Vidnava

* Děkanátní duchovní obnova a setkání dětí ve Vidnavě

Vydáno dne 11. 02. 2006 (2006 přečtení)

V pátek 10. února v 16:30 hodin začala modlitba bolestného růžence v kostele sv. Kateřiny. Sešlo se 64 věřících z děkanátu Jeseník. Při mši svaté jsme děkovali a prosili za naše rodiny, děti, kněze a celý děkanát. Téma setkání byl MOJŽÍŠ - DESATERO.Malý Mojžíš nás již přivítal v kostele v košíku před obětním stolem spolu s desaterem Božích přikázání. Mojžíš, který byl vyvolený samotným Bohem, který vyvedl lid z otroctví, důvěřoval Bohu a činil jeho znamení. Po mši svaté následovala na faře přednáška pro dospělé, která začala modlitbou radostného růžence. Otec děkan pak pokračoval v tématu ? Mojžíš. Po hodinové přednášce dospělí měli možnost jít ke svátosti smíření nebo v tichu adorovat v kostele u výstavu Nejsvětější Svátosti. Mezitím 38 dětí jsme rozdělili do pěti skupinek, každá skupinka měla svého vedoucího. Úkolem bylo děti seznámit s životem Mojžíše formou hrané scénky. Každá skupinka tedy dostala připravené texty s rolemi, které se rozdělily mezi všechny děti. První skupinka měla téma: Narození Mojžíše, život v Egyptě. Druhá skupinka: Útěk z Egypta, Mojžíš a Sipora, hořící keř. Třetí skupinka: Bůh posílá Mojžíše do Egypta, rány na Egypt, propuštění otroků. Čtvrtá skupinka: Přechod přes Rudé moře a pátá skupinka: Voda ze skály, pokrm z nebe, desatero Božích přikázání. Když bylo vše sehrané, připravené, přesunuli jsme se všichni do kostela na výstav Nejsvětější Svátosti, kde nám otec děkan udělil svátostné požehnání. Dospělí potom odjeli do svých farností a my se s dětmi sešli ve společenské místnosti, kde každá skupinka předvedla ostatním nacvičenou hranou scénku, díky které jsme se seznámili s životem Mojžíše. Děti hrály opravdu hezky! Po společné večeři jsme shlédli animovaný film PRINC EGYPTSKÝ o Mojžíšovi. Během filmu jsme poznávali své role, které jsme si zahráli v podobě Mojžíše, izraelitů, egypťanů, princezny, Sipory, pastýřů? Mladší děti po filmu šly spát a starší mládežnici zatoužili projít se noční zasněženou Vidnavou. Po hodinové procházce a noční koulované se některým nespavcům přečetla pohádka na dobrou noc. V sobotu po snídani jsme zpívali a nacvičovali písně při kytaře. Potom jsme vše připravili k dětské mši svaté. V kázání otec děkan s dětmi zopakoval vše o Mojžíšovi, který kdykoli si s něčím nevěděl rady, ihned prosil Boha o pomoc a Bůh vyslyšel jeho prosby. Také my máme být jako Mojžíš, důvěřovat, modlit se, děkovat, poslouchat, vést lidi kolem nás k dobru, řídit se desaterem Božích přikázání. Po mši svaté jsme s dětmi vyráběli skládané barevné hady, symbol znamení, které Bůh dal Mojžíšovi, když hodil hůl na zem, stal se z ní had. Hadovi jsme pak nalepili jazyk s textem: ?Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců.? 2 Ex 4,5. Pak jsme hráli naše oblíbené hry. Před obědem jsme se sešli v kostele u výstavu Nejsvětější Svátosti, kde jsme se společně modlili litanie k Srdci Ježíšovu, otec děkan nám dal svátostné požehnání. Po obědě jsme si opět hráli a po čokoládové hře jsme se rozjeli do svých farností. ?Bože, když nás voláš, prosím, ať vždy odpovídáme jako Mojžíš: PANE, tady jsem! A pak, ať se děje jen vůle Tvá v životě nás a našich dětí. Děkujeme za Tvé požehnání, za 38 dětí, které přijely na setkání za Tebou. Žehnej a opatruj je v náruči své??


[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Autor: Marie Grabarczyková | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: foto MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS