* Pamatujeme na zesnulé

Vydáno dne 09. 11. 2016

hrbitov.JPG"Umříti musím, ale nevím kdy, kde a jak. Vím však, že bych navěky byla nešťastná, kdybych umřela v těžkém hříchu. Svatá Maria Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen"
 
Od 1.11. do 8.11.2016, kdy je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, se konaly ve farnostech otce děkana mše svaté obětované za věrné zemřelé, všichni farníci navštívili svátost smíření, nechyběly dušičkové pobožnosti na hřbitovech. 


Otec děkan se zastavoval u jednotlivých hrobů, spolu s pozůstalými se modlil, žehnal a kropil místa posledního odpočinutí svěcenou vodou. Společně jsme se modlili korunku k Božímu milosrdenství za doprovodu písní s prosbou o odpuštění hříchů. 

2.11.2016 v den památky zesnulých se konaly Tři hodiny pro Pána v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě obětované všem věrným zemřelým. U výstavu Nejsvětější svátosti jsme v litaniích prosili za duše v očistci, aby byly vzaté do nebe. Osm dní jsme navštěvovali hřbitovy a získávali tak plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Věříme, že naše modlitby byly vyslyšeny…"Dušičky milé, radujte se v Pánu a buďte šťastné!"


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.