* Ve farnostech o.děkana členové ekonom. rady skládali slib

Vydáno dne 08. 10. 2006

rada.JPGJá, ....., slibuji, že budu mi svěřené úkoly vyplývající z členství v ekonomické radě farnosti plnit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí k prospěchu farnosti a církve. K tomu mi pomáhej Bůh.Ve farnosti Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Vidnava a Bernartice u Javorníka ve mši svaté skládali členové ekonomické rady slib do rukou faráře P. Mgr. Miroslava Kadlece. Zřízení ekonomické rady v každé farnosti je povinné. Otec děkan jmenoval farníky, kteří se vyznačují znalostmi a schopnostmi v oboru ekonomiky, správy a údržby objektů. Všem členům předal písemné jmenování na dobu 5 let a pogratuloval jim.
Úkolem ekonomické rady farnosti je pomáhat faráři ve správě farního majetku. Tuto povinnost její členové plní jak sborově hlasováním o závažných rozhodnutích ekonomické povahy, tak jednotlivě přednášením podnětů a plněním svěřených úkolů v rámci své odbornosti. Jedná se zejména o poradenství v oblasti zhodnocení peněžních prostředků farnosti, péči o stavby v majetku farnosti a jejich údržbu, organizování jejich oprav, údržbu mobiliáře farnosti, inventarizace majetku farnosti apod.
Farář svolává ekonomickou radu alespoň jednou do roka, nejlépe po provedení roční účetní závěrky. Seznámí ji s hospodářskými výsledky za uplynulé období a projedná hospodářské záměry pro následující rok. Ve farnostech otce děkana se ekonomická rada schází samozřejmě 4x i vícekrát do roka podle potřeby a situace. Zápisy z jednání rady se zakládají do spisovny farnosti.
Ekonomické rady ve jmenovaných farnostech fungují několik let a zatím nesou dobré ovoce. 


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text Marie G., foto Lenka M.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS