* Pouť ke sv. Františkovi ve Vidnavě r.2006

Vydáno dne 08. 10. 2006

Frantisek.JPGBratříčci, sestřičky, všichni moji přemilí, řeknu vám tajemství, štěstí nejen na chvíli: Půjdete světem tím, v bolestech i trápeních, při tom všem, Ježíš Pán, půjde s vámi věřte mi. Já svatý František přicházím k vám, klid, radost, oddanost, přináším vám.V neděli 8.10. 2006 proběhla v naší farnosti Vidnava slavnostní poutní mše svatá ke sv. Františkovi. Sešlo se 60 věřících. Před mší svatou jsme se modlili růženec, po kterém nás paní Annelies  Kleineidam   seznámila s historií kostela sv. Františka. Mše svatá začala v 8:00 hodin, celebroval ji otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.
V kázání otec děkan mluvil o svatém Františkovi, kterému Bůh daroval spoustu lásky. Sv. František byl především pokorný srdcem, miloval Boha svého Otce nadevšechno a všechny Jemu svěřoval. Sv. František miloval přírodu, zvířata, proto je patronem ekologie,  životního prostředí. Byl Bohem vyznamenán krvavými stigmaty Kristovými. Pociťoval bolest každého hříchu, sobectví, ztotožnil se s utrpením Ježíše Krista. S Boží pomocí se dokázal oprostit od všech, nebyl zotročen, byl svobodný, patřící jen svému Bohu.  Prosme sv. Františka, abychom nebyli nikým, ničím zotročeni, je potřeba všechno předávat Bohu a žít ve svobodě Božích dětí. Prosme o pokoru přijetí mého života, ať jsem mladý, starý, nemocný, zdravý. “V pokoře Ti Bože předávám svůj život a všechny, které na cestě potkávám. Né má, ale Tvá vůle se staň, já Pane jen všechno přijímám. Sv. Františku, prosím chraň a žehnej nám, ať v pokoře, lásce  přijmeme vše, co Bůh dává nám.“ Modleme se, ať v duchu sv. Františka  náš život putuje dál.
Po kázání členové ekonomické rady farnosti Vidnava  (Jarmila Medková, Marta Novosadová, Annelies Kleineidam, Anna Dvořáková) složili slib, že budou dobře spravovat majetek farnosti. Otec děkan jim pak předal písemné jmenování. Členové ekonomické rady byli jmenováni na dobu 5 let.
Při svatém přijímání jsme při kytaře všichni zpívali píseň „Já svatý František přicházím k vám, klid, radost, oddanost přináším vám“.
Pak následoval výstav Nejsvětější Svátosti, modlili jsme se litanie k Srdci Ježíšovu, zasvětili Jemu svá srdce. Otec děkan nám udělil svátostné požehnání.
Po mši svaté jsme byli seznámeni s opravami kostela sv. Františka, které probíhají od roku 2005. Poté jsme se přesunuli na faru, kde při kávě, čaji a dobrého domácího cukroví jsme si povídali asi hodinu.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto Lenka M.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS