* Začala Tříkrálová sbírka 2017

Vydáno dne 06. 01. 2017

3k1.jpgPrávě v těchto dnech můžete na celém Jesenicku potkávat okolo čtyř set malých i velkých koledníčků se zapečetěnými pokladničkami, kteří se také u Vás těší na vřelé přijetí… Vždyť vybrané finanční prostředky pomohou právě lidem na Jesenicku.


V roce 2016 Vás na celém Jesenicku navštívilo celkem 102 skupinek „tří králů“ a vykoledovali úctyhodnou částku 534.933,- Kč. Z této částky obdržela Charita Javorník na podporu svých záměrů 356.402,- Kč. Díky Vaší pomoci jsme vyměnili další část oken v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě. Dále jsme finance použili na rozjezd nové služby domácí hospicové péče na Jesenicku, jejímž cílem je umožnit péči o umírající v domácím prostředí.

V letošním roce proběhne Tříkrálová sbírka ve dnech 1. – 15. 1. 2017. Vlastní koledování budou provádět skupinky Tří králů. Každá skupinka má svého vedoucího, který bude mít u sebe zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, průkazku se shodným číslem a občanský průkaz. V případě pochybností máte plné právo zkontrolovat, zda se skutečně jedná o tříkrálové koledníky.

Jménem Charity Javorník Vám budou tříkráloví koledníci přát požehnaný nový rok 2017 a prosit o finanční pomoc na rekonstrukci prádelny v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě.

Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel, ale také společenskou událostí a prostorem pro setkávání - provází ji různé společenské akce a doprovodné aktivity pro koledníky. Vyhlašujeme JUBILEJNÍ 10. ročník výtvarné soutěže a také fotografickou soutěž o hodnotné ceny. Bližší informace najdete na plakátcích, facebooku, nebo na našich webových stránkách www.javornik.charita.cz

Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými koledníky, můžete přispět také prostřednictvím:

dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777,
 
bankovním převodem na účet č. 66008822/0800, variabilní symbol 777.
 
V případě jakéhokoli dotazu se obracejte na Mgr. Zuzanu Hanulíkovou, tel:731 140 095, zuzana.hanulikova@javornik.charita.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Charita Javorník
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS