o svatých

O svatých

/ leden / únor / březen / duben / květen / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec /

Od nejstarších dob církve hráli světci klíčovou úlohu prostředníků mezi Bohem a lidmi, ochránců a původců zázračných uzdravení. Církev uznává nové světce i dnes - jak proto, že svůj život v nejvyšší možné míře zasvětili křesťanské víře, také pro osobní zjevení některých z nich nebo pro zázraky, které vykonali. Třebaže zázraky zůstávají při kanonizačním procesu nezbytným důkazem, nové kulty, zahrnující často i zázračná uzdravení, vznikají dále. mnoho světců z dob minulých je nadále uctíváno a uznáváno jako patroni a ochránci, jiní, kteří byli v roce 1969 z oficiálních kalendářů svatých odstraněni, protože byli považováni za pouhé výmysly, nás nepřestávají vzrušovat a uvádět v úžas. Někteří světci - zejména sv.Valentin, svatý Kryštof a svatý Mikuláš - mají své pevné místo v lidové kultuře Západu a mnoho dalších bylo dlouho mocným zdrojem inspirace umělcům. Znalost jejich kultu a legend, které se k nim vážou, nám proto umožní lépe pochopit některá z největších uměleckých děl, jaká kdy člověk vytvořil. Po celou historii západní církve bylo uctívání světců nedílnou a velice oblíbenou součástí náboženského života. Toto uctívání nacházelo vnější výraz v kultech, ve zbožné oddanosti světcům jakožto služebníkům Božím, nad kterou byla jen vyšší oddanost Bohu. Od počátku církve nabyly ostatky, tj.tělesné pozůstatky světců a v některých případech jejich oděvy a dokonce i nástroje, jimiž byli mučeni, významu připomínajícího význam talismanů. Přenášením ostatků (jejich nové, obřadné pohřbívání, často na jiném místě) mohlo být příčinou pořádání důležitých obřadů, které mohli opět vést k novým zázrakům a ty zase ještě k větší oblibě příslušného světce a jeho uctívání. Štědré dary poutníků hledajících pomoc a přímluvu umožňovaly výstavbu nádherných bazilik a jejich bohatou výzdobu.