svatí v červenci

Svatí v červenci

/ leden / únor / březen / duben / květen / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec /

1.července sv.Theobald - řeholník, poustevník
2.července sv.Ota - biskup
3.července sv.Tomáš - apoštol
4.července sv.Prokop - poustevník, opat
5.července sv.Cyril a Metoděj - patroni Evropy
6.července sv.Marie Gorettiová - mučednice
7.července sv.Wilibald - biskup
8.července sv.Kilián - biskup, mučedník
9.července sv.Veronika Giulianiová - abatyše, mystička
10.července sv.Amálie (Libuše) - panna, řeholnice
11.července sv.Benedikt - zakladatel řádu
12.července sv.Jan Qualbert - zakladatel řádu
13.července sv.Jindřich - císař
14.července bl.Hroznata - laický bratr, mučedník
15.července sv.Bonaventura - kardinál, církevní učitel
16.července Panna Maria Karmelská
17.července bl.Česlav - převor, patron Slezska
18.července sv.Emilián - mučedník
19.července sv.Makrina - řeholnice
20.července sv.Eliáš - prorok
21.července sv.Vavřinec z Brindisi - kněz, řeholník
22.července sv.Marie Magdaléna - průvodkyně Ježíšova
23.července sv.Brigita - zakladatelka řádu, mystička
24.července sv.Kristina - mučednice
25.července sv.Jakub Starší - apoštol, mučedník
26.července sv.Jáchym a Anna - rodiče Marie
27.července sv.Gorazd - arcibiskup Velké Moravy
28.července sv.Nazarius a Celsus - mučedníci
29.července sv.Marta - Ježíšova mučednice
30.července sv.Petr Chryzolog - arcibiskup, církevní učitel
31.července sv.Ignác z Loyoly - zakladatel řádu

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS