Nepojmenovaný dokument

Kontakty

 

P. Mgr. Miroslav Kadlec, kněz
Adresa: Kostelní 2, 790 55 Vidnava

Marie Grabarczyková, pastorační asistentka

tel. 731 625 695
email: rkf.vidnava@doo.cz


Informace o zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Vidnava, Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou a 
Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka se sídlem Kostelní 2, 790 55 Vidnava (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pro Biskupství ostravsko-opavské.