* Děkanátní duchovní obnova a setkání dětí ve Vidnavě

Vydáno dne 09. 12. 2005 (2436 přečtení)

V pátek 9. prosince 2005 v 17:30 hodin začala v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě modlitba růžence a po ní mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Sjelo se 60 věřících z celého děkanátu Jeseník.Mše svatá byla obětovaná za náš děkanát, rodiny, děti, kněze a na všechny úmysly, které jsme sami vložili na oltář. Po mši svaté následovala na faře přednáška pro dospělé. Otec děkan mluvil o významu adventní doby, o konci světa. Děti mezitím dostaly dopis od svatého Mikuláše, který v úterý 6.12. 2005 se stavil na faře ve Vidnavě. Všichni jsme s napětím očekávali, co sv. Mikuláš dětem napsal. Dovídáme se o jeho životě, jak skrytě pomáhal chudým, opuštěným lidem a nečekal za to žádnou odměnu. Jak se stává biskupem, utišuje bouři na moři. V dopise nám také sdělil, co znamená jeho jméno Mikuláš v překladu ? vítězný v lidu. Řekl, že děti bedlivě sleduje celý rok, ví, že chodí na mše svaté, modlí se, ministrují, pomáhají rodičům i kamarádům. Proto jim zanechává dárečky, ale dřív, než je dostanou, má pro ně úkol. Měli jsme se rozdělit do pěti skupinek. Každá skupinka dostala biblickou křížovku, kterou bylo potřeba vyluštit. Když si pak přečteme všechny tajenky zjistíme, kde nám zanechal ve skrytosti dárečky. A tak 30 dětí luštilo a přemýšlelo nad záhadnou tajenkou. Když vše zvládly a tajenky si navzájem přečetly, zjistily, že dárečky si mají vzít u obětního stolu v kostele svaté Kateřiny po požehnání. A tak jsme se těšili na výstav Nejsvětější Svátosti, který jsme měli společně s dospělými. Když jsme přišli do kostela, opravdu, sv. Mikuláš nám zanechal u obětního stolu dárečky, s napětím jsme očekávali, kdy budeme moci přistoupit blíže k oltáři. Nejdříve jsme se ale modlili litanie k Srdci Ježíšovu a zasvětili Jemu svá srdce. Otec děkan pak poděkoval sv. Mikuláši, že nás má rád, že je nám příkladem, abychom dokázali pomáhat druhým lidem ve skrytosti. A po požehnání nás vyzval, abychom přistoupili a dárečky si rozdali. Měli jsme radost. ?Svatý Mikuláši děkujeme, že jsi nás navštívil ve skrytosti, že dárečky od Tebe jsi nám zanechal v kostele u obětního stolu, u stolu, kam přichází Pán Ježíš. Vždyť Bůh obdarovává, dává do každého srdce naději, lásku, radost, pokoj?? Rodiče pak odjeli do svých farností a naše setkání dále pokračovalo na faře animovaným filmem s názvem ?Atlantida?, který se všem líbil, neboť dobro zvítězilo nad zlem. Po večerních hrách jsme šli spát. V sobotu po snídani jsme se všichni sešli ve společenské místnosti, kde následovala katecheze otce děkana. Rozebírali jsme včerejší film, mluvili o adventní době, o příchodu Pána Ježíše a konci světa. Pak jsme vyráběli vánoční ozdoby do oken, vánoční krabičky pod stromeček, hráli jsme hry. Ke konci setkání jsme vše připravili na dětskou mši svatou a nacvičili při kytaře písničky. V kázání otec děkan mluvil o obdarovávání, o vánočních dárcích, o významu vánoc. Po dobrém obědě a hře, která se jmenuje ?čokoládová? jsme si popřáli požehnané vánoční svátky a rozjeli se do svých farností. ?Pane Ježíši, Panno Maria, děkujeme za toto setkání, za vaše požehnání. Chraňte naše děti a žehnejte jim, aby stále více poznávali, že Bůh je láska.?Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.ruzenec.cz