* Noc kostelů a galerií ve Vidnavě

Vydáno dne 11. 06. 2017

katerina_kostel.jpgV pátek 9. června 2017 od 18:00 do 23:00 hodin se již podruhé uskutečnila Noc kostelů a galerií ve Vidnavě ve spolupráci Římskokatolické farnosti, Města Vidnavy, Charity Jeseník a Základní umělecké školy. Po rozeznění zvonu sv. Jany z Arku začala v 18:00 hodin mše svatá v kostele sv. Kateřiny, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Otec děkan vyjádřil radost a vděčnost ze vzájemné spolupráce našeho města, všech institucí a to nejen ve Vidnavě, ale i všech farností (Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Bernartice u Javorníka, Velká Kraš, Velké Kunětice, Stará Červená Voda a Supíkovice), které spravuje. Přítomným popřál pěkný zážitek při prohlídce nejen kostelů a pozval k posezení na farní zahrady.


Návštěvníci mohli navštívit kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Františka, muzeum ve Vidnavě, Galerii Jednotu, Galerii ZUŠ K. Ditterse, aktivizační dílny a sklepení DPS sv. Hedviky. A protože v naší zemi ožívá setkávání u mariánských sloupů, jedno z míst, kde se lidé zastavovali, bylo náměstí. U radnice stojí mariánský sloup Panny Marie Immaculaty, zde se dozvěděli vše o historii a významu barokního sloupu. Nechyběla modlitba za národ a Vidnavu, kterou se lidé mohli pomodlit a vzít si ji natisknutou domů. 

Nově jsme pro veřejnost zpřístupnili farní zahrady, kde měli hosté možnost posedět a občerstvit se od bílé paní při reprodukované hudbě. V kamenných zídkách našich zahrad byly umístěny svíčky, které navodily správnou noční atmosféru. Posekané a upravené farní zahrady zaujaly nejen dospělé, ale i děti, které využily zahrady k hraní i k opékání. Pořadatelé měli radost, že mnozí dali přednost posezení na našich zahradách a také starší zavzpomínali, jak do farních zahrad jako děti „lozily“ přes zídku na ovoce. 

Kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Františka, Charitu ve Vidnavě, ZUŠ Vidnava, mariánský sloup Panny Marie Immaculaty, Galerie Jednota, farní zahrady prošlo přes 300 lidí.

V kostele sv. Kateřiny se návštěvníci dozvěděli vše o historii, a protože v tomto roce slavíme 100 let výročí zjevení ve Fatimě, připravili jsme pro veřejnost informační nástěnky o zjevení třem pasáčkům. Modlitbu k zasvěcení jsme rozdávali, stejně jako poutnické pasy nebo biblické slovo na cestu. V sákristii byla připravena výstava kněžských ornátů a po celou dobu čtyř hodin jsme s panem Kubáněm hráli a zpívali křesťanské písně. Potěšilo nás, že se lidé ke zpěvu přidávali a možná si mnozí ani neuvědomovali, že zpívají Pánu Ježíši a Panně Marii. Zaujala kostelní věž s vyhlídkou na Vidnavu a nový zvon sv. Jany z Arku. Veliký obdiv vzbuzovala nová fasáda kostela, která byla dokončena 12.5.2017. 

V kostele sv. Františka byly vystaveny církevní předměty, přítomní se dozvěděli vše o historii i současnosti. Ukázky duchovní hudby zahrál na varhany Martin Grabarczyk, přítomní si směli vyzkoušet hru na varhany, zaujalo mechanické šlapání měchu i ochutnávka hostií. Návštěvníci psali vzkazy a podepisovali se do knihy návštěv.

Vidnavské muzeum nabídlo expozici osídlování Vidnavska, historii, geomorfologii, zoologii, ukázku černé středověké kuchyně i přehled významných osobností Vidnavy a okolí.

V galerii Jednotě se nacházela výstava fotografií Jakuba Ferenčíka a Romana Teocharise „Příroda a lidské okamžiky“.

V galerii ZUŠ K. Ditterse byla v jedné z věží krásných zámeckých prostor instalována výstava prací žáků výtvarného oboru a ve druhé věži bylo připraveno občerstvení. 

Potěšila také návštěva charity, kde proběhla výstava prací z volnočasových aktivit seniorů a prohlídka původních sklepních prostor, kde přítomné vítala figurína řeholní sestry, díky které jsme si mohli připomenout působení řeholních sester na tomto místě, jejich práci i činnost v našem městě. 

Úderem 23:00 hodiny se sice kostely i galerie uzavřely, na farních zahradách se ale sedělo, jedlo, opékalo a povídalo až dlouho do noci.


 

<


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS