* Kristus Král ve Vidnavě

Vydáno dne 23. 11. 2016

mirek10.jpgV neděli 20.11.2016 při slavnosti Krista Krále, jsme si při pouti připomněli patronku našeho kostela sv. Kateřinu Alexandrijskou, vždyť právě ona si za Krále svého života vybrala Krista. Květiny laděné do červeno bílé nám symbolizovaly mučednictví sv. Kateřiny, ale také čistotu, nevinnost, svatost a slávu Krista Krále. Písní Ježíši Králi, nebe a země začala v 10:00 hodin mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Přítomen byl pan starosta z Bernartic Ing. Mojmír Michálek, a protože vždy při pouti v listopadu děkujeme za otce Miroslava, který slaví narozeniny, nechyběli naši farníci z okolních vesnic. Mše svatá byla obětována za farnost a město Vidnavu, živé i zesnulé farníky a všechny přítomné poutníky.


V homilii nás otec děkan přenesl ke kříži Spasitele Krále lidstva. Směli jsme se na chvíli zastavit u členů velerady a zpytovat svá svědomí, zdali i v nás někdy nevládne nepřejícnost, jestli neožijeme z utrpení druhých třeba v myšlence, už i na něho došlo… Na chvilku jsme se přesunuli k vojákům, kteří křičeli: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nekřičíme někdy i my: „Proč nám Bože nepomůžeš, proč není můj život podle mých představ?“ A kdo je vlastně mým králem? Pak jsme se dívali na zločince, který se rouhal: "Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Neposuzujeme? Neříkáme druhým, co mají dělat, a sami překračujeme Boží zákony? Pak předstupujeme před druhého zločince, který přiznává v lítosti svůj hřích a prosí Ježíše, aby na něj pamatoval, až bude ve svém království. Umím a chci vyznat své hříchy, poprosit Boha za odpuštění? A nyní se smíme dívat na Spasitele Krista Krále, který je nevinný, trpí na kříži za naše hříchy, odpouští, vše objímá…Proč bychom i my nemohli něco vytrpět, připojit se, vzít svůj kříž a následovat Krista. „Prošli jsme postoj elity, vojáků, zločinců a Ježíše. Kde se nacházím dnes já?“ tázal se otec Miroslav. „Putujeme myšlením, srdcem a dá Pán Bůh, že doputujeme s druhým zločincem k Ježíši do Božího království.“

Otec Miroslav hovořil také o Fatimě, která oslaví v roce 2017 100leté výročí. Zmínil i světový den dopravních nehod a vyzval nás k modlitbám za oběti, pozůstalé a řidiče.

Každý rok na tento svátek zasvěcujeme sebe a celý svět Kristu Králi a přijímáme svátostné požehnání.

Po mši svaté farníci z Vidnavy, Kobylé, Černé Vody, Bernartic a Velké Kraše blahopřáli otci děkanovi k narozeninám. Předali květiny, dárky a nechyběl vzájemný křížek na čelo s prosbou o Boží ochranu a požehnání.

Všichni byli pozváni na faru, kde při koláčcích, kávě a čaji jsme strávili pěkné dopoledne. 


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: Marie G., foto: MG, AG