* Nový rok s Pannou Marií ve farnostech otce děkana

Vydáno dne 01. 01. 2017

vanoce2.jpgNa Nový rok jsme s vděčností přišli na mši svatou děkovat a prosit Pannu Marii, Matku Boží o milosti a požehnání do nového roku 2017.  V roce 2016 byly naše farnosti tolik obdarovány… Od května máme v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě nový zvon sv. Jany z Arku, který se rozeznívá v pravé poledne, večer v 18:00 hodin, každý pátek v 15:00 hodin, při posledním rozloučení, při zvláštních příležitostech jako např. 1.1.2017, kdy slavíme Světový den modliteb za mír. A když se zvon rozezněl přesně o půlnoci a vítal s námi nový rok 2017, ukápla mnohým i slzička dojetím.


Děkovali jsme za opravy našich kostelů, vždyť to není dávno, co kostel sv. Jáchyma v Kobylé, kostel Panny Marie v Černé Vodě i kostel Panny Marie ve Velké Kraši mají novou fasádu a opravenou střechu. V roce 2016 byla obnovena fasáda kostela sv. Floriánka v Kraši a interiér byl vymalován. V Bernarticích bylo v roce 2016 opraveno schodiště na kůr a vymalovali jsme a vybavili sákristii…dá Pán Bůh, že se v opravách bude postupně pokračovat, kostel sv. Petra a Pavla je napaden dřevomorkou. A nyní kostel sv. Kateřiny ve Vidnavě, na kterém probíhají opravy od 13.6.2016, nová fasáda, oprava střech i soklů potěšila nejen nás farníky, ale i občany našeho města. Je radostí pozorovat horolezce, kteří zcela proměnili náš kostel. Na jaře, dá-li Pán, budou opravy dokončeny. Ve věži kostela byla provedena nová elektroinstalace a nový zvon byl napojen na hodiny, které odbíjejí. Od září 2016 už nemusíme ručně každý týden natahovat hodiny. Pro nás zde v pohraničí jsou to zázraky, vážíme si drobností, třeba z nové zásuvky nebo vypínače či vymalované místnosti na faře máme radost. I tyto drobnosti nás provázely rokem 2016. 

Děkovali jsme v modlitbách za našeho duchovního správce otce Miroslava Kadlece a vyprošovali mu zdraví. Vzpomněli jsme si, jak nám před léty říkal, že kostely budou postupně spraveny a málokdo mu tehdy věřil. Máme kněze, který zasévá slovo Boží do našich srdcí a učí nás vnášet do rodin laskavost a ochotu po příkladu svaté rodiny. Když nám vyprávěl o pastýřích, kteří na chviličku opustili své stádo a spěchali do Betléma, tak jsme srdcem spěchali i my, na okamžik vše opustili a šli se poklonit Spasiteli, načerpat sílu…“Pastýři ale v Betlémě nezůstali, vrátili se ke svým ovečkám“ řekl. „Také my se z Betléma musíme s chutí vrátit do svých rodin a tam ještě více, pečlivěji, poctivěji se starat, pracovat, obětovat se a být laskaví,“ dodal.

Na Nový rok nám otec děkan při mších přečetl pastýřský list našeho otce biskupa, který nás vyzval k modlitbám za mír ve světě a za mír mezi jednotlivými lidmi. Velmi nás potěšila závěrečná slova otce biskupa: „ze srdce všem žehná, už trochu zdravější než loni, František Václav, biskup ostravsko-opavský.“ Nejen vděčný úsměv na otci Miroslavovi byl znát, ale i my farníci pocítili upřímnou radost. Máme biskupa, kterého si vážíme a máme rádi. Moc nám záleží, aby byl zdravý a dlouho mezi námi. 

A protože maminka otce Miroslava paní Bohumila Kadlecová slaví 1. ledna narozeniny, upekla pro farníky na faře trubičky, které jsme po mši svaté ochutnali. 

A na závěr přání všem do nového roku od otce děkana: „Byli jsme s Pannou Marií Matkou Boží v roce 2016 a budeme s ní i v dalším roce 2017. Ať nám všem Pán žehná!“


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.