* Pouť k Panně Marii v Hukovicích

Vydáno dne 16. 09. 2014

Každoročně se slaví ve Velké Kraši dvě poutě. Ta první v květnu, kdy se v kapli sv. Floriána scházejí kromě poutníků i místní a polští hasiči, aby společně prosili sv. Floriána za ochrannou ruku proti požárům v obcích. Ta druhá se koná v září. Kaple ve Velké Kraši -  v Hukovicích je zasvěcena Panně Marii a každoroční poutní mše svatá je spojena s Hukovickými hody. Letos byly tyto hody zrušeny pro nepřízeň počasí. To nejdůležitější ovšem zrušeno nebylo a to poutní mše svatá k Panně Marii v sobotu 13.9.2014.


Mše svatá začala v 14:00 hodin písní Chválu vzdejme…, kterou nás na klávesy doprovázel pan Josef Kubáň z Vidnavy. Celebroval P. Mgr. Marcin Slawicki, který v úvodu všechny přítomné přivítal a zdůraznil, že je velice dobré pro každou duši navštěvovat Pannu Marii. Mše svatá byla sloužena za obec Velká Kraš a za všechny poutníky.

V kázání nám dal otec Marcin za příklad sv. Jana, který jako jediný z apoštolů stál pod křížem s Pannou Marií. Neměl strach, ostatní apoštolové se rozprchli. A tehdy mu Pán Ježíš říká z Kříže: „Hle, Tvá matka …“ a Panně Marii: „Hle, Tvůj syn …“ Tak jako Janovi, tak i nám dává Pán Ježíš Pannu Marii za matku. Která matka nevyslyší volání svých dětí? Pokud se člověk utíká k Panně Marii, dostává veliké milosti. Nejúčinnější zbraní v dnešní době je modlitba růžence. Je velice důležitá a má velkou sílu. Otec Marcin také hovořil o svatém přijímání. Jak je důležité přijímat Pána Ježíše, neboť Ježíš sám říká: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“

Po závěrečné modlitbě následoval výstav Nejsvětější svátosti, modlitba litanií k Panně Marii, Tedeum a svátostné požehnání.

Venku dostal každý z přítomných dobré koláčky, které napekly místní farnice. Nemohu opomenout přítomnost starostky Velké Kraše paní Vlasty Kočí, která s každým po mši svaté prohodila pár slov. Bylo to velmi milé setkání.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG