Postní almužna ve farnostech otce Miroslava

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczykova, Vydáno dne: 07. 05. 2023

postnicka.jpgPopeleční středou, která letos připadla na 22. února, začala postní doba, při které jsme měli možnost si odepřít věci milé a finanční částkou přispívat do pokladniček – postniček, které byly umístěné v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě, v kostele sv. Jáchyma v Kobylé a v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích. Ušetřené peníze jsou pak předány charitě nebo lidem potřebným v tísni. V loňském roce jsme přispěli na maminku s dítětem v exekuci. Letos jsme vybranou částku 4 629 Kč za farnosti Vidnavu, Kobylou a Bernartice zaslali na účet charity Ostravy do hospice sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním stádiu života. Otec Miroslav děkuje všem farníkům za finanční pomoc.