* Ohlédnutí se za vánoční dobou ve farnostech otce děkana

Vydáno dne 08. 01. 2017

vanoce1.jpgPřed vánočními svátky jsme očistili především svá srdce od hříchů ve svátosti smíření, abychom směli připutovat do Betléma poklonit se Spasiteli, Králi lidstva. Otec děkan sloužil mše svaté na Charitě v domově sv. Hedviky a v domově sv. Anežky ve Vidnavě i v obou domovech důchodců v Kobylé, kde také zpovídal a uděloval svátost nemocných. V kostelích farníci zdobili stromky, připravovali betlémy, žehlili ubrusy, aranžovali květiny, leštili lavice, čistili svícny a umývali podlahy. Bylo radostí dívat se pak na nazdobené a čisté kostely, které během vánočních svátků přivítaly mnoho návštěvníků.


Na Štědrý den dopoledne již tradičně přišly rodiny s dětmi do kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě poslechnout si vánoční koledy, které zněly 45 minut za doprovodu varhan, flétny i trianglu. Betlémské světlo, které prozařovalo jesličky, si lidé odnášeli ve svých lucerničkách do svých domovů. Přítomní si mohli v kostele prohlédnout betlémy od žáků ZUŠ a od paní učitelky Markové. V poledne se pak konalo vánoční setkání s programem na náměstí ve Vidnavě. Betlémské světlo jsme přinesli na hřbitovy a zapalovali svíce s modlitbou za naše zesnulé. 

Na Štědrý den se v kostele Panny Marie v Černé Vodě setkali farníci s místními občany ke společnému zpívání koled. Přítomné přivítal pan starosta obce Zdeněk Beťák a poděkoval otci děkanovi P. Mgr. Miroslavu Kadlecovi za umožnění těchto setkávání. Během večera zněly koledy a vánoční písně za doprovodu houslí pod vedením paní Ing. Moniky Nátrové. Slovem provázela paní ředitelka Základní školy Mgr. Gabriela Hrubešová. Po závěrečné písni Narodil se Kristus Pán, pan starosta pozval všechny přítomné na horký punč před kostel, s přáním pěkných vánočních svátků.

Půlnoční mše svaté ve Vidnavě a v Bernarticích navštívilo mnoho lidí. Otec děkan přítomné přenesl do Betléma, ke Svaté Rodině a nadšeně vyprávěl o životě Panny Marie, sv. Josefa a Dítěte Ježíše. O andělovi, kterého viděli, slyšeli, poslechli a tak naplnili Boží vůli. 

Otec Miroslav o vánocích obdaroval své farníky, každý z nás jsme si mohli pochutnat na vánočních oplatcích a přečíst si knížku o Mons. ThDr. P. Ludwiku Wrzolovi, který byl knězem, pedagogem a mučedníkem. Studoval v kněžském semináři ve Vidnavě a kněžské svěcení přijal 26.7.1904 v našem kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Právě proto byla knížka pro nás velmi zajímavá, poučná a i v těchto dnech si o informacích mezi sebou rádi vyprávíme. Také od nás farníků otec Miroslav dostal spoustu dárků pod stromeček s poděkováním a přáním požehnaných vánoc.

Na sv. Štěpána otec Miroslav slavil výročí svého křtu, který si připomněl při dopolední mši svaté na Charitě v domově sv. Hedviky ve Vidnavě. Odpoledne již tradičně obec Bernartice přichystala Živý Betlém pro místní občany. 

Ve středu 28.12.2016 se v zaplněném kostele Panny Marie v Černé Vodě uskutečnil vánoční koncert pěveckého sboru Radost z Bělé pod Pradědem.

30.12.2016 na svátek sv. Rodiny se konaly Tři hodiny pro Pána v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Od 15:00 hodin jsme v tichosti adorovali před Nejsvětější svátosti, v 16:00 hodin celebroval otec děkan mši svatou, pak následovalo klanění u jesliček před svatou Rodinou. Adorace před Nejsvětější svátosti pokračovala až do 18:00 hodin, zazněly koledy, písně chval, vánoční litanie a také jsme děkovali za uplynulý rok 2016.

Na Silvestra i na Nový rok jsme si vyprošovali při mších požehnání pro rok 2017. Na Slavnost Zjevení Páně otec děkan požehnal nejen vodu a vykropil kostely. Tříkrálový koncert 6.1.2017, který měl proběhnout v kostele sv. Jáchyma v Kobylé, byl kvůli mrazu přesunut do kulturního domu. Vystoupil kytarový soubor ZUŠ Jeseník pod vedením B. Uhlířové a A. Slámky.  

Děkujeme Pánu Bohu i otci děkanovi za hezky prožité Vánoce v našich farnostech.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.