* Tři hodiny pro Pána, pouť u sv. Floriánka a pouť rodin na Maria Hilf

Vydáno dne 10. 05. 2015

V pátek 8. května 2015 jsme ve Vidnavě od 15:00 do 18:00 prožívali Tři hodiny pro Pána, které jsme věnovali na poděkování Panně Marii prostřednici všech milostí za 70 let míru v naší zemi. Před Nejsvětější svátosti jsme na kolenou chválili, velebili, děkovali a v modlitbách pamatovali na všechny, kteří položili své životy ve válce i na ty, kteří v dnešní době žijí v nepokojích. Po celou dobu byla možnost svátosti smíření u otce Miroslava.


Otec děkan nás při mši svaté vyzval k míru ve svém srdci a k zachovávání Božích pravidel, která vedou k pokoji v rodině i v celém světě. Po mši svaté následovaly litanie k Panně Marii pomocnici všech křesťanů a svátostné požehnání. Zazněla půl hodinka adoračních písní, po kterých jsme v tichosti naslouchali Tomu, který v Eucharistii s námi stále živý zůstává.  
 
Sobotní třináctá hodina patřila sv. Floriánkovi ve Velké Kraši. Hasiči z Polska a z Velké Kraše ve slavnostních uniformách s prapory zaujali místa v prvních lavicích. Setkali se místní věřící i z okolních vesnic, přítomna byla paní starostka Vlasta Kočí. Otec děkan s úsměvem všechny přivítal a v homilii promluvil o hřivnách, které máme rozvíjet. Jako příklad vzpomenul hostiárnu pod vedením Milana Uhlíře v Bílé Vodě, která oslavila v těchto dnech výročí 30 let. Vyzvednul také kněze v našem děkanátě - P. Jozef Florek se roky stará o institut Krista Velekněze v Bílé Vodě - hlavním posláním je v sociální oblasti pomáhat a dávat lásku těm, kteří jsou jakýmkoliv způsobem odsunuti na okraj společnosti. P. Pavel Schwarz vybudoval  bezbarierové byty na faře v České Vsi a v Jeseníku pro sociálně slabší obyvatelstvo v našem regionu.“Všímejte si dobrých věci okolo nás, každý máme nějakou hřivnu, a když můžu tak pomůžu, třeba i ve skrytosti“ povzbudil nás otec děkan, který po pouti odjel na další mši svatou do Černé Vody a někteří z nás na pouť rodin na Maria Hilf. 
 
Na poutním místě Panny Marie Pomocné bylo veselo, rodiny z naší diecéze zaplnily nádvoří, bylo zážitkem sledovat děti, které pobíhaly z místa na místo nebo se tiskly k maminkám, k tatínkům. Úsměvně to řekl otec biskup na začátku homilie, že při pohledu na všechny děti se mu vybavuje večerníček „Pojďte Pane, budeme si hrát.“ Rozesmál všechny.  Každý člověk je jedinečný, každá maminka je hrdá na své dítě. Otec biskup si všimnul copatého děvčátka ve čtvrté řadě. Děvčátku způsobil nesmírnou radost i její mamince. Podařilo se zachytit toto dítě s maminkou na fotce právě v tu danou chvíli. Myslím, že vyfocený okamžik mluví za vše a dává pocítit atmosféru z celého setkání z pouti rodin na Maria Hilf. Otci biskupovi děkujeme za povzbudivá slova: "Snaha o opravdový mír spočívá v přijetí Ježíšova evangelia a v životě podle Něho. Hledat Boží království, Boží vůli a všechno ostatní bude přidáno. Velkým příkladem je svatá Rodina, podle které chceme žít a kterou chceme následovat."


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.