* Pouť ke sv. Františkovi ve Vidnavě

Vydáno dne 10. 10. 2016

frantisek1.jpg„Pane Ježíši, Lásko nejvyšší, s vděčností chci žít, co mi dáváš a nabízíš…“

V sobotu 8.10.2016 se ve Vidnavě konala pouť  ke cti sv. Františka z Assisi. Krásně nazdobený a čistotou provoněný kostel sv. Františka vítal každého poutníka, který se zapojil do modlitby radostného růžence. Písní „Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, tobě ať zní chvála, čest a dík“ začala v 16:00 hodin slavnostní mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.


Otec děkan nám v homilii nadšeně vyprávěl o sv. Františkovi, který byl obětavý a vděčný Pánu Bohu za všechno a za všechny lidi kolem sebe. Nechtěl pro sebe vůbec nic, vše opustil, staral se o nemocné, pomáhal potřebným, zapomenul na sebe…Při jeho slovech jsme si živě představovali sv. Františka a tolik toužili být jako on. Vděční…vděční za to, co máme. Za radosti i starosti, za manžela, manželku, děti, práci…I to nám připomenul příběh z evangelia o uzdravení malomocných, vždyť jen jeden z deseti se přišel Ježíši poklonit a poděkovat…Děkujeme i my, když se nám dílo podaří, jsme vděční za malé věci, drobnosti v našem životě? Když nám pomůže lékař, umíme také poděkovat Bohu za zdraví? Máme o čem rozjímat do dalších dní a jak řekl otec Miroslav: „Nejenom touha, modlitba, ale především skutky lásky, milosrdenství nás musí provázet. Pak člověk nachází svou pravou cestu a životní štěstí.“

Při svatém přijímání za doprovodu flétny zazněla píseň „Ty jsi mi vším, co mám, tebe já ráda mám…“ Otec Miroslav poděkoval paní kostelnici Annelies, která se vzorně stará již několik let o kostel sv. Františka. Po závěrečném požehnání jsme zazpívali Panně Marii „Chválu vzdejme, ó křesťané…“ a pak všichni ochutnali koláčky, které zajistil otec Miroslav. Nechyběl vzájemný křížek na čelo s prosbou o ochranu Panny Marie.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.