svatí v září

Svatí v září

/ leden / únor / březen / duben / květen / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec /

1.září sv.Jiljí - poustevník
2.září sv.Justus - biskup
3.září sv.Řehoř Veliký - papež, církevní učitel
4.září sv.Růžena z Viterba - mystička
5.září sv.Fereol a Feruc - misionáři, mučedníci
6.září sv.Magnus - misionář
7.září sv.Melichar Grodecký - kněz, mučedník
8.září Narození Panny Marie
9.září sv.Petr Klaver - kněz, misionář
10.září bl.Karel Spinola - misionář, mučedník
11.září sv.Emil - mučedník
12.září sv.Quido - kostelník, poutník
13.září sv.Jan Zlatoústý - patriarcha, církevní učitel
14.září Povýšení svatého kříže
15.září Panna Maria Bolestná
16.září sv.Ludmila - první česká mučednice
17.září sv.Kornélius - papež, mučedník
18.září sv.Josef Kupertinský - řeholník, mystik
19.září sv.Januárius - biskup, mučedník
20.září sv.Ondřej, Pavel a druhové - mučedníci
21.září sv.Matouš - apoštol, evangelista, mučedník
22.září sv.Mořic a druhové - mučedníci
23.září sv.Linus - 1. papež po Petrovi
24.září sv.Gerard (Jaromír) - biskup, mučedník
25.září sv.Kleofáš - mučedník
26.září sv.Kosma a Damián - lékaři, mučedníci
27.září sv.Vincenc z Paula - zakladatel řádu
28.září sv.Václav - vévoda, mučedník
29.září sv.Michael, Gabriel a Rafael - archandělé
30.září sv.Jeroným - kněz, církevní učitel

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS