* Slavnost Těla a Krve Páně ve Vidnavě

Vydáno dne 18. 06. 2006

telo_krev_Vid2006.jpg„Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta. Ať láska Tvá vždy mezi námi zůstává a pokoj svůj znovu vylej mezi nás!“

V neděli 18.6.2006 v 8:00 hodin proběhla ve farním kostele sv.Kateřiny ve Vidnavě slavnostní mše svatá.Otec děkan P.Mgr.Miroslav Kadlec všechny přítomné srdečně přivítal znamením kříže. V kázání všem připomněl, jak důležité je přijímat Pána Ježíše, přijímat Pannu Marii, přijímat svaté a světice Boží do svých srdcí. Jak důležitá je pro nás láska Boží. Ne ta pozemská, kdy nám někdo pomůže a my na oplátku pomůžeme jemu, kdy nás někdo miluje a my jej na oplátku také milujeme … Boží láska je hlavně o tom, když nás někdo nemá rád a my jej milujeme, rozdáváme se všem a nic z toho nemáme, milujeme své nepřátele. Člověk bez Boha nezvládne takto milovat. Proto je důležité přijímat Pána Ježíše do svého srdce a spolu s ním milovat svět.
Po mši svaté byla vystavena Nejsvětější Svátost oltářní a pomodlili jsme se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Následně otec děkan s Nejsvětější Svátostí vyšel před kostel a všichni přítomní jej následovali. Za modlitby „Korunka k Božímu milosrdenství“ otec děkan dal požehnání do všech čtyřech světových stran. Poté v kostele proběhla zásvětná modlitba k Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.
Po této slavnosti byli farníci pozváni na zákusky, kávu a čaj na faru, kde spolu hodnou chvíli povídali.
Příští týden v neděli 25.6.2006 jste všichni srdečně zváni na pouť sv.Petra a Pavla do Bernartic. Tato poutní mše svatá proběhne v místním kostele v 10:30 hodin.  


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG, foto Lenka Mrázová
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS