* Děkanátní postní setkání dětí a duchovní obnova pro dospělé

Vydáno dne 11. 03. 2006

Téma: Ve škole Ježíšově - 10. let diecéze ostravsko-opavské         V pátek 10. března 2006 v 16:30 hodin začala v kostele sv. Kateřiny křížová cesta, po ní modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Po modlitbě následovala mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Před obětním stolem nás vítala socha sv. Hedviky, která je patronkou naší ostravsko-opavské diecéze a fotografie našeho otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze. Mše svatá byla obětovaná za naši diecézi ostravsko-opavskou. Sešlo se 64 věřících z celého děkanátu Jeseník.           Po mši svaté následovala na faře přednáška pro dospělé, která začala modlitbou bolestného růžence. Témata: Jak se správně postit, 14 zastavení křížové cesty, 10 let diecéze ostravsko-opavské.
          S dětmi jsme si zahráli ve společenské místnosti úvodní hru "elektriku". Potom jsme se rozdělili do pěti skupinek, každá skupinka měla svého vedoucího. A co byl náš úkol? Seznámit se s naší diecézi ostravsko-opavskou, s budovou biskupství. Každá skupinka dostala z tvrdého papíru vyrobenou budovu biskupství a jejím úkolem bylo zjistit, jaké kanceláře se na biskupství nacházejí, čím se zabývají, co pro nás dělají, jak nám pomáhají. A tak se 34 mládežníků pustilo do práce. Luštili jsme křížovky, doplňovačky, ve kterých jsme postupně nacházeli jednotlivé kanceláře např. Centrum pro mládež, katechezi, rodinu a sociální péči, církevní školství, úřad biskupských vikářů. V pěti rybách jsme našli správu majetku, v lodi jsme nalezli stavební oddělení, které nám pomáhá opravovat naše kostely. Z rozstřihaného obrázku jsme sestavili další kancelář a to úřad biskupa. Z pěti písmen jsme měli složit slovo a podařilo se - kaple, ta se nachází v přízemí. V přízemí je také vstupní hala a šatna. Velký sál na biskupství slouží k přednáškám, představte si, je v něm 97 židlí. Dozvěděli jsme se, že otec generální vikář pomáhá otci biskupovi řídit celou naši diecézi a jeho kancelář sídlí ve druhém patře. Na biskupství také mají kuchyň a jídelnu, dobře tam vaří. V tiché poště nám bylo pošeptáno, že v přízemí se také nachází recepce, dokonce jsme telefonem zavolali na biskupství a poslechli si v záznamníku, že pokud chceme, recepce nás spojí na kteroukoliv kancelář. Na biskupství také máme ekonomické a právní oddělení. A čím se zabývá kancléřství? Viděli jsme, jak vypadá jmenovací dekret podepsaný o. biskupem a kancléřem, dozvěděli jsme se, že kancléřství vydává a zasílá kněžím každý měsíc Akta kurie. Taky se zde třídí veškerá korespondence. Z obrázků jsme vyluštili, že ve čtvrtém patře se nachází archiv, ve kterém jsou důležité spisy, také naše údaje z matrik, no co kdyby naše fara nedej Bože vyhořela? Dále se zde nachází pokoje pro hosty, prádelna, žehlírna a sušírna. Postupně jsme lepili jednotlivé kanceláře do budovy biskupství, povídali si o nich a nyní už víme, jak jsou potřebné pro všechny děkanáty. Prohlédli jsme si diecézní časopis Okno. Na paprsky sluníčka jsme napsali jedenáct děkanátů naší diecéze a nalepili na budovu biskupství.
          V 19:30 hodin jsme se sešli v kostele spolu s dospělými při výstavu Nejsvětější Svátosti. Pomodlili jsme se modlitbu za naši diecézi a ke svatým, kteří ji chrání. Po svátostném požehnání se dospělí rozjeli do svých farností a my s dětmi pokračovali v dalším programu na faře.
          Po večeři byl starším mládežníkům promítán film ?Umučení Krista? a mladší děti mezitím vyráběly dárek pro zaměstnance biskupství a to bílou holubičku, symbol Ducha svatého. Na její křidélka děti napsaly: Dary Ducha svatého Vám vyprošují děti z děkanátu Jeseník, 10 let diecéze ostravsko-opavské. Hráli jsme hry a před spaním jsme si přečetli pohádku na dobrou noc. Starší mládežníci se ještě po filmu prošli noční Vidnavou a pak už v klidu taky usnuli.
          V sobotu po snídani jsme při kytaře nacvičovali písničky na dětskou mši svatou. V kázání otec děkan mluvil o 14 zastaveních křížové cesty, o postní době.
          Po mši svaté mladší děti shlédly pohádku "U nás na farmě"a starší vyráběly holubičky pro zaměstnance biskupství. Vyrobili jsme jich 40! Potom jsme se rozdělili do čtyř skupin. Ve čtyřech místnostech byl připraven pro děti program vždy na 20 minut, po kterých se skupinky zase vystřídaly. Děti si prohlédly na internetu stránky našeho biskupství, viděly fotky, jak se stavělo biskupství, taky internetové stránky našeho děkanátu Jeseník. Hráli jsme čokoládovou hru, v další místnosti jsme děti seznámili s 5 svatými naší diecéze, a v poslední místnosti jsme do obláčku psali, co přejeme našemu otci biskupovi a všem zaměstnancům biskupství k 10. výročí diecéze. Děti napsaly: Boží požehnání, zdraví, smích, pohodu, pokoj, radost, lásku, setkání s Ježíšem, naději, vytrvalost, štěstí?Také jsme v kartičkách soutěžili o bonbón a lízátko.
          Po obědě jsme se v kostele pomodlili společně křížovou cestu za naši diecézi ostravsko-opavskou. Na závěr setkání jsme si zahráli hry a ve 14:00 hodin jsme se rozjeli domů.
          Jednu budovu biskupství a 40 holubiček jako dárek k 10. výročí diecéze ostravsko-opavské předáme otci biskupovi od našich dětí.

          Svatá Hedviko Slezská, svatý Jane Sarkandře, bl. Marie Antoníno Kratochvílová, svatý Melichare Grodecký, bl. Metoději Dominiku Trčko orodujte za nás a chraňte naši diecézi ostravsko-opavskou!

fotogalerie


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G., foto MG