* 1. svaté přijímání ve Vidnavě

Vydáno dne 11. 06. 2006

prij_Vidnava2006.JPG„Bože, dnes v den 1. svatého přijímání ti svěřuji svůj život, chci kráčet za tebou, prosím chraň a opatruj mne v náruči své“

V neděli dne 11. června 2006 na slavnost Nejsvětější Trojice  tři starší děti přijaly poprvé do svého srdce Pána Ježíše. Patrik Nitsche 15 let, Petr Nitsche 14 let a Markéta Šmídová 13 let se na přijetí Pána Ježíše připravovali v náboženství celý rok.V kázání P. Mgr. Miroslav Kadlec mluvil o Bohu, který je zdrojem lásky. Lásku si nemůžeme koupit v obchodě. Láska vychází z Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Při této slavnostní mši svaté Bohu svěřujeme tyto děti a prosíme o naplnění jejich srdcí láskou. Nezáleží tak moc na tom, čím jednou tyto děti budou, jakou školu vystudují, jak se jim pozemsky bude dařit…jediné na čem opravdu záleží je, aby tyto děti měly „SRDCE“, aby měly rádi, přijímaly od Boha lásku a rozdávaly ji lidem kolem sebe. Každý z nás má svého patrona, i k němu je potřeba volat a prosit o Boží ochranu. Tajemství 1. svatého přijímání je něco krásného, vždyť naše duše se poprvé osobně setkává s Bohem, je to tajemství radosti a věčného štěstí.
Při svatém přijímání jsme při kytaře zpívali píseň „Eucharistia“. Na závěr děti poděkovaly otci děkanovi, katechetce a předaly kytici lilií. Každý z dětí dostal řetízek s křížkem a potvrzení o 1. svatém přijímání. Po požehnání jsme se všichni sešli na faře, kde při kávě, čaji a cukroví jsme si povídali o radosti z dnešního svátečního dne.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G., foto Lenka Mrázová
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS