás postupně blíže seznamuje s fatimským zjevením, které se událo před 100 lety v roce 1917 a vybízí nás, povzbuzuje nejen k modlitbám, ale především k poctivé práci. Modlitbou a prací každý z nás pracujeme pro Boží království, pro Pannu Marii, která je prostřednicí všech milostí. Vnímáme stále větší blízkost Nebeské Matky v našem osobním životě, zvláště při modlitbě růženců a touha, být stále v milosti posvěcující, v nás roste.


A i když pracujeme pro Boží království a žijeme v milosti, musíme také proplouvat útrapami pozemskými. Bojovat dobrý boj a zvítězit. „A tak se každý den snažme vítězit nad zlem,“ apeloval při vidnavské mši svaté 13.7.2017 otec děkan: „zvláště teď o prázdninách, dovolených konejme tak, abychom si nezatížili srdce i život.“ Vyzval nás ke každodenní modlitbě Zdrávas Maria, ve které se modlíme v přítomnosti slovem „nyní“ i v hodinu smrti naší, ve které prosíme Marii za nás hříšné, „vždyť člověk je tak slabý a lehce podléhá hříchu, pokušení… Panna Maria promlouvá k nám i dnes, stačí otevřít srdce a naslouchat,“ řekl ze své zkušenosti otec Miroslav.

Při třech hodinách pro Pannu Marii Fatimskou jsme v tichosti klečeli před vystavenou Nejsvětější svátostí, zasvětili svá srdce, přijali svátostné požehnání, očistili srdce při svátosti smíření, zpívali Panně Marii a pletli věnce z růží při růžencích, které jsme posílali Nebeské Matce do nebe. V modlitbách jsme pamatovali na našeho obětavého varhaníka pana Kubáně, který byl hospitalizován v nemocnici.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.