svatí v lednu

Svatí v lednu

/ leden / únor / březen / duben / květen / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec /

1.ledna

Nový rok, Matka Boží Panna Maria
2.ledna sv.Basil Veliký a Řehoř Naziánský - církevní učitelé
3.ledna sv.Jenovéfa - řeholnice
4.ledna bl.Anděla z Foligna - mystička, řeholnice
5.ledna sv.Telesfor - papež, mučedník
6.ledna Zjevení Páně, Tři Králové
7.ledna sv.Rajmund z Penafortu - patron učitelů církevního práva
8.ledna sv.Severin - opat
9.ledna sv.Julián - mučedník
10.ledna sv.Agathon (Dobromil) - papež
11.ledna ct.Marie Elekta - karmelitka
12.ledna sv.Probus (Pravoslav) - mučedník
13.ledna sv.Hilarius z Poitiers - biskup, učitel církve
14.ledna sv.Sáva Srbský - mnich, zakladatel klášterů
15.ledna sv.Pavel Poustevník - poustevník
16.ledna sv.Marcel I. - papež
17.ledna sv.Antonín Veliký - opat
18.ledna Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
19.ledna sv.Márius a Marta a jejich synové - mučedníci
20.ledna sv.Fabián a Šebestián - mučedníci
21.ledna sv.Anežka Římská - panna a mučednice
22.ledna sv.Vincenc - jáhen a mučedník
23.ledna sv.Hildefons - biskup
24.ledna sv.František Saleský - biskup a učitel církve
25.ledna Obrácení sv.Pavla - apoštol
26.ledna sv.Timotej (Bohuslav) a Titus - biskupové
27.ledna sv.Anděla Mericiová - panna
28.ledna sv.Tomáš Akvinský - kněz a učitel církve
29.ledna sv.Sulpicius - biskup
30.ledna sv.Martina - panna a mučednice
31.ledna sv.Jan Bosko - kněz, zakladatel řádu

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS